Hier vindt u een overzicht van de meest recente nieuwsberichten, over evenementen die Anouchka van Miltenburg, de Voorzitter van de Tweede Kamer, heeft bijgewoond en toespraken die ze heeft gehouden.

Volg de Voorzitter op Twitter via @AnouchkavM

Kamervoorzitter neemt 'Nederland in 2014' in ontvangst

Kamervoorzitter Van Miltenburg ontvangt 'Nederland in 2014' uit handen van DG Tjin-A-Tsoi van het CBS

Vandaag, 26 maart 2015, heeft Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg het rapport ‘Nederland in 2014’ – opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek – in ontvangst genomen uit handen van de Directeur-Generaal van het CBS, Tjark Tjin-A-Tsoi. Het was voor het eerst, dat dat in de Tweede Kamer gebeurde. “Het is niet gebruikelijk dat rapportages van het CBS in de Kamer worden toegelicht, of aan de Voorzitter worden aangeboden. Vandaag gebeurt dat wel. Door deze presentatie te faciliteren, wil ik benadrukken hoe dit bijzonder instituut is. Ik kan u vertellen dat er vanuit het buitenland met enige jaloezie naar het Nederlandse parlement wordt gekeken, als het gaat om onze informatiepositie.”

Van Miltenburg stond in haar toespraak stil bij de oorsprong van het CBS. “Het bestaat al sinds 1899. Over de oprichting zegt iedereen dat het een logische stap was, in de verwetenschappelijking van het debat over de sociale kwestie. Statistieken waren daarin onmisbaar; ze waren nodig, om sturing aan de samenleving te geven. Maar als je er over nadenkt, is het heel bijzonder dat we honderd jaar geleden al zó ver waren, dat we bevolkingsstatistieken, gevangenisstatistieken of leerplichtstatistieken zo overzichtelijk en systematisch op een rij konden zetten, en dat we het de moeite waard vonden om daar in te investeren.”

De samenwerking tussen het CBS en de politiek is gebleven. Vandaag de dag levert het CBS niet alleen gedrukte rapportages als ‘Nederland in 2014’; er is ook de enorme elektronische databank StatLine, waar het CBS cursussen voor verzorgt. Voor Kamerleden en ambtenaren die zoeken naar informatie die níet op StatLine te vinden is, is er zelfs een ‘Helpdesk Binnenhof’. De Kamer kan het CBS vragen om een technische briefing, of om deel te nemen aan een rondetafelgesprek of hoorzitting. De reikwijdte van de beschikbare statistieken is enorm, en ze zijn dan ook van betekenis voor het werk van alle Kamerleden. Van Miltenburg: “Ik weet het natuurlijk niet zeker – ik heb er geen statistisch onderzoek naar gedaan – maar ik denk dat er niet één Kamerlid is dat nooit aan cijfers van het CBS heeft gerefereerd.”

Het rapport ‘Nederland in 2014’ is te vinden op de website van het CBS. Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.

Voorzitter neemt jaarverslag Nationale ombudsman in ontvangst

Waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren
Waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren tijdens de aanbieding van het jaarverslag over 2014 op woensdag 25 maart 2015

Waarnemend Nationele ombudsman, Frank van Dooren, heeft vandaag, 25 maart 2015, het jaarverslag gespresenteerd en overhandigd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg. Zij stond stil bij het feit dat het alweer de 8e keer is, dat het jaarverslag in de plenaire zaal wordt toegelicht. "Dat is niet alleen conform de motie die de Kamer in 2007 heeft aangenomen, om meer aandacht te besteden aan het jaarverslag van de Nationale ombudsman; het sluit ook aan bij de verbondenheid tussen het werk van Kamerleden en het werk van de Nationale ombudsman. Het woord ‘ombudsman’ komt uit het Zweeds, waar het ‘vertegenwoordiger’ betekent. In de kern doen de Kamer en de Nationale ombudsman, allebei Hoge Colleges van Staat, hetzelfde: we vertegenwoordigen de stem van bijna 17 miljoen Nederlanders."

De Voorzitter sloot af met een paar persoonlijke woorden voor de heer Van Dooren: "Zoals u in uw toelichting al zei, was het een bewogen jaar voor het instituut Nationale ombudsman. Naar verwachting wordt de nieuwe ombudsman, Reinier van Zutphen, op 31 maart door de Kamer beëdigd, en draagt u het stokje over. Het heeft langer geduurd dan u had voorzien, en dan wij hadden voorzien. U heeft er zelfs uw pensioeneringsdatum – tot een paar keer toe – voor uitgesteld. Ik ben u en uw thuisfront daar zeer erkentelijk voor. Ik dank u voor uw solide inzet, in een in vele opzichten turbulente tijd."

Voorzitter reikt Prix Veuve Clicquot 2015 uit

“Sigmund Freud, een man die meestal toch niet om antwoorden verlegen zat, zei ooit het volgende: ‘Dertig jaar heb ik me beziggehouden met de psychologie van de vrouw, maar er is één vraag waarop ik nog geen antwoord heb gevonden: wat willen ze eigenlijk?’”

Zo opende Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg haar verhaal, bij de uitreiking van de 34e Prix Veuve Clicquot op 16 maart 2015. De prijs is vernoemd naar de weduwe Clicquot, die in 1805 de leiding over het beroemde, gelijknamige champagnehuis overnam. De prijs wordt in 18 landen uitgereikt; sinds 1981 ook in Nederland.

Later in haar speech kwam Van Miltenburg met het antwoord: “Wat willen vrouwen? In de kern niet veel anders dan wat mannen willen. Dat is wat ik in mijn eigen dagelijkse praktijk – het Nederlandse parlement – zie. Vrouwen strijden net zo hard strijden voor hun idealen als mannen. Net als mannen streven ze naar een bepaalde inrichting van de samenleving. Net als mannen zetten ze strategieën uit, zien ze kansen en tonen ze lef. Ze werken net zo hard, en ze zijn net zo gedreven. Toch is er in de hele Tweede Kamer maar één vrouwelijke fractievoorzitter en slechts één/derde van alle Kamerleden is vrouw.”

In haar verhaal ging Van Miltenburg dieper in op de scheve balans in het Nederlandse openbaar bestuur en in het bedrijfsleven. Maar ze wilde niet te veel somberen. “Feit is ook dat we het in Europees perspectief ontzettend goed doen. Steeds meer vrouwen willen carrière maken, en er is een duidelijke stijgende lijn in het aantal vrouwen aan de top van het bedrijfsleven. Maar het mag allemaal best wel wat sneller.”

“Prijzen als de Prix Veuve Clicquot helpen daarbij”, voegde ze daar aan toe. “Ieder jaar wordt er weer een succesvolle vrouw aan de lijst toegevoegd, die symbool staat voor wat alle vrouwen willen en kunnen.”

De Kamervoorzitter sloot haar verhaal af met de onthulling van de zakenvrouw van het jaar 2015: Danny Hollestelle van de Koninklijke Hollestelle Groep in Goes.

Lees hier de volledige speech van Anouchka van Miltenburg.

Werkbezoek Overijssel: de 7e provincie

Anouchka van Miltenburg staat, samen met de Commissaris van de Koning, een verslaggever te woord voor het Provinciehuis Overijssel

Vrijdag 6 maart bracht Anouchka van Miltenburg een werkbezoek aan de provincie Overijssel. Het is de 7e provincie die ze bezoekt en – zoals ze zelf aangaf in een interview met Radio 1 – opnieuw zeer de moeite waard. “Ik ben niet alleen Kamervoorzitter, maar natuurlijk ook volksvertegenwoordiger. Ik juich het toe Kamerleden niet alleen praten over dingen die ze lezen in stukken, maar ook naar de mensen toegaan, dat ze praten met mensen, dat ze met eigen ogen zien waar de debatten over gaan – in mijn geval de debatten die ik voorzit. Het levert niet alleen inzicht op, maar je krijgt er ook ontzettend veel energie van, als je ziet wat er allemaal voor mooie dingen gebeuren in Nederland.”

Het werkbezoek begon in het geboortehuis van Thobecke, dat door Ben Keizers is aangekocht en grootschalig is gerenoveerd. De naam is omgedoopt in ‘Het Staatshuys’, bedoeld als inspiratieplek voor overheid en maatschappelijke organisatie, met de ‘leer’ van Thocbecke als uitgangspunt. “Iedereen voelt zich een beetje verwant met Thorbecke”, zei Van Miltenburg. “Wat ik wel bijzonder vind, is dat de Staten-Generaal dit jaar hun 200-jarig bestaan vieren. Maar eigenlijk is het bestel zoals we dat kennen pas ontstaan in 1848, met die grondwet die Thorbecke bijna alleen heeft geschreven, en op basis waarvan wij nog altijd ons werk doen.”

De Voorzitter werd vervolgens ontvangen in het Provinciehuis van Overijssel, door de Commissaris van de Koning, Ank Bijleveld. Het gesprek ging met name over de aanstaande verkiezingen, waar de provincie Overijssel zich intensief mee bezig houdt; zo heeft Bijleveld iedere (net) 18-jarige opgeroepen te gaan stemmen, en rijdt het College van Gedeputeerde Staten rond met bestickerde auto’s.

Een busrit leidde de delegatie langs de combitunnel in Nijverdal, waar de Voorzitter niet alleen een sneak preview van de tunnel kreeg, maar ook een uitgebreide toelichting op de oude en nieuwe verkeerssituatie en de technieken waar bij de aanleg van de combitunnel gebruik van is gemaakt. De volgende stop was in Losser, bij saladefabriek Johma, waar jaarlijks zo’n 55 miljoen kilo salade wordt gemaakt. De Voorzitter kreeg een kijkje in de keuken, en stak zelf ook de handen uit de mouwen. De burgemeester van Losser, Michael Sijbom, vertelde over de problemen waar gemeenten in de grensstreek mee te maken hebben, en ging in op mogelijke oplossingen. Het werkbezoek werd afgesloten bij het Twentehuis, waar een nieuwe dependance van de provincie werd geopend – de eerste ‘provinciale dependance’ van Nederland. Op deze manier (en plek) voert de provincie de wettelijke taken uit op het gebied van verkeer en vervoer, die sinds 1 januari 2015 zijn overgenomen van de Regio Twente.

Opnieuw een Eurocommissaris in de Tweede Kamer

Kamervoorzitter Van Miltenburg ontvangt Eurocommissaris Andriukaitis

Vandaag, 5 maart 2015, bracht Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis een bezoek aan de Tweede Kamer. Voor zijn gesprek met de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ontmoette hij Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. De Voorzitter feliciteerde Andriukaitis met zijn portefeuille, Health & Food Safety: "Het is een portefeuille waar alle mensen in Europa iets mee hebben. Of je nu in Litouwen, Nederland, Italië of Malta woont: iedereen weet dat ziektes zich snel kunnen uitbreiden, en dat ons voedsel van overal ter wereld komt. De onderwerpen in uw portefeuille zijn grensoverstijgend en heel erg zichtbaar. Daarom is het prettig dat u vandaag in het Nederlandse parlement bent; voor een groot deel houden wij ons bezig met dezelfde thema's." Ook op andere terreinen valt de agenda van de Eurocommissaris samen met die van de Kamervoorzitter. Zo ambiëren ze allebei een goede samenwerking tussen de Europese Commissie en nationale parlementen. In het gesprek was ook aandacht voor het EU-voorzitterschap, dat het Nederlandse parlement in de eerste helft van 2016 zal bekleden.

Voorzitter ontvangt vice-president Europese Commissie

Anouchka van Miltenburg ontvangt, samen met de Voorzitter van de Eerste Kamer, de vice-president van de Europese Commissie

Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg ontving op 26 februari, samen met de Voorzitter van de Eerste Kamer, Eurocommissaris Frans Timmermans voor het eerst in zijn nieuwe functie. Op de agenda stonden onder meer het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie, het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 en de onderlinge samenwerking tussen Europese Unie en parlement. De ontmoeting vond plaats voorafgaand aan een gesprek tussen Timmermans en de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken.

Kamervoorzitter bezoek provincie Zeeland

Op 30 januari stond Zeeland op het programma, in de serie werkbezoeken die Anouchka van Miltenburg aan de provincies brengt. In het historische provinciehuis werd de Kamervoorzitter ontvangen door de Commissaris van de Koning, Han Polman. Na een korte inleiding op het werkbezoek, wandelden ze naar het Roosevelt University College, waar 'dean' Barbara Oomen, directeur Jorrit Snijder en de burgemeester van Middelburg, Harald Bergmann, vertelden over wat zíj onder 'onderwijsexcellentie' verstaan. Oomen: "Het gaat om de vraag hoe leerlingen boven zichzelf kunnen uitstijgen; dus niet zozeer om kennis en cijfers, maar om het aanreiken van de instrumenten om een leven lang te kunnen leren." Vervolgens reisde de delegatie door naar de haven van Vlissingen, waar directeur Jack Kloosterboer een toelichting gaf op zijn (familie)bedrijf Kloosterboer, een logistiek bedrijf voor temperatuur gecontroleerde vriesproducten, dat dit jaar 90 jaar bestaat. Er werd geluncht in Yerseke, volgens sommigen 'de hoofdstad van de schelpdieren'. Het werkbezoek werd afgesloten bij het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek en onderzoeksinstituut Imares, dat is gelieerd aan de Wageningen UR en TNO.

Van Miltenburg: "Het is, iedere keer weer, goed om met eigen ogen te zien waar we in de Kamer over praten. De provincie Zeeland is daarop geen uitzondering. Wat ik opvallend vind, is dat 'slechts' 10% van de economie bestaat uit toerisme en 10% uit visserij; ik dacht dat dat veel meer was! Maar Zeeland blijkt écht een industrie- of maakprovincie, veel meer dan je je in eerste instantie realiseert. Daarnaast lijkt het alsof ondernemers elkaar hier bovengemiddeld goed vinden, en oprecht geïnteresseerd zijn in elkaars visie en plannen."

Voorzitter ontvangt ambassadeurs

Voorzitter Van Miltenburg spreekt donderdag 29 januari de ambassadeurs en Eerste en Tweede Kamerleden toe in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

Anouchka van Miltenburg heette op 29 januari bijna 150 ambassadeurs, consuls-generaal en permanente vertegenwoordigers welkom in de Tweede Kamer. De lunch in de Oude Zaal is een vast programmaonderdeel van de jaarlijkse ambassadeursconferentie, die door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt georganiseerd om de relatie met Nederland (verder) te verdiepen. Van Miltenburg begon haar speech met een terugblik op 2014. “Het  was een bewogen jaar. Sommige analisten spraken van een ‘Summer of War’. De ramp met de MH17 heeft onze samenleving, en dus ook onze volksvertegenwoordiging, sinds 17 juli sterk beziggehouden. Het verdriet dat we hebben gezien, was overweldigend. Het leven van zóveel mensen is voorgoed veranderd, door een gewapend conflict waar we part noch deel aan hadden. Wij zijn ons zeer bewust van het vele en vaak ook zware werk, dat in de afgelopen periode op sommige van uw posten moest worden verricht.”

Van Miltenburg zei verder dat je binnen- en buitenland niet los van elkaar kunt zien. “‘Foreign policy is really domestic policy with its hat on’, zei de Amerikaanse politicus Hubert Humphrey ooit. Hij bedoelde daarmee dat buitenlands beleid niet alleen door regeringsleiders of ministeries van Buitenlandse Zaken wordt gemaakt, maar dat internationale politiek vaak rechtstreeks raakt aan thema’s die centraal staan in de binnenlandse politiek, en die alle onderdelen van de overheid bezighouden. Of het nu gaat om de justitiële aanpak van jihadstrijders of de positie van de Nederlandse groente- en fruittelers: de buitenlandse politiek is van invloed op deze, op het eerste gezicht binnenlandse thema’s – en omgekeerd.”

“Wat de toekomst brengt, is ongewis”, besloot de Kamervoorzitter. “Dat geldt voor het hele leven, en dus ook voor de politiek. Wat we wél weten, is dat 2015 voor onze parlementaire democratie in ieder geval één belangrijk hoogtepunt met zich meebrengt; het 200-jarig bestaan van de Staten-Generaal. Ons parlementaire stelsel is geboren uit de grote internationale omwentelingen op het Europese continent, na de periode van de Franse Revolutie en de Napoleontische oorlogen. De internationale politiek heeft ons het systeem gegeven, waarin wij al 200 jaar lang iedere dag opnieuw werken. Wij zijn ons er voortdurend van bewust, dat de debatten die wij voeren en de beslissingen die wij nemen, nog altijd sterk worden beïnvloed door de internationale betrekkingen. Uw werk en dat van ons is dan ook nauw met elkaar verweven, en het is goed en nodig dat wij elkaar blijven ontmoeten en spreken. Soms is dat in het land waar u gestationeerd bent, als er parlementaire delegaties op werkbezoek komen. En soms is dat in de Staten-Generaal, zoals in deze lange traditie van ambassadeurslunches. Ik dank u voor uw komst naar ons parlement, uit alle windstreken van de wereld, en wens u veel succes met uw werkzaamheden in 2015.”

Lees de volledige speech van Anouchka van Miltenburg.

Voorzitter opent Tata Steel Torentjes Schaak Simultaan 2015

Anouchka van Miltenburg wenst Tweede Kamerlid Eric Smaling (SP) succes bij het begin van de wedstrijd.
Anouchka van Miltenburg wenst Tweede Kamerlid Eric Smaling (SP) succes bij het begin van de wedstrijd.

Met het verschuiven van een pion van E2 naar E4 opende Anouchka van Miltenburg vandaag, 27 januari 2015, het Tata Steel Torentjes Schaak Simultaan, dat dit jaar voor de 9e keer werd georganiseerd. Het is niet zo oud als het Tata Steel Schaaktoernooi, dat sinds 1938 – met uitzondering van 1944 – ieder jaar plaatsvindt, maar inmiddels wel een levendige traditie. Die verbinding is niet zo verwonderlijk, vindt Van Miltenburg: “Zowel in het schaken als in de Tweede Kamer gaat het om soms heel complexe vraagstukken, die het nodige strategisch inzicht vereisen om te worden opgelost.”

Dit jaar was de beurt aan Anne Haast, die in 2014 Nederlands kampioen werd, om het op te nemen tegen zo’n 30 (oud-)Kamerleden en parlementaire verslaggevers. Van Miltenburg: “Ik vind het leuk dat het een dame is. En een hele jonge dame, ook nog eens! Anne Haast was pas 14, toen ze in 2008 meedeed aan de Nederlandse kampioenschappen schaken, en 21 toen ze Nederlands kampioen werd. Ze laat zien dat, in het schaken, vrouwen ook hun mannetje staan. En dat is nodig ook, want ik denk dat de deelnemers het Anne vanmiddag niet gemakkelijk zullen maken. Kamerleden en parlementair journalisten zijn bij uitstek mensen die zich vastbijten in waar ze mee bezig zijn, en die altijd een paar stappen vooruit denken.”

Mooie kerstdagen en een goede jaarwisseling!

In de Tweede Kamer is het Kerstreces begonnen. Na een debat over ‘de verwerping van de wijziging van enkele zorgwetten afgelopen dinsdag in de Eerste Kamer’ sloot Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg de vergadering, met kerstwensen voor medewerkers van de Kamer én de fracties, de journalisten die het Kamerwerk naar buiten brengen en de wereld naar binnen halen, en vanzelfsprekend ook de Kamerleden. “Ik wens u en uw dierbaren, en ook de mensen die vanaf de publieke tribune of thuis meekijken, hele mooie kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. Na zo’n bewogen jaar hoop ik dat u de komende weken de tijd heeft om uw batterij weer op te laden. Ik zie u graag vol energie terug in 2015; het jaar waarin Nederland naar de stembus gaat om de Provinciale Staten te kiezen, het second screen van de Tweede Kamer vorm gaat krijgen en de Staten-Generaal – en dus ook de Tweede Kamer – haar tweehonderdjarig bestaan viert. Voorwaar een jaar om naar uit te zien!”

In haar toespraak blikte Van Miltenburg terug op 2014, “het jaar van de ramp met vlucht MH17, waarin 196 Nederlanders en 102 buitenlanders het leven lieten; het onschuldige slachtoffer werden van een gewapend conflict in het oosten van Oekraïne.” In dat kader noemde zij ook  de commandant van vliegbasis Eindhoven, Johan van Soest, en in zijn naam al die mensen bij Defensie, die de verschillende Kamerdelegaties zo warm ontvingen, die zeven keren dat de Kamer vertegenwoordigd was bij de aankomst van stoffelijke resten van de slachtoffers.

En ze blikte vooruit. Vanaf de eerste vergadering in het nieuwe jaar, op 13 januari 2015, zit de Voorzitter achter een vernieuwd rostrum. “Ondanks de onvoorspelbaarheid van het leven én de politiek, zal in 2015 veel hetzelfde blijven. We blijven ons inzetten voor het zo goed mogelijk functioneren van onze parlementaire democratie; voor het vertegenwoordigen van bijna 17 miljoen Nederlanders. Maar in een eigentijds parlement als het onze, blijven we onszelf ook vernieuwen. Zo zal het Kerstreces worden gebruikt om het rostrum te verbouwen. Dit ouderwetse knoppenpaneel gaat, na jaren van trouwe dienst, met pensioen.”

Lees hier de volledige speech van Anouchka van Miltenburg.

 

“Een paar passen voor blijven”

Rapport Kabinetsformatie 2012
Commissievoorzitter Bovend'Eert overhandigt de evaluatie aan Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. Verder staan (plaatsvervangende) leden van het Presidium op de foto. Links Alexander Pechtold, rechts Ton Elias, Khadija Arib en Martin Bosma.

Op 9 december 2014 nam Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg de ‘Evaluatie van de kabinetsformatie 2012’ in ontvangst. De evaluatie is opgesteld door een externe onderzoekscommissie – bestaande uit prof. mr. P.P.T. Bovend’Eert (voorzitter), prof. dr. C.C. van Baalen en dr. A. van Kessel, allen verbonden aan de Radboud Universiteit – in opdracht van het Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. “De Kamer is niet bang om buitenstaanders te vragen te reflecteren op het eigen functioneren, als daar een concrete aanleiding voor is”, zei van Miltenburg in haar openingswoord. “In dit geval was die aanleiding er. De kabinetsformatie van 2012 was uniek. Niet lang daarvoor, in maart 2012, besloot de Tweede Kamer om artikel 139a van het Reglement van Orde te wijzigen, en de regie in de kabinetsformatie naar zich toe te halen. Op papier leek dat eenvoudig; het waren maar een paar regeltjes, die werden veranderd. Maar achter die regeltjes – achter dat ene gewijzigde artikel – ging een fundamentele verandering schuil. Het was voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis, dat het staatshoofd geen actieve rol in de kabinetsformatie speelde.”

Van Miltenburg: “Ondanks een gedegen voorbereiding, bleek de praktijk soms toch weerbarstig. Tijdens de kabinetsformatie kwamen er vragen op die niet waren voorzien, maar die wél een antwoord behoefden. De afloop is bekend. Er zít een kabinet, en de Kamer speelde de hoofdrol tijdens de formatie. Maar is dat nu dankzij of ondanks de aanpassing van het Reglement van Orde? Met andere woorden: voldoet artikel 139a zoals we dat met elkaar op papier hebben gezet? Dat is in de kern de vraag die het Presidium in het najaar van 2013 aan de commissie Bovend’Eert heeft voorgelegd. Wat nooit ter discussie stond, is het principe van de kabinetsformatie ‘nieuwe stijl’. Voor de Kamer is het niet de vraag of we op de ingeslagen weg verder gaan, maar hoe we dat het beste kunnen doen.

Voor meer informatie over het rapport, zie het persbericht.

De Voorzitter sloot af met een woord van dank voor de commissie. “Het Binnenhof is het thuis van verrassingen en onverwachte wendingen. Maar wát we kunnen beïnvloeden of plannen, dáár willen we grip op hebben. Ik hoop dan ook dat uw rapport inzichtelijk maakt wat er goed ging tijdens de kabinetsformatie, en wat de eventuele verbeterpunten zijn voor de toekomst. Zodat we kunnen leren van onze eigen praktijk, en het onverwachte altijd een paar passen voor zullen blijven.”

Lees hier de volledige speech van Anouchka van Miltenburg.

 

Gericht op Europa

René Leegte (VVD) overhandigt het rapport 'Gericht op Europa' aan Voorzitter Anouchka van Miltenburg
René Leegte (VVD) overhandigt het rapport 'Gericht op Europa' aan Voorzitter Anouchka van Miltenburg

“Het onderzoek is misschien geen benchmark in de klassieke zin van het woord. Het is niet bedoeld om parlementen tegen elkaar af te zetten, om te laten zien dat we het beter doen dan bijvoorbeeld Zweden of Frankrijk. Maar het geeft wel kijkje in de keuken van de verschillende lidstaten. Het laat zien hoe zíj de instrumenten gebruiken, hoe ze samenwerken met Europese instellingen en wat hun rolopvatting ten aanzien van Europa is.” Dat zei Anouchka van Miltenburg vandaag, 3 december 2014, over het rapport ‘Gericht op Europa’,  dat ze uit handen van René Leegte – voorzitter van de commissie die het onderzoek begeleidde – in ontvangst nam.

Het onderzoek naar het gebruik en functioneren van de instrumenten van het Verdrag van Lissabon werd uitgevoerd door de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van de Tweede Kamer. De belangrijkste conclusie is dat nationale parlementen hun Europese invloed geleidelijk hebben verstevigd. Ellen Mastenbroek, Universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit en coördinator van het onderzoek: “Veel parlementen gebruiken de instrumenten uit het Lissabon verdrag actief. De Tweede Kamer is een schoolvoorbeeld: met grote toewijding heeft zij een sterke positie ingenomen in het interparlementaire netwerk, een grote bijdrage geleverd aan het Europese besluitvormingsproces en een ambitieuze agenda opgesteld."

Van Miltenburg zegde toe het rapport door te geleiden naar de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken, “zodat zij het misschien nog nét voor de kerst – tot zich kunnen nemen, en kunnen kijken of het aanknopingspunten voor verandering biedt.” Gezien de reikwijdte van het onderzoek brengt ze het ook de aandacht van de andere leden. “Verder neem ik het onder de arm mee Europa in, te beginnen bij de volgende Europese Voorzittersconferentie in Rome en mijn werkbezoek aan Straatsburg. Wat de conclusies en aanbevelingen ook zijn; ik denk dat mijn Europese collega’s er met interesse kennis van zullen nemen. Bij mijn weten is het Nederlandse parlement het eerste en vooralsnog enige, dat op deze manier reflecteert op het functioneren van de beschikbare instrumenten.

Lees hier de volledige speech van Anouchka van Miltenburg.

Werkbezoek aan de provincie Noord-Holland

Voorzitter krijgt resultaat crashtest overhandigd

In de serie werkbezoeken die de Voorzitter van de Tweede Kamer aan de provincies brengt, stond op 28 november 2014 Noord-Holland op het programma. Ze werd ontvangen in paviljoen Welgelegen, sinds 1930 de zetel van het bestuur van de provincie Noord-Holland. "Adembenemend mooi", vond Van Miltenburg de klassieke vergaderzalen met de grote glazen kroonluchters.

Samen met de Commissaris van de Koning, Johan Remkes, en gedeputeerde Tjeerd Talsma die gedurende het werkbezoek vertelden over relevante ontwikkelingen in de provincie reisde ze vervolgens door naar Enkhuizen, voor een bezoek aan Enza Zaden, een zaadveredelingsbedrijf dat wereldwijd actief is - "met uitzondering van Antarctica", aldus Rob Keene, directeur International Affairs. Van oorsprong is het een familiebedrijf; inmiddels werken er zon 1.400 mensen. "Ik denk dat we als Nederland trots mogen zijn op bedrijven als Enza Zaden", zei de Voorzitter na een rondleiding door het laboratorium en de kassen. "Ik had geen idee dat er zon 90% kans is dat, als ik waar ook ter wereld een tomaat koop, de zaadjes ervan uit Nederland komen."

Het werkbezoek werd afgesloten bij Tata Steel in IJmuiden, de op één na grootste staalproducent van Europa en de nummer elf op de lijst van grootste staalbedrijven ter wereld. Het bedrijfsterrein is 750 hectare groot - ongeveer zo groot als de gemeente Bussum - en op de locatie in IJmuiden werken zon 9.000 mensen. In het Product Application Center was de Voorzitter getuige van een crashtest, en kreeg ze een toelichting op het research, development & technology programma - het resultaat van de crashtest nam ze mee terug naar Den Haag. Tot slot werd de delegatie rondgeleid door de dompelverzinklijn 3, een state-of-the-art fabriek waar verzinkt staal wordt afgewerkt. Van Miltenburg: "Imposant! Hoewel je niet precies ziet wat er gebeurt veel gebeurt in die grote machines - die letterlijk de hoogte in gaan - is het een feit dat uit deze fabriek jaarlijks meer dan zeven miljoen ton hoogwaardig en bekleed staal gerold komt. Daarmee levert Tata Steel een belangrijke bijdrage aan de (internationale) automobielindustrie, de bouw en de verpakkingsindustrie."

De essentie van het Kamerwerk: verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden

Voorzitter Anouchka van Miltenburg neemt Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2014 in ontvangst

Het is traditie dat de Voorzitter van de Tweede Kamer het eerste exemplaar van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2014 in ontvangst neemt; zo ook vandaag. Thom de Graaf, voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, overhandigde het jaarboek in de middag van 18 november 2014 aan Anouchka van Miltenburg. In haar toespraak stipte Van Miltenburg de reikwijdte aan van het thema van dit jaar, ‘het geld regeert’. “Deze editie van het jaarboek zal ongetwijfeld tot veel gesprekken leiden. Dat is ook de functie van zo’n jaarboek – geen stof verzamelen in de boekenkast, maar aanzetten tot debat.”

Zelf was Van Miltenburg vooral getriggerd door een analyse van vijftien jaar Verantwoordingdsdebat. Ze gebruikte haar toespraak om die analyse in een breder perspectief te plaatsen. Met een afbeelding van de eerste begroting (uit 1814) ging ze in op de geschiedenis van verantwoording, om te eindigen bij de introductie van het Verantwoordingsdebat (vanaf 2000).  “Dit debat heeft niet altijd onder een gelukkig gesternte plaatsgevonden (…) Maar waar de schrijfster van de analyse concludeert dat Kamerleden niet van terugblikken houden, kom ik tot een andere conclusie”, zei Van Miltenburg aan. “Natuurlijk moet je je eigen werkwijzen, procedures en manieren van vergaderen tegen het licht durven houden, om te kijken of de gekozen vorm voldoet of nog voldoet. Dat geldt ook voor het Verantwoordingsdebat. Maar onderschat niet de zelfreinigende werking van onze begrotings- en verantwoordingscyclus. Geen minister wil slecht scoren op de beoordelingsladder van mevrouw Stuiveling. Sterker nog: ze hopen natuurlijk allemaal dat juist hun ministerie tijdens de aanbiedingsspeech in de Kamer wordt genoemd als het lichtende voorbeeld.”

“Waar ik als Voorzitter voor wil waken, is dat de kwaliteit van verantwoording slechts wordt afgemeten aan dat ene plenaire Verantwoordingsdebat”, eindigde ze haar toespraak. “Daarmee doe je het parlement tekort. Dit werk krijgt misschien niet altijd de meeste aandacht, maar parlementariërs zijn iedere dag bezig met terugblikken. Iedere dag opnieuw stellen ze zichzelf de vraag of belastinggeld wel goed wordt besteed. Iedere dag opnieuw spreken ze bewindspersonen aan op het naleven van hun beloftes, en op de maatschappelijke effecten van de gemaakte beleidskeuzes. Iedere dag opnieuw kijken ze over hun schouder, om te beoordelen wat beter kan en beter moet. Want dát is waar het als volksvertegenwoordiger in essentie om draait. Om invulling te geven aan de controlerende en medewetgevende rol, op een manier waarbij verleden, heden en toekomst voortdurend met elkaar worden verbonden.”

Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.

Parlementsvoorzitter Georgië op bezoek

Voorzitter en parlementsvoorzitter Georgië bezoeken Mauritshuis

Op 17 november ontving de Voorzitter de Parlementsvoorzitter van Georgië, de heer David Usupashvili, die in Nederland was om (nader) kennis te maken met het Nederlandse parlement. Na de lunch vertrok de delegatie naar de 'buren'; het Mauritshuis. Daar werd de delegatie rondgeleid langs de belangrijkste werken.

Op 18 november volgt een ontmoeting met de Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede en Eerste Kamer, voorafgegaan door rondleiding door de Tweede Kamer.

Opnieuw de provincie in (dit keer Utrecht)

Na onder meer Noord-Brabant en Groningen, bracht de Voorzitter van de Tweede Kamer op vrijdag 14 november 2014 een werkbezoek aan de Provincie Utrecht. De start was in het Provinciehuis, waar Van Miltenburg sprak met de Commissaris van de Koning, Willibrord van Beek, die zelf veertien jaar Kamerlid was. Vervolgens vertrok de delegatie – samen met gedeputeerde Bart Krol – naar het informatiecentrum van het programma 'Hart van de Heuvelrug'; een programma bedoeld om rood en groen met elkaar te verbinden. "Woningbouw en bedrijvigheid moeten ervoor zorgen dat natuur kan worden aangekocht en ontwikkeld", zei Krol.

Eén van de 25 projecten – het 'kroonproject' – is de herinrichting van vliegbasis Soesterberg. Op dit moment wordt daar de laatste hand gelegd aan de inrichting van het Nationaal Militair Museum, waarin (de collecties van) het Militaire Luchtvaartmuseum uit Soesterberg en het Legermuseum uit Delft worden samengebracht. Hoewel het museum nog niet officieel is geopend – dat doet de koning op 11 december – kreeg Van Miltenburg een uitgebreide preview.

Het werkbezoek werd afgesloten in Fort 't Hemeltje, onderdeel van de 85 kilometer lange Hollandse Waterlinie. Kees Jan Dosker, directeur Grond en Gebouwen van Staatsbosbeheer (SBB), ontving de delegatie en gaf een korte toelichting. "Dit fort is één van de circa 1900 gebouwen en 800 monumenten die SBB op dit moment in beheer heeft – van kastelen tot grenspalen." Beheerder Jurrie Vos, die al veertig jaar voor SBB werkt (en daar op 14 november voor in de bloemen werd gezet), vertelde over de geschiedenis van het fort. "Die gaat terug tot 1815, toen het eerste gebouw van de Waterlinie verscheen, bedoeld om Nederland te beschermen. De laatste veertig jaar heb ik gezien hoe de forten een transformatie hebben doorgemaakt. Eerst waren ze anoniem, onbekend. Er stonden hoge hekken omheen. 'Verschanste schoonheid', omschreef iemand het mooi. Tegenwoordig zijn ze zoveel mogelijk openbaar – op verschillende manieren."

"Als je over de provincie Utrecht praat, gaat het vaak over asfalt, treinen of economische groei", reflecteerde Van Miltenburg na afloop op het werkbezoek. "Vandaag heb ik een ander gezicht van Utrecht gezien; het is óók een provincie met een rijke groene historie. En de samenhang tussen wonen, werken en recreatie, die luistert nauw. Het programma 'Hart van de Heuvelrug', waar verschillende functies worden gecombineerd, is daar een mooi voorbeeld van. De herinrichting van vliegbasis Soesterberg is spectaculair, zeker met het nieuwe Nationaal Militair Museum – een aanwinst voor de provincie én voor Nederland. En op kleinere schaal was het heel bijzonder om te zien met hoeveel bevlogenheid medewerkers van Staatsbosbeheer praten over Fort 't Hemeltje, dat met een nieuwe bestemming is klaargemaakt voor de toekomst."

Lintje voor Kamerlid Eddy van Hijum (CDA)

Lintje voor Eddy van Hijum
Anouchka van Miltenburg feliciteert Eddy van Hijum nadat zij hem heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg heeft vandaag, 11 november 2014, een lintje uitgereikt aan Eddy van Hijum (CDA), die na elf jaar afscheid neemt van de Tweede Kamer.

Ze blikte daarbij terug op het eerste optreden van Van Hijum: “Toen je hier zo’n elf jaar terug je maidenspeech afsloot, kreeg je applaus vanaf de publieke tribune. De toenmalig Voorzitter liet dat voor de Handelingen aantekenen. Zo’n maidenspeech is natuurlijk een mijlpaal, maar je moet het dan nog wel waarmaken. Terugblikkend kunnen we zeggen dat dat is gelukt. Jij bent één van de Kamerleden die zowel de breedte als de diepte opzoekt. Je hebt tal van portefeuilles gehad. Zo was je woordvoerder op het terrein van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en – de laatste jaren – Financiën, Rijksuitgaven en Vreemdelingen- en Asielbeleid. Je verdiepte je altijd in de kwesties waar je over debatteerde, vooral door er met mensen over te praten, in het land of in Den Haag.”

“Ik denk dat er vandaag wat nieuw applaus bij komt”, besloot Van Miltenburg. “Want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om jou te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Volgens mij is er geen mooiere manier om afscheid van de Kamer te nemen.”

Van Hijum ontving de Koninklijke Onderscheiding op basis van artikel 14 van het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau, dat bepaalt dat leden van de Staten-Generaal tenminste twee maal moeten worden herkozen en tenminste tien jaar zitting moeten hebben gehad. Van Hijum is voorgedragen als gedeputeerde in de Provincie Overijssel en beoogd lijsttrekker voor het CDA bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015.

Lees de volledige speech van Anouchka van Miltenburg.

Voorzitter decoreert oud-Europarlementariërs

Voorzitter reikt lintjes uit aan oud-Europarlementariers

Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg heeft op 3 november 2014 een lintje uitgereikt aan vijf Nederlandse oud-leden van het Europees Parlement. Het gaat om Corien Wortmann-Kool (CDA/EVP-groep, lid van 2004 tot 2014), Toine Manders (VVD/ALDE-groep, lid van 1999 tot 2014), Kartika Liotard (SP/sinds juni 2010 onafhankelijk deel van GUE-NGL), Emine Bozkurt (PvdA/S&D-groep, lid van 2004 tot 2014) en Thijs Berman (PvdA/S&D-groep, lid van 2004 tot 2014). “Een bijzonder moment”, noemde Van Miltenburg het, toen ze de oud-EP’ers liet weten dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. “Na al die jaren van hard werken, van betrokken zijn, volgt nu de koninklijke erkenning.”

Niet ieder vertrekkend Europarlementariër krijgt een lintje. Artikel 14 van het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau bepaalt onder meer dat “de Nederlandse leden van het Europees Parlement tenminste één maal moeten zijn herkozen, en tenminste tien jaar zitting hebben gehad”. Verder is het zo dat iedereen die in aanmerking komt voor een lintje – en dat ook wil – officieel moet worden voorgedragen. In het geval van leden van het Europees Parlement gebeurt dat door de Tweede Kamer. Voor meer informatie, zie ook de brochure over het Nederlandse decoratiestelsel.

Voorzitter neemt eindrapport Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties in ontvangst

Eindrapport Woningcorporaties
Overhandiging van het eindrapport 'Ver van huis' aan Voorzitter Anouchka van Miltenburg

Vandaag, 30 oktober 2014, heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties in ontvangst genomen uit handen van Kamerlid Roland van Vliet, voorzitter van de commissie. Het rapport is het resultaat van een onderzoek naar de belangrijkste incidenten in de corporatiesector. Of, preciezer gezegd: naar de vraag of die incidenten symbool staan voor structurele problemen in onze sociale volkshuisvesting.

“My home is my castle”, begon Van Miltenburg haar dankwoord. “Zo zeggen ze dat in Engeland. Ik vind dat een mooie metafoor. Ongeacht hoe groot of duur het is; je huis is je thuis, je veilige haven. Je ontvangt er je familie en vrienden, of duikt lekker met een boek op de bank na een lange dag werken (..) Daarom is vandaag een belangrijke dag. Voor u, meneer Van Vliet, voor uw commissie en voor uw staf. Maar het is ook – en misschien wel vooral – een belangrijke dag voor de Kamer, en eigenlijk voor onze samenleving in de volle breedte. Want misstanden in de corporatiesector, die treffen de hele maatschappij. Het gaat om miljarden euro’s, maar belangrijker nog: om de woningen – de castles – van 2,4 miljoen huishoudens.”

Voordat de Voorzitter toezegde het rapport door te geleiden naar de algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst, bedankte ze Van Vliet en zijn commissie – die verder bestond uit Kamerleden Ed Groot, Wassila Hachchi, Anne Mulder, Farshad Bashir en Peter Oskam – voor de tomeloze inzet en de vastberadenheid waarmee zij zich hebben vastgebeten in een onderwerp dat “onverminderd actueel” is: : “Nog vóór het verschijnen van dit rapport, heeft de Kamer aangegeven het direct te willen behandelen. Naar verwachting is dat al in de eerste week van december. Ik zie u en uw commissie dan graag terug in Vak K.”

Lees hier de volledige speech van Anouchka van Miltenburg.

Werkbezoek aan Caribische deel van het Koninkrijk afgerond

voorzitter
Bezoek Voorzitter aan Caribisch deel Koninkrijk afgerond

Het kennismakingsbezoek dat Anouchka van Miltenburg en Ankie Broekers-Knol, Voorzitter van de Eerste Kamer, aan het Caribische deel van het Koninkrijk brachten, eindigde op vrijdag 25 oktober. Het laatste eiland dat ze aandeden was Aruba. De dag startte met een aantal gesprekken in Oranjestad; eerst met de gouverneur Fredis Refunjol, later met Statenleden en minister-president Mike Eman. Ook wandelden de Voorzitters door het centrum, en brachten ze een bezoek aan Ateliers ’98 en National Park Arikok. ’s Avonds dineerde de delegatie met de Statenvoorzitter van Aruba, Marisol Lopez-Tromp, en vertegenwoordigers van de Rekenkamer, de Hoge Raad en het jeugdparlement.
 
De dag daarvoor stond Bonaire op het programma, waar de Voorzitters door de Kustwacht werd afgezet. Gezaghebber Edison Rijna stond op de kade om hen te verwelkomen en leidde hen kort rond door het vernieuwde Satengebouw, voordat de delegatie de bus instapte voor een tour over het eiland – onder meer langs de slavenhuisjes en zoutpannen. Tijdens de lunch schoven bestuurders, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aan. Na een bezoek aan zieken- en verpleeghuis Mariadal, sloten de Voorzitters het programma af bij Jong Bonaire, waar jongeren vertelden over hun ideeën en dromen voor de toekomst van het eiland en henzelf.

Van Miltenburg is erg positief over het kennismakingsbezoek. “Ieder eiland had zo z’n eigen hoogtepunten. Wat ik mee terugneem, is vooral de herinnering aan de mensen die ik op Saba, St. Eustatius, St. Maarten, Curacao, Bonaire en Aruba heb ontmoet. Het zijn mensen die alles uit hun eigen leven halen en zich inzetten voor het leven van anderen – vaak onder niet eenvoudige omstandigheden.”
 
De Voorzitters waren in het Caribische deel van het Koninkrijk op uitnodiging van de Statenvoorzitter van Curacao, Mike Franko. Die uitnodiging kwam al een tijd geleden, tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg in juni 2014. Van Miltenburg: “Bij toeval waren we er in een week dat er veel gebeurde op de eilanden. Natuurlijk passeerden die nieuwe ontwikkelingen de revue, maar als Voorzitters van het Parlement en de Senaat konden we daar niet inhoudelijk op ingaan. We hebben vooral geluisterd. Ik denk dat ons bezoek de onderlinge contacten zeker heeft versterkt.”

Van de Boven- naar de Benedenwinden

Voorzitters op Curaçao
Willemstad, Curaçao. Van links naar rechts: Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol, Statenvoorzitter Mike Franco, Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg en voorzitter van het parlement van Aruba, Marisol Lopez-Tromp.

De Voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer zijn halverwege hun kennismakingsbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Op dinsdag 22 oktober stond Sint Maarten op het programma. De Voorzitters werden ontvangen door (en in) de ministerraad en rondgeleid door het Statengebouw, waar natuurlijk ook het rostrum uitgebreid werd uitgetest. In de middag bezocht de delegatie het Courthouse in Philipsburg; de enige plek op St. Maarten waar recht gesproken wordt. Een belangrijk onderwerp van gesprek was de tornado Gonzalo, die het eiland vorige week trof. De schade is groot; boten zijn op de kust geslagen, elektriciteitsmasten zijn omgevallen en veel groen is verdwenen. Maar er woei ook een kracht over het eiland. Van Miltenburg: “Ik heb bewondering voor hoe iedereen gelijk de handen uit de mouwen steekt, en elkaar helpt om het eiland weer op orde te krijgen. Zo’n hands-on-mentaliteit is belangrijk, vooral nu het toeristenseizoen weer begint. We zagen de eerste cruiseschepen – gigantisch! – al binnenvaren.”

Woensdag 23 oktober begon de dag in het Statengebouw van Curaçao, waar de Voorzitters werden ontvangen door Statenvoorzitter Mike Franco. Daarna volgden gesprekken met de gouverneur, de regering en een lunch met de Statenvoorzitters van Curaçao en Aruba. Ook bezochten de Voorzitter de Mikvé Israel-Emanuel synagoge in Willemstad – de oudste synagoge van het Westelijk halfrond – en maakten ze een rondrit over het eiland. De dag eindigde in de residentie van de Rijksvertegenwoordiger, die een groot aantal poltici, bestuurders en ondernemers had uitgenodigd. “Mensen hebben mij gezegd dat je anders terugkomt als je naar het Caribisch deel van het Koninkrijk reist”, reflecteerde de Voorzitter van de Eerste Kamer op de eerste paar dagen van het werkbezoek. “En dat is ook zo.” Van Miltenburg voegde eraan toe dat je veel over plekken kunt horen en lezen, maar dat het anders is als je het zelf ervaart. “Natuurlijk ken ik de plaatjes en weet ik wat hier leeft, maar nu vóel ik het ook echt. We zijn pas op de helft, maar deze reis is nu al ontzettend waardevol.”

Kijk voor meer foto's op de Twitterpagina van de Voorzitter

Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk officieel gestart

Het werkbezoek van de Voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer aan het Caribische deel van het Koninkrijk is zondag 20 oktober officieel gestart op het eiland Saba – met een oppervlakte van 13 km2 en bijna 2.000 inwoners het kleinste van de zes eilanden. Op Saba werd de delegatie ontvangen door Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella en gezaghebber Jonathan Johnson; later op de dag volgde een informele kennismaking met de Eilandsraad. “Een paradijselijke plek”, zei Anouchka van Miltenburg over Saba. “Het is ongelooflijk om te zien met hoeveel zorg mensen hun huizen verven en hekjes repareren; mensen géven echt om hun huis en om het eiland.”

Na een bezoek aan Organoponics – een landbouwprogramma gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – en een lunch met ondernemers en maatschappelijke organisaties, vertrokken Van Miltenburg en Broekers-Knol naar Sint-Eustatius. Op het vliegveld wachtte gezaghebber Gerald Berkel hen op. “Een wezenlijk ander eiland”, zei Van Miltenburg bij aankomst. “Het landschap en de mensen… Sint-Eustatius ademt een heel eigen sfeer, dat voel je gelijk.” Na een rondleiding door de Governor de Graaff School, één van de vier basisscholen op het eiland, volgde een rondrit langs de kust en door het historisch centrum. “Ongekend mooi”, vonden beide Voorzitters. In de avond was er een informele kennismaking met leden van de Eilandsraad en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Het is de eerste keer dat beide Kamervoorzitters samen een werkbezoek aan het Caribische deel van het Koninkrijk brengen. Doel van het werkbezoek – dat al in juni tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg werd aangekondigd – is om de eilanden beter te leren kennen, en zelf te zien, horen en ervaren welke kwesties er spelen. Na Sint-Eustatius reizen de Voorzitters door naar Sint-Maarten, Bonaire, Curaçao en Aruba.

Voorzitter neemt eindrapport Tijdelijke Commissie ICT in ontvangst

Aanbieding rapport ICT aan Voorzitter Van Miltenburg

Vandaag, 15 oktober 2014, heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer het rapport van de Tijdelijke Commissie ICT in ontvangst genomen uit handen van Kamerlid Ton Elias, voorzitter van de commissie. Het rapport is het resultaat van een tweejarig onderzoek naar problemen rond ICT-projecten bij de overheid.

Anouchka van Miltenburg stond in haar toespraak stil bij de snelheid van technologische vernieuwingen: “Het is nog niet zo heel lang geleden dat de boekhouder gewoon boekhouder was. Met pen, papier en soms een rekenmachine deed hij z’n werk. Vanaf het moment dat de computer z’n intrede deed, is dit administratie-proces steeds wat verder geautomatiseerd. Anno 2014 doet de boekerhouder z’n werk met grote ICT-systemen, die in de regel door anderen gebouwd en onderhouden worden. Van een handig hulpmiddel, is het uitgegroeid tot een zelfstandige professie. Ook veel van wat de overheid voor haar burgers doet, is geautomatiseerd. De uitbetaling van uitkeringen, de gemeentelijke basisadministratie, het elektronisch patiëntendossier…  Het zijn grote projecten, niet alleen omdat het om grote groepen mensen gaat, maar ook omdat de overheid probeert om toepassingen of functionaliteiten aan elkaar te koppelen.”

Voordat de Voorzitter toezegde het rapport door te geleiden naar de algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst, bedankte ze Elias en zijn commissie – die verder bestond uit KamerledenPaul Ulenbelt, Manon Fokke, Hanke Bruins Slot en Paul van Meenen – voor dewijze waarop zij zich hebben ingezet “voor iets wat de hele Kamer, de hele overheid, eigenlijk de hele samenleving aangaat. Grote automatiseringssystemen die door of in opdracht van de departementen worden ontwikkeld en opgestart, raken alle beleidsterreinen, en eigenlijk zo’n beetje het totale Kamerwerk. De oplevering van dit rapport is dan ook een markant moment in onze parlementaire geschiedenis, en het is goed dat we daar vandaag met elkaar bij stilstaan.”

Lees hier de volledige speech van Anouchka van Miltenburg.

Een divers werkbezoek aan de provincie Noord-Brabant

Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bracht vandaag, 13 oktober 2014, een werkbezoek aan de provincie Noord-Brabant. Het bezoek is onderdeel van een serie, langs alle Nederlandse provincies. “Ik vind het prettig om te begrijpen waar de debatten in de Kamer, die ik vaak voorzit, over gaan; om de verhalen die er achter schuilgaan te kennen”, zei ze bij aanvang van het werkbezoek in het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven, volgens de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk – die de Voorzitter tijdens haar werkbezoek begeleidde – de “economische hoofdstad van Brabant”.

Na een gesprek met de fractievoorzitters van Provinciale Staten vertrok de delegatie naar Omroep Brabant. Toevallig viel het bezoek samen met de presentatie van staatssecretaris Sander Dekker (Media), over zijn toekomstvisie op de publieke omroep. Dat de regionale omroepen – ‘efficiënter georganiseerd’ – blijven bestaan, was aanleiding voor gebak. Het gesprek ging met name over het Regionaal Mediacentrum West-Brabant, een (pilot) samenwerking tussen Omroep Brabant en BN/De Stem, vooral op het gebied van ‘112-nieuws’. “De Omroep heeft meer expertise als het gaat om nieuwe media; regionale kranten hebben een fijnmazig netwerk. Die twee krachten willen we in het Mediacentrum met elkaar verbinden”, zei Johan van Uffelen, hoofdredacteur van BN/De Stem.

Bij veehouderij Hazenberg in Moergestel werd in aanwezigheid van Gedeputeerde Yves de Boer (Ruimtelijke Ordening) gesproken over de verschillende perspectieven op – en het verhaal achter – het familiebedrijf, waar duizenden varkens worden gehouden. Het werkbezoek werd afgesloten op vliegbasis Woensdrecht, waar de Voorzitter werd ontvangen door commadore Eric Schevenhoven van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW), samen met Gedeputeerde Bert Pauli (Economische Zaken). Na een toelichting op de verschillende onderdelen van de vliegbasis – opleidingen, meteo en logistiek – kreeg de Voorzitter een rondleiding door 980 Squadron en 982 Squadron, waar vliegtuig-, helikopter- en componentenonderhoud plaatsvindt. “Indrukwekkend”, noemde de Voorzitter het. “Het is de tweede keer dat ik hier ben, en het is heel anders dan drie jaar terug. Onder druk van grote bezuinigingen hebben jullie ook naar kansen gezocht. Wat een enorme dynamiek, die er nu is!”

Het volgende werkbezoek – naar de provincie Utrecht – vindt plaats op 14 november 2014.

Boekpresentatie over oud-minister-president Gerbrandy

Van links naar rechts Voorzitter Van Miltenburg, Cees Fasseur, premier Rutte en  Sybrand van Haersma Buma

De Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, heeft vandaag – 6 oktober 2014 – het welkomstwoord verzorgd bij de presentatie van het boek ‘Eigen meester, niemands knecht', over het leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy, minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. "Wat bijzonder, dat het boek over het leven van Gerbrandy híer, in het hart van de democratie, wordt uitgereikt. Het is wat Gerbrandy verdient. Als minister-president moet hij het lang niet altijd gemakkelijk hebben gehad, zonder parlementaire controle maar ook zonder parlementaire steun, en ook in zijn elf jaar als Kamerlid waren er barrières. Het is mooi dat beide periodes in dit boek samen komen. Ik hoop dat het boek inzichtelijk maakt wat Gerbrandy – die hier met zijn markante snor en hoed in de hand in de hal staat – vanuit alle rollen die hij had, voor ons land heeft betekend."

De boekpresentatie vond plaats in de Oude Zaal, en naast de Voorzitter hebben onder andere de auteur, Cees Fasseur, dichter Piet Gerbrandy en Sybrand van Haersma Buma gesproken. Het eerste exemplaar van het boek is uitgereikt aan de minister-president, Mark Rutte.

Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.

Een ochtend met 150 parlementariërs in spe

Voorzitter spreekt het MEP toe

Vanochtend, 2 oktober, heeft de Voorzitter de leden van het Model European Parliament – zo’n 150 leerlingen van de bovenbouw HAVO/VWO – welkom geheten in de Oude Zaal van de Tweede Kamer, voordat zij startten met de tweedaagse Algemene Vergadering. Ze werd ontvangen door het Presidium, en werd aansluitend ondervraagd door de scholieren, die verschillende landen vertegenwoordigden. “Wat een goede Voorzitter maakt? Dat je alle in het parlement gekozen volksvertegenwoordigers de ruimte geeft om hun standpunten te verdedigen, grote en kleine partijen.”

In haar eigen toespraak stond ze stil bij het feit datEuropa – in toenemende mate – óók over Nederland gaat. Van Miltenburg: “Veel van wat in Europa wordt besproken en besloten, heeft een direct effect  op het leven van heel veel Nederlanders. Maar volgens mij hoef ik jullie hier allemaal niet van te overtuigen. De reden dat jullie al een hele week bezig zijn met het voorbereiden van deze Algemene Vergadering, is dat jullie heel goed doorhebben dat Europa geen ‘ver van mijn bed show’ is, maar dat het verweven is met ons dagelijks leven.”

“Als Voorzitter van de Tweede Kamer ben ik daar blij mee. Het doet me goed om te zien dat er een nieuwe generatie is opgestaan, die zich betrokken voelt bij wat er gebeurt in Nederland en in de rest van de wereld. Niet zo lang geleden was ik in Brussel op werkbezoek om de Nederlandse Europarlementariërs de hand te schudden en te bespreken hoe we als parlementen beter kunnen samenwerken. Het viel me op dat er – naast al die oude rotten – ook zoveel nieuwe, jonge volksvertegenwoordigers rond liepen. Enthousiaste en betrokken mensen, zoals jullie, die geloven dat je als politicus het verschil kunt maken. Heel positief, want ook de politiek mag zichzelf af en toe vernieuwen.”

Het is de 26e editie van de nationale conferentie van het Model European Parliament, een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. De conferentie loopt tot 3 oktober, en is een opmaat naar een internationale conferentie in Luxemburg later dit jaar.

Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.

Pilot ‘Parlement en Wetenschap’ is geen pilot meer

De Voorzitter ondertekent het convenant

Vandaag, 1 oktober, zetten de Voorzitter en vertegenwoordigers van wetenschapsorganisaties KNAP, de Jonge Akademie, NWO en VSNU hun handtekening onder een samenwerkingsconvenant. Wat in 2011 begon als pilot, krijgt nu een structureel karakter. En het wordt breder. Voortaan kunnen alle Kamercommissies gebruik maken van de instrumenten die in de afgelopen jaren succesvol zijn gebleken: wetenschappelijke factsheets, ontbijtbijeenkomsten en netwerkverkenningen. “Wat deze instrumenten met elkaar gemeen hebben, is dat ze het wetenschappelijke discours beschrijven en laten zien op welke punten wetenschappelijke overeenstemming bestaat”, zei Anouchka van Miltenburg. “En dát is wat het zo belangrijk maakt, om parlement en wetenschap blijvend samen te brengen. Want er zullen altijd nieuwe ontdekkingen zijn. Kennis ontwikkelt zich. We geloven – nee, we wéten – nu dat de Tyrannosaurus Rex kleine voorpootjes en enorme achterpoten had. Maar op het moment dat een archeoloog fossielen vindt die iets anders laten zien, komt er een heel nieuw debat op gang.”

Na de Voorzitter reflecteerden ook prof. dr. Hans Clevens, president van de KNAW en prof. dr. René Kahn, hoogleraar klinische en biologische psychiatrie aan de Universiteit van Utrecht, op de pilot. Volgens hen gebeurt er in de wetenschap, net als in de Kamer,  veel op gevoel. Clevens: “Wetenschap bestaat voor 95% uit intuïtie, en voor 5% uit het strakke rationele proces dat het tot wetenschap maakt.”

Van Miltenburg is er trots op de samenwerking. “Wetenschap is kennis van oorzaak en gevolg, zei de Britse filosoof Hobbes ooit. Vrij vertaald betekent dit dat we op voorhand beter inzicht krijgen in de consequenties van wet- en regelgeving, als we de wetenschap bij ons werk betrekken. Het helpt ons als Tweede Kamer om onze informatiepositie te versterken… om de beleidskeuzes die we hier dagelijks namens en vóór bijna 17 miljoen mensen maken, zo verstandig mogelijk te laten zijn.”

 Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.

Primeur voor de Tweede Kamer: een audiomaquette ván de Tweede Kamer

De Voorzitter verkent de maquette

Vandaag heeft de (definitieve versie van de) eerste audiomaquette een vaste plek gekregen in de hal van de Tweede Kamer. Het is een maquette van de Statenpassage en de plenaire zaal van de Tweede Kamer, en fungeert eigenlijk als wegwijzer voor mensen met een visuele beperking die de Kamer bezoeken. Anouchka van Miltenburg onthulde de maquette, en gaf aan dat een 'wandeling' door de maquette een vast onderdeel wordt van de rondleidingen die zij aan gasten van buiten geeft. De Voorzitter stond verder stil bij het feit dat beeld en geluid zo met elkaar samenhangen: "Neem bijvoorbeeld de roltrap – tot voor kort de langste van Europa, en heel karakteristiek voor de Tweede Kamer. Ik sta er dagelijks op, maar hoor ‘em eigenlijk nooit. Pas toen ik de pilotversie van deze audiomaquette verkende, viel me het gezoef op. ‘O ja’, dacht ik toen, ‘dát hoor ik altijd, zonder dat ik het écht hoor.’ Wat ik ermee wil zeggen, is dat de maquette twee kanten op werkt. Het helpt blinden en slechtzienden om publieke gebouwen te beleven, én het laat mensen met goed zicht eens ervaren hoe het is als je de wereld om je heen niet kunt zien en hoe belangrijk geluid dan is."

De audiomaquette is een initiatief van Hannes Wallrafen, die na zijn plotselinge blindheid door een erfelijke oogziekte, in 2004 de stichting Geluid in Zicht heeft opgericht met het doel de beleving en toegankelijkheid van openbare gebouwen voor bezoekers met een visuele beperking met behulp van audiomaquettes te vergroten. De Tweede Kamer werkte mee aan de ontwikkeling ervan, "omdat het – hopelijk – bijdraagt aan een breder besef hoe het voor blinden en slechtzienden voelt als zij rondlopen in publieke gebouwen".

Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.

Afscheid van Kamerlid Mariëtte Hamer (PvdA)

Vandaag heeft de Kamer afscheid genomen van Mariëtte Hamer (PvdA), die sinds 1998 Kamerlid was. Voorzitter Anouchka van Miltenburg stond stil bij een citaat van Hamer uit een interview van zestien jaar geleden, waarin ze aangaf haar idealen met kleine stapjes tegelijkertijd te willen omzetten in concrete daden. "Want daar ging het je om: om het verwezenlijken van je inhoudelijke doelstellingen (...) Of je het nu met je eens bent of niet; je weet altijd waar je het over hebt, en je zet die kennis in om je idealen te bereiken." Van Miltenburg noemde Hamer een compleet Kamerlid, met grote kennis van onderwijs, de arbeidsmarkt, ontslagbescherming, kinderopvang en emancipatie. "We vinden het jammer je te zien gaan. Je neemt zestien jaar van kennis en ervaring met je mee. Weer wat geheugen dat uit de Kamer verdwijnt. Maar we gunnen de SER - waar een hoop te doen is - deze eerste vrouwelijke voorzitter van harte."

Mariëtte Hamer start op 10 september als voorzitter van de Sociaal Ecnomische Raad (SER).

Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.

Voorzitter ontvangt rapport over parlementair budgetrecht in Europees perspectief

“Gisteren was ik op werkbezoek in Brussel, om de samenwerking te versterken en het werken in de Kamer en het Europarlement beter op elkaar af te stemmen. Dat is ook precies waar dit rapport over gaat”, zei de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, toen zij het rapport ‘Aandacht voor het parlementair budgetrecht in Europees perspectief’ vandaag kreeg uitgereikt uit handen van Aukje de Vries, voorzitter van de werkgroep – samengesteld uit de commissie voor de Rijksuitgaven – die in de afgelopen periode aan het rapport heeft gewerkt. In het rapport wordt onder meer ingegaan op de begrotingsdiscipline, macro-economisch toezicht en het Europees semester. “Geen gemakkelijke materie”, aldus Van Miltenburg, “maar juist daarom is het goed dat er aandacht voor wordt gevraagd en dat er een beter inzicht komt in het controleren van Europese noodfondsen en de controle op de besteding van Europees geld in de lidstaten.”

Het rapport bestaat uit een aantal conclusies, aandachtspunten en aanbevelingen, onder meer dat de Europese regelgeving geen inbreuk doet op het nationale budgetrecht en dat het Europees semester tot meer transparantie heeft geleid in het nationale begrotingsproces. Van Miltenburg: “Ik vind het een voorbeeld van een rapport waarbij de Kamer bereid is om de eigen werkwijze tegen het licht te houden, zoals dat eerder dit jaar ook gebeurde met het rapport van René Leegte, ‘Voorop in Europa’. Niet om politiek te scoren, maar om ons werk beter te kunnen doen. Het rapport laat ook zien dat Europa vérder reikt dan de vaste commissie voor Europese Zaken. Het is niet voor niets dat een vakcommissie zich nu heeft vastgebeten in Europese ontwikkelingen op het terrein van budgetrecht , en met conclusies komt die voor de hele Kamer relevant zijn.” De Voorzitter besloot met de toezegging het rapport onder de aandacht te brengen van alle vaste Kamercommissies, met het verzoek de inhoud ervan te bespreken. “Ik hoop dat ze de conclusies onderschrijven, en met de aanbevelingen aan de slag kunnen.”

'Samenwerken' sleutelbegrip tijdens werkbezoek Europees parlement

De Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, bracht vandaag – 8 september 2014 – een werkbezoek aan het Europees parlement in Brussel. Doel van het werkbezoek was het verder versterken van de relatie tussen het Nederlandse en Europese parlement. Van Miltenburg: “Nederland en Europa kun je al lang niet meer los van elkaar zien. Het is dan ook goed om te investeren in de onderlinge contacten, om te kijken hoe we elkaar nog beter kunnen vinden. We kunnen allebei onze hand wel uitreiken, maar het werkt pas als we elkaar ook écht raken.”

Het werkbezoek begon met een technische briefing door Christine Verger, directeur van het directoraat Betrekkingen met nationale parlementen. Verger was zeer enthousiast over het bezoek; ze gaf aan dat het de eerste keer was dat een Speaker haar en haar staf – die (op ambtelijk niveau) verantwoordelijk is voor de relatie met 28 lidstaten en 41 ‘chambers’ – bezocht. “Nationale parlementen verdwijnen niet”, zei Verger, “en het Europees parlement ook niet. Het gaat er dus om het wederzijdse begrip te vergroten”. Om dat te doen zijn er nieuwe instrumenten ontwikkeld, primair gericht op het gemakkelijker toegankelijk maken van relevante informatie. Naast een toelichting op dit nieuwe instrumentarium werd er in het gesprek stilgestaan bij de planning van interparlementaire activiteiten en de subsidiariteitstoets.

Na de lunch volgde een middag van ‘speeddaten’; een (hernieuwde) kennismaking met Europarlementariërs van zo’n beetje alle Nederlandse fracties die in het Europees parlement vertegenwoordigd zijn. Ook in deze gesprekken ging het vooral om de onderlinge samenwerking. Zo nodigde Van Miltenburg alle leden nadrukkelijk uit voor een bijeenkomst van de Tweede en Eerste Kamer op 6 oktober, die naast een kennismaking met het Nederlandse parlement ook uit een inhoudelijk programma bestaat. Een ander belangrijk gesprekonderwerp was de Staat van de Unie, en de wijze waarop die in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Na een gesprek met Neelie Kroes, vice-voorzitter van de Europese Commissie en Europees Commissaris Digitale Agenda, werd het werkbezoek afgesloten met een diner met Pieter de Gooijer, de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie, en enkele van zijn medewerkers. In zijn residentie werd gesproken over grote kwesties die op dit moment spelen in de wereld, en over hoe daar in Europa en op nationaal niveau mee wordt omgegaan. Van Miltenburg benadrukte nogmaals het belang van een goede dialoog, zeker ook bij dossiers die raken aan thema’s als vrede en veiligheid. “Dat kan persoonlijk, maar in de Kamer hebben we ook de middelen om dat op afstand te doen. Natuurlijk zijn jullie altijd welkom in Den Haag, en komen we graag naar Brussel of Straatsburg. Voorop staat dat we van elkaar weten welke standpunten worden ingenomen en uitgedragen en waarom dat zo is.”

"Better a good neighbour than a distant friend"

Vandaag heeft de Voorzitter van het parlement van Trinidad en Tobago – de heer Wade Mark – een bezoek aan de Tweede Kamer gebracht. Hoewel Trinidad en Tobago bijna 7.500 kilometer van Den Haag vandaan ligt, benadrukte de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, dat we feitelijk buren zijn.“Our countries are situated at opposite parts of the Atlantic Ocean. However, as a part of the Kingdom of The Netherlands is situated in the Caribbean, Trinidad and Tobago and the Netherlands can be considered neighbours. And as the saying goes: better a good neighbour than a distant friend." Het gesprek ging onder meer over watermanagement - op dat terrein werken de landen veel samen - en over recente veranderingen in de werkwijze van het parlement van Trinidad en Tobago.

Het bezoek bestond – naast een ontmoeting met de Kamervoorzitter – uit een wandeling door het parlement.

Wie weet de plenaire zaal als eerste te bereiken?

De Voorzitter speelt het Tweede Kamer bordspel

Vandaag is het bordspel ‘Hart van de democratie’ gelanceerd; een spel over de achtergronden van het (werken in) de Tweede Kamer. Het spel is een initiatief van Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. Bij de lancering zei zij dat het idee is ontstaan bij het spelen van een soortgelijk spel over de stad Den Haag – waarin er ook vragen over de Tweede Kamer werden gesteld. “Als Tweede Kamer kunnen we gemakkelijk een heel spel vullen, bedacht ik ineens.” Het spel is bedoeld voor een breed publiek; er zijn moeilijke en makkelijke Kamervragen, en voor de écht gevorderden kan het spel met open antwoorden worden gespeeld.

“Veel van wat we hier doen, is zichtbaar”, besloot de Voorzitter haar openingswoord. “Er komen hier jaarlijks zo’n 140.000 bezoekers en via het internet heeft de Kamer nog een veel groter bereik. Maar voor de context – onze parlementaire geschiedenis, het staatsrecht, de gebouwen aan het Binnenhof – is doorgaans minder aandacht. Dát verandert door dit spel. Iedereen die het speelt, zal méér weten van ons nationale parlement dan daarvoor.”

Tweede Kamer herdenkt ramp met vlucht MH17

De Tweede Kamer herdenkt de ramp met vlucht MH17

Vandaag werd in de Tweede Kamer, voorafgaand aan de eerste plenaire vergadering na het reces , de ramp met vlucht MH17 herdacht.  “De zomer die in Nederland voor veel mensen net was begonnen, was in één klap voorbij”, zei Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg in haar toespraak. “De zon maakte plaats voor verdriet, boosheid en rouw. Er zijn maar weinig mensen in ons land die niet op een of andere manier weet hebben van iemand die betrokken is bij de ramp. Of het nu iemand uit het dorp is, van de sportclub, een collega of klasgenoot.” Ze sloot af met de woorden dat de ramp voor altijd een gitzwarte bladzijde in onze geschiedenis zal zijn. “Maar de verbondenheid van Nederland die tóen zichtbaar werd geeft deze pagina tegelijkertijd een bijzondere gloed. Wij hopen dat de nabestaanden dit, in al hun verdriet, als steun ervaren.”

Voordat de Kamer een minuut stilte in acht nam, stond ook de minister-president met een toespraak stil bij de ramp. Later dit jaar vindt de nationale herdenking plaats; de Staten-Generaal participeren in (de organisatie van) deze herdenking.

Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.

Vriendschapsverdrag uit 1614 nu ook in Zweden te bewonderen

De Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Ankie Broekers-Knol en Anouchka van Miltenburg, sloten hun bezoek aan het Zweedse parlement vandaag af met een bijzonder cadeau voor Voorzitter Per Westerberg: hij ontving een kopie van het verdrag dat Zweden en Nederland in 1614 – dit jaar precies vierhonderd jaar geleden – tekenden. Het verdrag was tot nu toe alleen in Nederland te bezichtigen.

Het verdrag werd op 5 april 1614 getekend door een afgevaardigde van de koning van Zweden, de Nederlander Jacob van Dijck en zeven vertegenwoordigers van de Nederlandse Staten-Generaal. Het verdrag hield onder meer in dat Zweden en Nederland ambassadeurs zouden uitwisselen; Nederland werd het eerste land waar Zweden een ambassade opende. Ook werden in het verdrag afspraken gemaakt over handelsrelaties en onderlinge militaire steun.

In april van dit jaar bracht het Zweedse koningspaar – koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia – nog een bezoek aan het Rijksmuseum, waar het originele verdrag onderdeel van de collectie is. Vanaf vandaag is een kopie ervan ook in Zweden te bezichtigen; zowel de Voorzitter van het Zweedse parlement als de directeur van het Nationaal Archief ontving een exemplaar. Bij de overhandiging stond Voorzitter Van Miltenburg stil bij de betekenis ervan: “Het bezoek en het cadeau onderstrepen het belang van goede betrekkingen tussen onze parlementen, gekenmerkt door openhartigheid en vriendschap.”

Het bezoek van Broekers-Knol en Van Miltenburg vond plaats in het kader van vierhonderd jaar diplomatieke betrekkingen tussen Zweden en Nederland, en bestond onder andere uit een bezoek aan het Zweedse parlement de Riksdag, het stadhuis en het Nationaal Archief en ontmoetingen met de Voorzitter en Vicevoorzitters van het parlement, de Voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Zaken, de Voorzitter van de gemeenteraad en deZweedse minister voor Handel. Ook spraken de Kamervoorzitters met Nederlanders die in Zweden werken en wonen.

“Je vóelt de betekenis die de Rotterdamse haven voor Nederland heeft”

De delegatie in een graansilo

De Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, heeft vandaag een werkbezoek gebracht  aan het haven- en industriegebied van Rotterdam. Zij werd daarbij vergezeld door de Voorzitters van de Kamercommissies voor Economische Zaken, Mariëtte Hamer, en Sociale Zaken, Brigitte van der Burg.

Het bezoek begon bij Deltalinqs, de belangenbehartiger van logistieke en industriële bedrijven in de Rotterdamse haven. De delegatie werd daar ontvangen door de directeur van Deltalinqs, Cees Jan Asselbergs, en de voorzitter, Steven Lak, die startten met een toelichting op ‘hun’ vereniging. “Wat Deltalinqs – waarbij zo’n 700 bedrijven zijn aangesloten, met in totaal circa 90.000 werknemers – karakteriseert, is dat we sector overstijgend werken. We kijken naar het hele gebied, naar de hele keten.”

Vervolgens vertrok het gezelschap naar de RDM campus, waar (technische) onderwijsinstellingen, kenniscentra en bedrijven samenwerken aan duurzame innovaties. Directeur Henk de Bruijn vertelde tijdens een wandeling door de nu nog lege werkplaatsen – de scholen starten volgende week – over de combinatie van theorie en praktijk, wat de circa 33.000 leerlingen moet klaarstomen voor een baan in de maakindustrie. “Alles technische opleidingen die je hier kunt volgen, moeten een relatie hebben met de bedrijvigheid in de haven.” Ron Bormans, voorzitter van het CvB van de Hogeschool Rotterdam, voegde toe: “We willen heel erg van Rotterdam zijn. En als je scholieren weet te doordringen van wat híer gebeurt, weten ze eigenlijk ook wat er elders in de wereld gebeurt – Rotterdam is tenslotte de grootste haven van Europa.” Tijdens de rondleiding stuitte de Voorzitter en commissievoorzitters op Makerspace, de ‘sportschool voor makers’. ZZP’ers en scholieren die zich hier inschrijven kunnen, na een korte introductie, gebruik maken van hightech apparatuur als 3D-printers, hout- en metaalbewerkingsmachines.

Na de lunch volgde een rondleiding over het terrein van European Bulk Services, een middelgrote terminal operator die zich bezig houdt met het laden, lossen, op- en overslaan van onder andere kolen, industriële materialen en biomassaproducten. Dat gebeurde onder begeleiding van directeur Taco de Vries, die – vanaf de kraan –  enthousiaste vertelde over de doorontwikkeling van het bedrijf. “Het is eigenlijk ongelooflijk dat alles wat je hier ziet in de afgelopen decennia, dus in korte tijd, door mensen is gemaakt. En dan zie je niet eens de 2.000 kilometer aan pijplijnen die onder de grond liggen.” Bij EBS zijn zo’n 200 mensen werkzaam, en er is 24/7 bedrijvigheid. In de silo’s (piramides, omdat dat voor veel producten nu eenmaal de meest natuurlijke manier van storten is) werd voor het eerst écht zichtbaar dat er bij EBS jaarlijks miljoenen tonnen grondstoffen binnen komen en weer worden getransporteerd.

De delegatie was positief over het werkbezoek. “Het is altijd goed om het veld in te gaan”, besloot Van Miltenburg, “en zelf te zien en te ervaren waar we in de Kamer over praten. En wat indrukwekkend is het hier! De omvang van het gebied, de kranen, de heftrucks… Als je hier rondloopt, vóel je echt wat de betekenis van de Rotterdamse haven voor Nederland is.”

Foto: Roy Borghouts Fotografie

“Er zijn momenten die nooit uit onze geschiedenisboeken zullen verdwijnen”

De Voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer leggen een krans bij de Indië plaquette in de Tweede Kamer

De Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, heeft vandaag – 14 augustus 2014 – een krans gelegd bij de Indische plaquette in de hal bij de ingang van het Tweede Kamergebouw. In haar toespraak stond zij stil bij het uitblijven van erkenning, waar militairen die streden in Nederlands-Indië zo lang mee te maken hebben gehad. “In 1945 werden onze bevrijders letterlijk op het schild gehesen, en de militairen die tegenwoordig worden uitgezonden kunnen rekenen op onze onvoorwaardelijke waardering en het grootste respect. Voor de militairen die streden in Nederlands-Indië was dat anders. Over hun inzet bij de verdediging van het Nederlands Koninkrijk in de Tweede Wereldoorlog wordt niet zo vaak gesproken. Zij worden vooral gezien als onderdrukkers, als verliezers en soms zelfs ook als oorlogsmisdadigers, en ze hebben zich in de loop der jaren steeds opnieuw moeten verdedigen.”

“Gelukkig is er met de jaren erkenning gekomen”, vervolgde Van Miltenburg, “en hebben we beseft hoe moeilijk het moet zijn geweest. Voor de militairen die bij thuiskomst ‘iets uit te leggen’ hadden, maar ook voor de mensen in het verzet en de 300.000 Nederlandse staatsburgers die na 1949 gedwongen werden om Indonesië te ontvluchten.” De Voorzitter sprak dan ook de overtuiging uit dat 15 augustus 1945 – de capitulatie van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog voor Zuidoost-Azië en het Koninkrijk der Nederlanden – nooit zal worden vergeten: “Er zijn momenten die nooit uit onze geschiedenisboeken zullen verdwijnen. Iedereen die vandaag aanwezig is, is direct of indirect onderdeel geweest van zo'n moment. En ieder van u gedenkt vandaag z’n eigen verhaal. Als we de geschiedenisboeken erop naslaan, zien we dat de geschiedenis van Indonesië zwaar en beladen is. Maar wat ook een plek in die boeken verdient, is dat alle militairen en burgers die zich in Nederlands-Indië hebben ingezet, dat deden omdat de politiek dat van hen vroeg. En daarvoor verdienen ze onze onvoorwaardelijke waardering en het grootste respect.”

Op 15 augustus zal Anouchka van Miltenburg, samen met onder andere de Voorzitter van de Eerste Kamer en de minister-president, een krans leggen bij het Indisch monument aan de Prof. Teldersweg in Den Haag; de NOS zal hier verslag van doen.

Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.

Voorzitter tekent condoleanceregister

De Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, tekende maandagmiddag 21 juli het condoleanceregister op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Aansluitend woonde zij in Nieuwegein een informatiebijeenkomst bij met de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp met de MH17.

Voorzitter neemt ‘Brieven aan mijn kinderen’ in ontvangst

Voorzitter neemt boek Brieven aan mijn kinderen in ontvangst

Als het gaat om geschiedenis, leren jongeren meer door persoonlijke verhalen dan uit boeken; verhalen die méér zijn dan een optelsom van droge feiten, en gepaard gaan met positieve en negatieve ervaringen en emoties. Dat is de achterliggende gedachte van het erfgoededucatieproject ‘Brieven aan mijn kinderen’, waarbij Rotterdamse jongeren alleenstaande ouderen hebben geïnterviewd en hun herinneringen hebben vastgelegd in een boek met dezelfde titel. Vandaag overhandigden zij het boek aan Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg.

Pien van der Linde is één van de jongeren die meewerkte aan het project: “We zijn begonnen met workshops, bijvoorbeeld over interviewtechnieken en schrijven. Daarna volgden de gesprekken met ouderen. Iedereen had z’n eigen ‘maatje’. We hebben hen gevraagd wat ze wilden meegeven aan volgende generaties… en daar hebben we verhalen van gemaakt.” Sommige van die verhalen gaan over gebeurtenissen - zo maakte een dame van bijna 103 jaar oud zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog mee -, andere over herinneringen aan werken in een chocoladefabriek, of wonen op een boerderij. Waar iedereen van onder de indruk was, was dat de meeste ouderen - ondanks alle moeilijkheden die ze in hun leven óók zijn tegengekomen - heel positief en gelukkig zijn.

Van Miltenburg was blij met het boek, en noemde het een “ongelooflijk mooi project”: “Terwijl de roots van veel van jullie buiten Nederland liggen, hebben jullie samen een boek over de Nederlandse geschiedenis geschreven. Een écht boek, dat we hier in de bibliotheek van de Tweede Kamer zullen zetten zodat ook generaties ná jullie het kunnen lezen. Ik denk dat jullie de ouderen die hebben meegewerkt hiermee een groot cadeau hebben gegeven.”

Kamervoorzitter en fractievoorzitters bezoeken antipiraterij-missie

De delegatie wordt samen met de militairen van bovenaf gefotografeerd op het fregat

De Voorzitter en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer hebben deze week een werkbezoek gebracht aan het Nederlandse marineschip Zr. Ms. De Zeven Provinciën, dat onderdeel is van de EU-antipiraterij-operatie ATALANTA. Het gezelschap werd begeleid door de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp. Tijdens een varende patrouille langs de oostkust van Afrika lieten de Kamerleden zich uitgebreid informeren over de inzet van de militairen. ”Het werk van de Nederlandse militairen en de internationale collega’s dwingt respect af en is belangrijk voor de regio, maar zeker ook voor Nederland zelf. We zijn onder de indruk van de professionaliteit van onze mannen en vrouwen”, aldus Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg die de delegatie leidde.

De Commandant van De Zeven Provinciën, kapitein-luitenant-ter-zee Ruud Schoonen ontving het gezelschap aan boord van het fregat waarna het ruime sop werd gekozen. In de twee dagen dat de delegatie aan boord was, kregen de parlementariërs van de bemanning een uitgebreid beeld van de missie en hoe deze wordt uitgevoerd.

De militairen van de marine, aangevuld met collega’s van de andere krijgsmachtdelen en een Maltees boardingteam, gaven verschillende demonstraties.Naast die demonstratie van vele facetten van een antipiraterij-missie, werd er een realistische oefening gehouden, waarbij het schip en de bemanning zich onder andere moesten verdedigen tegen aanvallen met vliegtuigen en onderzeeboten. Daarnaast maakte een operationele kennismaking met de aan boord gestationeerde NH-90-helikopter deel uit van het programma.

Tijdens hun tweedaagse aanwezigheid op het schip kreeg de delegatie ook een goed beeld van het leven en werken aan boord van het luchtverdedigings- en commandofregat. “Het is goed om te zien en horen hoe en onder welke omstandigheden het werk door de militairen wordt gedaan. Dat is van belang voor ons werk in het parlement”, zei de Kamervoorzitter namens de delegatie.

Voorafgaand aan het scheepsbezoek hadden de Kamervoorzitter en de fractievoorzitters in Dar es Salaam een ontmoeting met de Voorzitter van het Tanzaniaanse parlement, mevrouw Anne Semamba Makinda. Met haar sprak de delegatie over de veranderde relatie met Nederland en de verschillende ontwikkelingen op politiek en bestuurlijk gebied. De Tanzaniaanse Kamervoorzitter gaf een toelichting op de belangrijkste uitdagingen waar haar land voor staat. Zij sprak haar dank uit voor de betrokkenheid en steun vanuit Nederland. Van Miltenburg bedankte haar ambtgenoot voor de openheid en nodigde Tanzaniaanse Kamerleden uit om Nederland te bezoeken om gedachten en ervaringen uit te wisselen.

De delegatie bestond naast de Kamervoorzitter uit Halbe Zijlstra (VVD),  Diederik Samsom (PvdA), Emile Roemer (SP), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66), Arie Slob (ChristenUnie), Bram van Ojik (GroenLinks) en Kees van der Staaij (SGP). De andere fractievoorzitters konden om verschillende redenen niet deelnemen aan het werkbezoek. Maandagochtend 7 juli vertrok de delegatie vanaf Schiphol en vrijdagochtend 11 juli keerde het gezelschap terug op de nationale luchthaven.

Het zomerreces is begonnen

Het schilderij van Lucebert op de werkkamer van de Voorzitter

Vandaag vond de laatste vergaderdag voor het zomerreces – dat loopt tot 1 september – plaats. Traditioneel sloot de Voorzitter af met een terugblik op het afgelopen jaar. Daarbij gebruikte ze het schilderij ‘Indian Spaceman’ van Lucebert als symbool: “Ik zie duidelijke overeenkomsten met hoe we in de Tweede Kamer werken. Lucebert schilderde grove lijnen en duidelijke figuren, met tegelijkertijd veel details. Ook in de Kamer weten we het grote met het kleine te combineren. Enerzijds houden we ons bezig met de lange lijnen. Met de grote figuren, in de vorm van wetten die invloed hebben op het dagelijks leven van heel veel mensen.In de afgelopen maanden hebben we hier gedebatteerd en besloten over grote hervormingen in de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt, gezondheidszorg, het wonen en het onderwijs, en hebben we veel gesproken over de vraag welke overheid-laag verantwoordelijk is voor welke taken. Het ging en gaat om forse veranderingen, die soms diep ingrijpen in onze samenleving. Anderzijds is er ook stil gestaan bij kleine krantenberichtjes, over kwesties die misschien minder zichtbaar of omvangrijk zijn, maar net zo goed van betekenis. Onze samenleving bestaat uit grote structuren en persoonlijke verhalen, en de Kamer heeft gelukkig aandacht voor beiden."

Van Miltenburg stond stil bij enkele zaken die haar in het afgelopen jaar in het bijzonder zijn opgevallen: de kwaliteit en inzet van de 150 Kamerleden, de transparantie van het Nederlandse parlement en het gebruik van de beschikbare instrumenten. Ze sloot af met een dankwoord voor de medewerkers – “van griffiers tot bodes, van beveiligers tot wetgevingsjuristen en informatiespecialisten... zij zorgen ervoor dat wij ons werk kunnen doen” – en de oproep om te genieten van de ruimte en tijd voor werkbezoeken, gesprekken met de achterban, het lezen van rapporten en, natuurlijk, vakantie.

Lees hier de volledige speech van Anouchka van Miltenburg.

Afscheid van Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen (VVD)

De Tweede Kamer neemt afscheid van Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen (VVD)

Na het vertrek van Kamerlid Pieter Litjens (VVD) twee dagen eerder, nam op 26 juni Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen (VVD) afscheid van de Tweede Kamer. Ze vertrekt naar Brussel, waar ze zitting zal nemen in het Europees Parlement.

Voorzitter Anouchka van Miltenburg juichte toe dat de onderlinge wisselwerking tussen het nationale en Europese parlement zo wordt versterkt: "Soms vertrekt er iemand naar Brussel, soms komt er iemand terug naar Den Haag. Naar mijn idee verbetert het onze relatie, en maakt het dat we meer greep krijgen op wat er speelt in Europa."Ze noemde het een logische stap: “In je pad door de bestuurslagen zocht je het steeds wat hoger op. Je begon als gemeenteraadslid in je woonplaats Oisterwijk. Vervolgens werd je lid van Provinciale Staten, en later was je onderdeel van het College van Gedeputeerde Staten – allebei in je geliefde Brabant. In 2010 verruilde je de regionale voor de nationale politiek. “Ons mam is klaar voor Den Haag”, zeiden je kinderen toen… ze hadden gelijk!”

Van Miltenburg roemde de ‘less is more stijl’ van Van Nieuwenhuis: “Je maakte bescheiden gebruik van de instrumenten van de Tweede Kamer. Je stelde niet overdreven veel mondelinge of schriftelijke vragen, het aantal door jou ingediende moties en amendementen was beperkt en je pleit nu zelfs voor minder stemmingen. Dat neemt niet weg dat je veel voor elkaar kreeg. Je koos je momenten en wegen zorgvuldig.”

Lees hier de volledige speech van Anouchka van Miltenburg.

Afscheid van Kamerlid Pieter Litjens (VVD)

De Voorzitter spreekt Kamerlid Pieter Litjens toe bij zijn afscheid van de Tweede Kamer

Na 638 dagen Kamerlid te zijn geweest, nam Pieter Litjens (VVD) op 24 juni afscheid van de Tweede Kamer, om in Amsterdam als wethouder Verkeer en Vervoer aan de slag te gaan. Tijdens zijn afscheid refereerde Voorzitter Anouchka van Miltenburg aan een citaat van Litjens, waarin hij aangeeft dat hij zijn voorbeelden vindt in mensen die iedere dag vroeg opstaan om hun geld te verdienen en eer in hun werk leggen. “Het geeft treffend weer hoe jij in je leven en in je werk staat. Je bent begaan met het alledaagse leven van mensen, en zet je in voor méér ruimte voor individuele creativiteit en zeggenschap.”

Van Miltenburg stond ook stil bij zijn kritische blik. “Je bent een duidelijk en betrokken politicus. We zagen dat bijvoorbeeld in de discussies over natuurbeheer en –behoud, en in de debatten over de bestuurlijke inrichting van ons land.”

Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.

“Een droom die voor iedereen bereikbaar moet zijn”

Voorzitter van de Tweede Kamer en wethouder van de gemeente Den Haag planten groen onder toeziend oog van medewerkers van de Haeghe Groep

“In de Tweede Kamer is uitgebreid gesproken over de Participatiewet, die in 2015 in werking moet treden. In het debat ging het met name om de vraag of de wet wel voldoende garanties biedt. Maar de achterliggende gedachte kan op een breed politiek draagvlak rekenen: van links naar rechts zijn Kamerleden het erover eens dat een leuke baan een droom is die voor iedereen te verwezenlijken moet zijn.” Dat zei Anouchka van Miltenburg tegen medewerkers van de Haeghe Groep en andere aanwezigen, net voordat ze samen met de Haagse wethouder Henk Kool de handen uit de mouwen stak en nieuw groen plantte in de binnentuin van de Tweede Kamer.

Vandaag werd, in het kader van de Nationale Tuinweek, stilgestaan bij het feit dat sinds mei van dit jaar vijf medewerkers van de Haeghe Groep – het sociale werkberdrijf van de gemeente Den Haag – zijn aangesteld voor het groenonderhoud in en om de Tweede Kamer. Dat gebeurde met korte toespraken van de Voorzitter en de wethouder, gevolgd door een rondleiding langs enkele ‘verborgen’ binnentuintjes van de Tweede Kamer, waarbij dus ook nog wat nieuw groen werd geplant.

In haar toespraak liet Van Miltenburg zich positief uit over de participatiewet: “De wet vertegenwoordigt een duidelijk politiek signaal: in Nederland is iedereen belangrijk voor de arbeidsmarkt. Zelf brengen we dat signaal ook in praktijk, bijvoorbeeld door het contract dat nu met de Haeghe Groep is afgesloten.”

Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.

Voorzitter spreekt tijdens lunchbijeenkomst met Aziatische ambassadeurs

Voorzitter van de Tweede Kamer Anouchka van Miltenburg spreekt tijdens een lunch met Aziatische ambassadeurs

Op uitnodiging van de Koreaanse ambassadeur sprak de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, vandaag tijdens een lunchbijeenkomst van Aziatische ambassadeurs. Onderwerp van gesprek was Europa. Niet alleen gezien de actualiteit – de verkiezingen voor het Europese parlement liggen nog vers in het geheugen – maar ook omdat alle aanwezige ambassadeurs actief zijn in Nederland, één van de grondleggers van de Europese Unie.

Het verhaal van Van Miltenburg sloot aan bij een oproep die zij eerder deed, tijdens de Voorzittersconferentie in Vilnius, tot betere samenwerking; niet alleen tussen het Europees parlement en de parlementen van de lidstaten, maar ook tussen de nationale parlementen onderling. “If parliaments were to cooperate effectiviely, this would give citizens the feeling that through their parliaments, they can exercise influece on the decision makint in Brussels. We should emphazise that they actually have two votes on many important matters: the not only affect national policy, but can also set the direction on a European level.” Die verbetering is mogelijk binnen het in 2009 gesloten Verdrag van Lissabon, vindt de Voorzitter, “as long as all parties are willing to accept that national parlements have a rol to play.”

Lees hier de volledige speech van Anouchka van Miltenburg.

Van Miltenburg verwelkomt EU-ambassadeurs over voorstel Europees Openbaar Ministerie

De Voorzitter van de Tweede Kamer spreekt de EU-ambassadeurs toe

Vanochtend heeft Anouchka van Miltenburg zo’n dertig ambassadeurs van EU-lidstaten welkom geheten. Ze waren in de Tweede Kamer op uitnodiging van Kamerlid Ard van der Steur, die is aangesteld om te rapporteren over het voorstel voor de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie. Het voorstel dat de Europese Commissie daar medio 2013 over deed, heeft in de parlementen van diverse EU-lidstaten tot weerstand geleid. Maar de Commissie legde de gele kaart – in totaal door veertien parlementen uit elf lidstaten getrokken – naast zich neer. De taak van Van der Steur is nu om in de richting van de Commissie te onderstrepen dat zo’n belangrijk signaal gehoord moet worden, en om een dialoog tot stand te brengen over mogelijke oplossingen. De bijeenkomst van vandaag was daar een onderdeel van.

In haar welkomstwoord roemde Van Miltenburg de Hollandse nuchterheid: “I think it’s important that our voice is being heard. This doesn’t necessarily mean that you have to get your way, but there must be some kind of dialogue between the Commission and the national parliaments, that represent the people whom it is about. It fits our Dutch no-nonsense mentality not to reconcile ourselves in this situation.” Ze eindige met een oproep aan de aanwezigen ambassadeurs, tot parlementaire diplomatie: “I hope you consider this event a call to action. You are a liaison between the Dutch parliament and parliaments of other member states. I hope we can work together on this important matter.”

Lees hier het volledige welkomstwoord van Anouchka van Miltenburg.

Voorzitter Tweede Kamer aanwezig bij 70e herdenking D-Day

Op 6 juni 2014 werd – op Sword Beach, Normandië – voor de 70e maal D-Day herdacht, de dag waarop de geallieerden op het vasteland van West-Europa landden. Operatie Overlord, zoals de operatie officieel heette, startte op 6 juni 1944 met luchtlandingen en een grootschalige amfibische aanval.

Anouchka van Miltenburg was namens het Nederlandse parlement bij de herdenking aanwezig, samen met de Voorzitter van de Eerste Kamer en de Voorzitter van de Contactgroep Frankrijk, het Kamerlid Ton Elias.

De dag startte in Arromanches met de Nederlands-Franse herdenking. Daar spraken minister-president Mark Rutte, Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert en generaal-majoor buiten dienst Rudi Hemmes namens de Nederlandse regering en de veteranen. Aansluitend was er een kranslegging, onder meer door de Koning en Koningin. De internationale herdenking begon ’s middags op Sword Beach, Ouistreham, met om 15.00 uur een toespraak van de Franse president François Hollande.

 

25 jaar vrije verkiezingen in Polen

Anouchka van Miltenburg spreekt tijdens de viering van 25 jaar democratie in Polen

Op 4 juni 2014 vierde Polen 25 jaar vrijheid; op die dat was het precies een kwart eeuw geleden dat de eerste vrije verkiezingen achter het IJzeren Gordijn plaatsvonden. Namens de Tweede Kamer was Voorzitter Anouchka van Miltenburg aanwezig bij de ceremonie in Warschau. Tijdens een korte toespraak haalde ze Geert Mak aan, die stelde dat Nederland een hoop te danken heeft aan Polen: "Not only in the 1980s with the revolution started by Solidarność but also during the Second World War. In fact the Dutch people partly thank the freedom in the Netherlands to Polish soldiers in the 1st Polish Armoured Division and many Polish have offered their lives during fights in Western Europe at that time."

Van Miltenburg sloot af met het uitspreken van de hoop, dat "democracywill flourish, not only in Poland, not only in Europe but in the entire world. And may we never forget how fortunate we are to be living in democratic countries."

Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg 

Veteranen exposeren in de Tweede Kamer

Opening tentoonstelling veteranenkunst, 3 juni 2014

Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg opende dinsdag 3 juni de expositie ‘Na de missie: de kunst van het verwerken’. De expositie is een initiatief van de Stichting Veteranenkunst, die een brug wil slaan tussen veteranen en de maatschappij. De tentoonstelling toont de creaties van veteranen, van wie sommigen nog altijd in dienst zijn.

De werken lopen zeer uiteen. Er zijn foto's te zien, pasteltekeningen en olieverfschilderijen. Soms is de verwijzing naar oorlog en vrede duidelijk zichtbaar doordat er wapens of gezichten te zien zijn, in andere gevallen is de verwijzing subtieler en zijn de kunstwerken abstracter of zelfs lieflijk.

Verhaal naar buiten brengen
Bij de opening van de tentoonstelling verwees Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg naar de toegenomen aandacht voor veteranen, die blijkt uit onder meer veteranendagen en wetgeving voor veteranen. "Vanuit de Tweede Kamer hebben we veel gevraagd van alle jonge mannen en vrouwen die we naar plekken stuurden waar oorlog woedde, of waar de vrede nog zo pril en wankel was. Voor sommigen was de opdracht zoveel zwaarder dan zij zich vooraf hadden voorgesteld. Dat zie je ook aan de schilderijen die hier hangen, die soms verdrietig zijn, ruw en grauw. Met deze tentoonstelling helpen wij hen om hun verhaal naar buiten te brengen. In de hoop dat het hen helpt om de toekomst met wat meer innerlijke rust tegemoet te treden."

Lees hier de volledige speech van Anouchka Van Miltenburg.

Praktische informatie
De foto-expositie is van 3 juni tot en met 20 juni 2014 vrij te bezichtigen (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur), via de ingang bij Lange Poten 4 in Den Haag. Om de Tweede Kamer binnen te komen, is het dragen en op verzoek tonen van een legitimatiebewijs verplicht.

Prins Albert II uit Monaco bezoekt Staten-Generaal

Ontvangst Prins Albert II van Monaco

Bijzonder bezoek op het binnenhof! Op 3 juni ontvingen de Voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer Prins Albert II, het hoofd van het Huis Grimaldi, het oudste regerende vorstenhuis van Europa (de Grimaldi’s regeren in Monaco sinds 1297). Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een regerend vorst van Monaco een bezoek aan de Staten-Generaal bracht. Prins Albert was in Nederland om een tentoonstelling over zijn moeder Prinses Gracia te openen, in Paleis het Loo in Apeldoorn.

Het gesprek met de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer ging onder andere over de parlementaire democratie in Nederland en Monaco, de relatie tussen Monaco en de Europese Unie en de Europese verkiezingen. Anouchka van Miltenburg, Voorzitter van de Tweede Kamer, sloot het bezoek af: “Although your country covers only two square kilometer, it is grand in a figurative way. There are few people in the world who do not know Monaco, or you mother, princess Grace. She has been a great inspiration for generations, because of her generosity, kindness and beauty. I’m am very proud that the Netherlands is hosting an exhibition on her life. It is a great opportunity for Dutch inhabitants to learn more about your country in general, ans princess Grace in particular. But what is even more important: it is an illustration of the good ties between our countries… between our parliaments, and between your family and the Duch royal family.”

 

Interparlementair Koninkrijksoverleg 2014 van start

De delegaties van het Interparlementair Koninkrijksoverleg poseren

Van dinsdag 3 juni tot en met vrijdag 6 juni 2014 vindt in Den Haag overleg plaats tussen de parlementen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten; het zogenoemde Interparlementaire Koninkrijksoverleg (IPKO). Het is inmiddels een traditie, zei de Voorzitter van de Tweede Kamer Anouchka van Miltenburg in haar welkomstwoord: "Al in 1970 werd het eerste 'contactplan' opgesteld, en sindsdien wisselen we ervaringen uit, leren we van elkaar en helpen we elkaar vooruit. Stevig, open en constructief. In ben blij dat we de 8.000 kilometer die tussen ons in ligt regelmatig overbruggen, dat we de moeite nemen om elkaar persoonlijk te treffen."

Onderwerpen die deze week op de agenda staan, zijn onder meer gezondheidszorg, onderwijs en economische kansen van het Koninkrijk.Het interparlementair overleg wordt op vrijdag 6 juni afgesloten met de vaststelling en ondertekening van de afsprakenlijst en een gezamenlijke persconferentie van de vier delegaties. Deze persconferentie is te volgen via de livestream op de website van de Tweede Kamer, www.tweedekamer.nl. Ook de eerdere beraadslagingen zijn openbaar, en rechtstreeks te volgen op de website van de Eerste of Tweede Kamer (afhankelijk van de locatie van het overleg).

Een oproep aan de media: “meer aandacht voor Brussel” (30 mei 2014)

Anouchkan van Miltenburg neemt het proces-verbaal van de Kiesraad in ontvangst.

Op vrijdag 30 mei nam de Voorzitter van de Tweede Kamer het proces-verbaal van de Kiesraad in ontvangst; de uitkomsten van het Nederlandse deel van de Europese parlementsverkiezingen.

In de toespraak die ze vervolgens hield, ging Anouchka van Miltenburg in op de rol van de media bij de verkiezingen voor het Europees parlement:  “Toen onze Grondwet bijna tweehonderd jaar terug in werking trad, werd er voorzien in een publieke tribune. Gijsbert Karel van Hogendorp, de grondlegger van die Grondwet, vond dat debatten niet in beslotenheid mochten plaatsvinden, maar dat iedereen de mogelijkheid moest hebben om erbij aanwezig te zijn. In de praktijk gold dat vooral voor journalisten, die een belangrijke intermediaire rol vervulden – en dat nog altijd doen. In de loop der jaren is de publieke tribune steeds groter geworden. Inmiddels lopen hier meer dan 250 geaccrediteerde journalisten rond. Kamerleden mogen zich verheugen in grote media-aandacht. Voor Europarlementariërs is dat veel minder het geval. Het Europees parlement lijkt slechts eens in de vijf jaar interessant.” Van Miltenburg riep dan ook op tot een intensievere berichtgeving vanuit Brussel. Niet alleen in aanloop naar de verkiezingen, maar continu. Met daarbij de kanttekening dat Europa inhoudelijk niet mag worden vereenvoudigd tot “iets waar je ‘voor’ of ‘tegen’ bent”.

De uitslag, waarover meer informatie te vinden is op de website van de Kiesraad, is nog onder voorbehoud. Op 5 juni geeft de Tweede Kamer, op basis van het geloofsbrievenonderzoek, definitief uitsluitsel over de juistheid van de uitslag, en over de geldigheid van de verkiezingen in z’n algemeen. Van Miltenburg: “Het is dit open systeem van checks and balances, dat maakt dat Europa erop kan vertrouwen dat de Nederlandse verkiezingsuitslag met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen.”

Lees hier de volledige speech van Anouchka van Miltenburg.

Jongerenpartijen debatteren in de Tweede Kamer (16 en 17 mei 2014)

Jongeren debatteren met elkaar in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Debaters van zeven politieke jongerenorganisaties (CDJA, Dwars, JD, JOVD, JS, Perspectief en SGP) kruisten vrijdag 16 en zaterdag 17 mei de degens in het PJO-parlement. Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg verzorgde vrijdag de officiële opening. “Leun maar eens goed achterover”, gaf ze aan, “draai wat in je stoel en tik en passant nog een mailtje… dat is hoe de meeste Kamerleden het doen. Want de Tweede Kamer, dat zal voor de meesten van jullie een wenkend perspectief zijn.”

Voor het debat leverden zeven politieke jongerenorganisaties elk twintig van hun beste debaters. Ze probeerden het werk van de Tweede Kamer zo dicht mogelijk te benaderen. En dat betekende: fractievergaderingen houden, overleggen en coalities smeden. Sommige jongeren traden naar voren als woordvoerder op een onderwerp, anderen waren fractievoorzitters die probeerden om met andere fractievoorzitters tot overeenstemming te komen. Doel was om een akkoord te sluiten over relevante maatschappelijke onderwerpen als zorg, werkgelegenheid, veiligheid, euthanasie en Europa.

Lees hier de openingstoespraak van Anouchka van Miltenburg.

Van Miltenburg neemt rapport ‘Voorop in Europa’ in ontvangst (15 mei 2014)

De Voorzitter, Anouchka van Miltenburg en de EU-rapporteur René Leegte (VVD)

Op 15 mei nam de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, het rapport ‘Voorop in Euorpa’ in ontvangst, uit handen van rapporteur René Leegte (VVD). Kern van het rapport is dat de kansen voor invloed van nationale parlementen in Europa groter zijn dan de Kamer beseft. Het rapport biedt de Kamer handvatten om de eigen grip op – en daarmee de kwaliteit van – het Europees beleid te versterken.

Kamerleden houden zich sinds enkele jaren, niet in de laatste plaats vanwege de crisis, intensief met Europese besluitvorming bezig. “De Kamer is de belangrijkste schakel tussen de Nederlandse kiezer en het Europese bestuur”, zei Leegte tijdens de presentatie. “Alle landen zijn op hetzelfde moment bezig met dezelfde onderwerpen, dus samenwerken ligt voor de hand”.
Van Miltenburg gaf aan blij te zijn met het rapport. “Het Nederlandse parlement loopt inderdaad ‘voorop in Europa’. Alle Kamerleden zijn zich ervan bewust dat Europa bij hun werk hoort. Dat de voorstellen die door de Europese Commissie worden gedaan ook door ons kunnen worden beïnvloed, en dat we controle kunnen uitoefenen op de Raad van Ministers. Niet voor niets komen parlementen van landen als Kroatië en Groot-Brittannië bij ons op werkbezoek, om te kijken hoe wij in de Tweede Kamer greep houden op dat complexe Brussel."
Het definitieve rapport zal als Kamerstuk verschijnen. In juni wordt het aan de andere EU-parlementen gepresenteerd, tijdens de conferentie van EU-woordvoerders in Athene, de COSAC.

Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.

‘De Tweede Kamerverkiezingen in vijftig stappen’ aan Van Miltenburg overhandigd (14 mei 2014)

Op 14 mei ontving Anouchka van Miltenburg, Voorzitter van de Tweede Kamer, het eerste exemplaar van het boek ‘De Tweede Kamerverkiezingen in vijftig stappen’ uit handen van Henk Kummeling, Voorzitter van de Kiesraad. Het boek beschrijft het verkiezingsproces, zoals de titel al aangeeft, van stap tot stap: van het bepalen van de verkiezingsdatum tot de toelating van gekozen kandidaten en de vernietiging van stembiljetten. Auteurs zijn Niels van Driel en Ron de Jong.

Van Miltenburg gaf aan dat zij het boek mee naar huis neemt, voor haar dochter die onlangs achttien is geworden. “Ik hoop dat dit boek haar en anderen duidelijk maakt dat we er alles aan doen om de verkiezingen zo transparant en eerlijk mogelijk te laten verlopen. Omdat vertrouwen de belangrijkste pijler is onder onze representatieve democratie, denk ik dat het de politiek en de samenleving in die zin dichter bij elkaar kan brengen.”

Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.

Van Miltenburg opent expositie ‘No lost generation’ (13 mei 2014)

De Voorzitter, Anouchka van Miltenburg, minister Ploumen en Kamerlid Pia Dijkstra bij de opening van de tentoonstelling No Lost Generation

Van 13 mei tot 3 juni is – in de Statenpassage van de Tweede Kamer – de fototentoonstelling ‘No lost generation’ te zien. De tentoonstelling brengt de gevolgen van de burgeroorlog in Syrië in beeld, die in maart 2014 het vierde jaar is ingegaan.

Bij de opening gaf Voorzitter Anouchka van Miltenburg aan dat het terecht is om aandacht te vragen voor het lot van kinderen. “Zij vertegenwoordigen de generatie die de toekomst van kómende generaties in handen heeft (…) Ik werd stil van een foto van het meisje Emam, die in Syrië een tuin vol olijf-, vijg- en citroenbomen had. Ze is nu terecht gekomen in een wereld die, en nu citeer ik haar, “grauw en grijs en stoffig is, met steentjes die pijn doen aan je voeten”. Maar ook al is het vluchtelingenkamp een illustratie van oorlog, van geweld en gebroken toekomstdromen… het weerhoudt Emam er niet van om te dromen van groen gras onder haar voeten. En dat is wat
je haar, en al die andere kinderen, zo ontzettend gunt; die zachtheid, die kleur, in een wereld vol kansen.”

De expositie is een initiatief van UNICEF, Worldvision en Save the Children. Zij zetten zich in voor de negen miljoen Syriërs die hun thuis achter zich hebben gelaten, en dan met name de kinderen – de helft van die negen miljoen. In hun opdracht gaf fotograaf Chris de Bode deze cijfers een gezicht. Hij reisde daarvoor (onder andere) naar het grootste vluchtelingenkamp van het Midden-Oosten, Za’atari, op nog geen twaalf kilometer van de Syrische grens, midden in de woestijn. In 2012 werd het kamp ingericht voor honderd thuisloze families. Tegenwoordig is het de vierde stad van Jordanië, bewoond door meer dan 100.000 Syrische vluchtelingen.

Van Miltenburg is blij dat de tentoonstelling tot begin juni in de Tweede Kamer te zien zal zijn. “Het stelt ons Kamerleden en bezoekers in staat om in en door de ogen van kinderen te kijken, en om te luisteren naar hun verhalen, naar hun oproep, om ons nog harder in te spannen voor een wereld waarin iedereen de kans heeft op een menswaardig bestaan."

Lees hier de volledige speech van Anouchka van Miltenburg.

De Tweede Kamer neemt afscheid van Paulus Jansen (13 mei 2014)

De Voorzitter, Anouchka van Miltenburg en Kamerlid Paulus Jansen (SP) in gesprek.

Na achttien jaar in de Tweede Kamer te hebben gewerkt – eerst als fractiemedewerker, later als Kamerlid – nam Paulus Jansen (SP) op 13 mei afscheid. Tijdens zijn afscheid noemde Voorzitter Anouchka van Miltenburg hem een man met visie, en met een buitengewone dossierkennis. “Dat bleek al tijdens je maidenspeech. Je gebruikte de begrotingsbehandeling met een demissionair minister, om in te gaan op je ideeën over het woonbeleid. Dat ben je consequent blijven doen. Het was bekend terrein voor jou, met je achtergrond in de bouwwereld. Toch noemde je jezelf vooral een generalist. En dat hebben we geweten. Naast volkshuisvesting en ruimtelijke ordening zette je je tanden in onder meer waterveiligheid, milieu, klimaat en energie. Persoonlijk zou ik je trouwens eerder een specialistisch generalist noemen: je weet niet een beetje over van alles, zoals een gewone generalist, maar je kent je feiten over álle dossiers waar je je mee bezig houdt.”

Ook stond ze stil bij zijn stijl: “Less is more is een slogan die absoluut bij jou past. Je interrumpeerde anderen niet bijzonder vaak, maar áls je naar de microfoon liep zag ik je ogen twinkelen, en kon de spreker tegenover je – minister of Kamerlid – zich maar beter schrap zetten. Je hebt ons met je onderkoelde humor en uitgestreken gezicht regelmatig op het verkeerde been gezet. Meent hij dat nu serieus? Vaak was het een grap, maar het duurde altijd even voor we dat doorhadden.”

Jansen is benoemd als wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht.

Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.

Van Miltenburg spreekt tijdens de herdenking van de Slag om de Residentie (12 mei 2014)

Op 10 mei 2014 werd voor de 74e keer de Slag om de Residentie herdacht: de Duitse luchtaanval op de vliegvelden Ypenburg, Valkenburg en Ockenburg, met als doel het koningshuis, de regering en de legerleiding gevangen te nemen.

Anouchka van Miltenburg, Voorzitter van de Tweede Kamer, was – naast  burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag en de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens – uitgenodigd om te spreken. In haar toespraak markeerde zij de Slag om de Residentie als kantelmoment in onze geschiedenis, en daarmee onze toekomst: “Op dagen als vandaag moet ik altijd denken aan het lied ‘De Steen’ van Bram Vermeulen. Daarin zingt hij dat het water nooit dezelfde weg zal gaan, op het moment dat je – ergens in een rivier op aarde – een steen verlegt. ‘Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten… Ik leverde bewijs van mijn bestaan.’ Vandaag 74 jaar terug had de Nederlandse geschiedenis een andere wending kunnen nemen. Maar mede dankzij de moed van de mannen op Ypenburg en andere plekken rondom de Residentie, dankzij hun heroïsche tegenstand, staan wij hier vandaag in vrijheid. Het is het tastbare bewijs van hún bestaan. En wij zullen dat – wij zullen hén – nooit vergeten.”

Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.

4 mei herdacht: een ontroerende brief

Op 4 mei hebben de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en de minister-president een krans gelegd bij de ‘Erelijst der gevallenen, het boek met de namen van bijna 18.000 Nederlandse militairen en verzetsstrijders die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

In de toespraak van de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, stond een brief van Evert de Koning centraal. In deze brief, die hij in maart van dit jaar aan haar stuurde, vertelde hij over zijn vader, Floor de Koning. In 1944 werd zijn verzetsgroep verraden door één van hun eigen mensen. Floor werd, samen met vier van zijn broers en zwager Aert van Heijst, door de bezetter opgepakt. Het jongere broertje Klaas de Koning, toen pas twaalf jaar, zag alles gebeuren maar werd niet meegenomen. Floor was de enige die na de oorlog terugkeerde.

Evert de Koning schreef ook over een gedenksteen die in 2012 in Heeze is onthuld, bij de boerderij waarvandaan de verzetsacties werden ondernomen en waar zijn vader en ooms zijn opgepakt – een blijvende herinnering aan het verzet dat zij pleegden. In aanloop naar de onthulling hoorde hij voor het eerst over de ‘Erelijst der Gevallenen’; zijn vader heeft nooit van het bestaan ervan geweten. Evert de Koning vroeg de Voorzitter dan ook of de lijst breed onder de aandacht kan worden gebracht. Het zou veteranen en nabestaanden kunnen helpen om, in zijn woorden, “het grote zwijgen te doorbreken”.

Van Miltenburg onderstreepte in haar toespraak dat de Erelijst levend en toegankelijk is. “Iedereen kan binnenlopen, hier in de hal van wat nog altijd de hoofdingang van de Tweede Kamer is, en iedere ochtend slaat een Kamermedewerker met grote zorgvuldigheid een bladzijde om.” Ook wees ze op de digitale Erelijst, die enkele jaren terug is ontwikkeld om de namen van mensen die óók in de lijst thuishoren - maar die er niet in zijn opgenomen - toe te kunnen voegen.
De Voorzitter gaf aan dat wordt gewerkt aan een aanvullend monument in de hal van de Tweede Kamer, voor hen die in de jaren na 1945 vielen buiten Nederlandse grenzen. “Zoals de Amerikanen, Canadezen en Polen ons hebben geholpen om onze vrijheid te herwinnen, zo hebben Nederlandse militairen burgers elders in de wereld geholpen om hún land te bevrijden.” Nu al worden zij jaarlijks herdacht, maar met een aanvullend monument wordt de hal ook zichtbaar een plek die verwijst naar verleden én heden, naar - zoals Van Miltenburg het zelf verwoordde – “actuele oorlogssituaties en vredesmissies, en die recht doet aan de universele, tijdloze waarde die vrijheid in de kern is.”

Van Miltenburg sloot af met een zin die koningin Wilhelmina na de oorlog aan de vader van Floor de Koning, dus de opa van Evert de Koning schreef. “Het is een zin die ook past bij onze Erelijst, die vandaag is opengeslagen op de pagina met de namen van de gebroeders De Koning, maar die symbool staat voor iedere Nederlander die z’n leven gaf voor vrijheid en vrede, toen en nu, in Nederland en elders in de wereld: ‘Met trots zullen wij hun daden blijven herdenken’.”
De bijeenkomst, waar Evert de Koning met zijn eigen familie, neef en achterneef bij aanwezig was, werd afgesloten met een kranslegging door beide Kamervoorzitters en de minister-president.

Lees hier de volledige toespraak van Anouchka van Miltenburg.