"Belangrijke rol voor parlementen bij verdragen als TTIP"

Nationale parlementen spelen een belangrijke rol bij onderhandelingen over internationale verdragen zoals TTIP, het handelsverdrag tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten. Dit zei Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg op dinsdag 21 april 2015 tijdens een keynote lezing in Rome, als onderdeel van de conferentie van Voorzitters van nationale parlementen van EU-lidstaten.

Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg geeft een keynote lezing tijdens de conferentie van Voorzitters van parlementen van de Europese Unie in de Palazzo Montecitorio van het Huis van Afgevaardigden in Rome.
Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg geeft een keynote lezing tijdens de conferentie van Voorzitters van parlementen van de Europese Unie in de Palazzo Montecitorio van het Huis van Afgevaardigden in Rome.

Als voorbeeld van samenwerking tussen nationale parlementen noemde Van Miltenburg de brief die de Tweede Kamer in juni 2014 stuurde naar Karel de Gucht (toenmalig Europees Commissaris voor Handel). In deze brief staat dat de Tweede Kamer het vrijhandelsakkoord TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ziet als een 'mixed agreement'. Dit wil zeggen dat de EU-lidstaten het verdrag moeten ratificeren. De Tweede Kamer praat dus niet alleen mee over TTIP, maar kan er ook over besluiten. Deze brief werd mede ondertekend door twintig andere Kamers van EU-lidstaten.

In haar speech in Rome verbond Van Miltenburg drie conclusies aan de TTIP-casus. Allereerst dat de politieke dialoog veel verschijningsvormen kent. "Het is aan ons om dit instrument op een efficiƫnte en effectieve manier in te zetten." Ten tweede dat het, om succesvol te zijn, van belang is dat nationale parlementen elkaar snel vinden. En ten derde dat dergelijke concrete voorbeelden nodig zijn om het debat over de rol van nationale parlementen in het EU-besluitvormingsproces aan te scherpen. Van Miltenburg: "Als we thema's alleen op een hoger abstractieniveau bespreken, dan lopen we het risico te verzanden in mooie verklaringen en rapporten, zonder echt vooruit te gaan."

Naar boven