Kamerstukken

Zoekresultaten (640)

U zoekt op ‘chemours’ U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

te starten naar Tata Steel.19 Chemours is in een lopende procedure bij de rechtbank Rotterdam inmiddels in een tussenvonnis aansprakelijk gehouden voor de schade die de omliggende gemeenten hebben geleden vanwege schadelijke PFOA-uitstoot, waarover Chemours onjuiste...

2023D47627

Kamervragen

De VN dat de rol van de Nederlandse overheid onderzoekt bij het schenden van mensenrechten in de VS door PFAS-afval afkomstig van Chemours

De VN dat de rol van de Nederlandse overheid onderzoekt bij het schenden van mensenrechten in de VS door PFAS-afval afkomstig van Chemours. Vraag 22 Gaat u ervoor zorgen dat de export van pfas-afval van...

2023D47607

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 oktober 2023, over leefomgeving

commissie vol ingezet op een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Ik ben blij dat het speelveld, naar mijn gevoel, op een aantal punten ook is gekanteld. Waar ik me in eerdere debatten misschien toch wel...

2023D45307

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Luchtvaart

de zeer zorgwekkende stoffen, specifiek pfas. Voor ons als Partij voor de Dieren, en eigenlijk voor iedereen behalve degenen die in de sector werken, blijft het onbegrijpelijk. Iedereen is het erover eens dat de lozingspraktijken van...

2023D45337

Brieven regering

Reactie op een tweetal aangenomen moties van het lid Klaver over Chemours Dordrecht (Kamerstuk 22343-382 en 383)

gelegen grondwater, en oppervlaktewater uit de Maas. Deze bronnen worden niet beïnvloed door de aanwezigheid van de PFAS-verontreiniging onder het terrein van Chemours. Het water in spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch wordt ingenomen via innamepompstation...

2023D45404

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij brief Reactie op een tweetal aangenomen moties van het lid Klaver over Chemours Dordrecht (Kamerstuk 22343-382 en 383)

Beslisnota bij brief Reactie op een tweetal aangenomen moties van het lid Klaver over Chemours Dordrecht (Kamerstuk 22343-382 en 383).

2023D45405

Kamervragen

Het artikel ‘EPA okays Chemours request to export GenX from the Netherlands to Fayetteville Works plant’

Het artikel ‘EPA okays Chemours request to export GenX from the Netherlands to Fayetteville Works plant’. Vraag 9 Deelt u de mening dat Chemours met deze acties zijn verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid in zowel Nederland als...

2023D45240

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 oktober 2023, over Externe veiligheid

29 september 2023 inzake reactie op de motie van het lid Klaver c.s. over financiële en juridische steun bieden aan medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 22 343, nr. 386 2 Chemours...

2023D42866

Overige Kamerstukken

Einde vergadering: STEMMINGEN

voor verbetering van het VTH-stelsel (22343, nr. 377); de motie-Van der Graaf over in gesprek gaan met de GGD Zuid-Holland Zuid over gerichte ondersteuning bij gezondheidsvragen van omwonenden van Chemours (22343, nr. 378); de motie-Van der...

2023D44977

Overige Kamerstukken

Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 25/10)

Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 25/10). De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat inmiddels breed gedeeld wordt dat de pfas-vervuiling door Chemours onacceptabele milieu- en gezondheidsschade heeft opgeleverd waarvoor het bedrijf verantwoordelijk is; constaterende dat in 2008 op...

2023D44972

Overige Kamerstukken

Tweeminutendebat Externe veiligheid (CD 12/10)

per 2025 te stoppen met de productie van pfas; constaterende dat, zolang de productie en daarmee de uitstoot onverminderd doorgaat in Nederland, het opruimen van pfas dweilen met de kraan open is; verzoekt de regering om...

2023D44953

Overige Kamerstukken

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

het CDA, JA21, Groep Van Haga, de PVV, FVD en BBB ertegen, zodat zij is verworpen. Stemming motie Leefomgeving Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving, te weten...

2023D44947

Overige Kamerstukken

Definitieve stemmingslijst donderdag 26 oktober, tweede stemmingsrond bij einde vergadering

de motie-Klaver over erop toezien dat Rijkswaterstaat de watervergunning van Chemours Dordrecht aanscherpt of zo nodig intrekt om de maatschappelijke functies van het water te herstellen 22 343, nr. 383 -de motie-Klaver over het in kaart...

2023D44893

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Externe veiligheid

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Externe veiligheid. 22343-377  Motie van het lid Van Esch over structureel meer budget voor omgevingsdiensten voor verbetering van het VTH-stelsel   22343-382  Motie van het lid Klaver over erop...

2023P19259

Plenaire verslagen

18e vergadering, donderdag 26 oktober 2023

18e vergadering, donderdag 26 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschrift; Aanbieding van de Klimaatnota; Afrikastrategie; Acute situatie in Marokko en Libië; Beleidscoherentie voor ontwikkeling; Afscheid van het lid Van Wijngaarden (VVD); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen...