Monitor voor brede welvaart

28 juni 2016, debat - Het bruto binnenland product (bbp) is nooit bedoeld als indicator voor brede welvaart. Volgens de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip moet er daarom een aparte monitor komen.

Laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks in een monitor rapporteren over de ontwikkeling van de brede welvaart. Dit is het belangrijkste advies van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip onder voorzitterschap van Grashoff (GroenLinks). Brede welvaart is volgens hem meer dan de omvang van de economie: het gaat ook om zaken als onderwijs, gezondheid, milieu, de informele economie, ongelijkheid en innovatie. Het commissierapport krijg brede waardering. Het verzoek van VVD'er Van Veen om een reactie van de regering krijgt dan ook steun van Groot (PvdA), Gesthuizen (SP), Mulder (CDA), Van Weyenberg (D66), Bruins (ChristenUnie), Voortman (GroenLinks) en Wassenberg (PvdD).

Monitor moet een dashboard worden

Brede welvaart kan niet in één cijfer worden gevangen. Daarom moet de monitor brede welvaart volgens de commissie een "dashboard" worden, bestaande uit 60 verschillende relevante indicatoren. De basis hiervoor bestaat al: de Monitor Duurzaam Nederland van het CBS. Deze zou doorontwikkeld kunnen worden op basis van de Better Life Index van de OESO en de aanbevelingen van de Conference of European Statisticians (CES). Daarbij moet aandacht zijn voor het "hier en nu", maar ook voor "elders en later", benadrukt Grashoff. Bruins suggereert om de publicatiemomenten van belangrijke doorrekeningen van beleidseffecten, zoals de Sociale staat van Nederland, meer te harmoniseren.

Jaarlijks debat op hoofdlijnen over brede welvaart

De commissie wil dat de Kamer jaarlijks op een vast moment debatteert over de monitor brede welvaart. Omdat die monitor vooral een evaluatief instrument is, betoogt Grashoff, lijkt het Verantwoordingsdebat het juiste moment daarvoor. Lessen die worden getrokken, kunnen dan bovendien meegenomen worden in de voorbereiding van de begroting. Het kabinet moet aangeven hoe de conclusies uit de monitor brede welvaart worden betrokken bij toekomstig beleid, stelt Voortman voor met steun van Bruins, Gesthuizen, Wassenberg, Van Weyenberg en Groot.

De Kamer sprak eerder op 22 juni over het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip. Zij stemt op 5 juli over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

Naar boven