Kamerstukken

Zoekresultaten (737)

U zoekt op ‘chemours’ U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Publicatie Onderzoeksraad voor Veiligheid 'Opvolging aanbevelingen: Industrie en Omwonenden'

deze is opgevolgd. De OVV noemt met name de extra classificatie van persistente stoffen in de EU-verplichte gevaarsindeling, etikettering en verpakking hiervan (CLP-verordening) als een goede systeemingreep. Krachtenveld De OVV heeft ook aanbevelingen gedaan aan Tata...

2024D20914

Overige Kamerstukken

Reactie Onderzoeksraad op opvolging aanbevelingen Industrie en Omwonenden

als de werking daarvan in de praktijk. Daartoe onderzocht de Raad drie casussen waarover bij omwonenden onrust bestond, maar die qua type industrie en regelgeving verschillen. Het ging daarbij om de situaties rondom Tata Steel (IJmuiden),...

2024D20913

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering IenW 22 mei 2024 (PDF)

van artikel 9.12 van het Reglement van Orde (2205-2024) 4. 2024Z07411 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek m.b.t. Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (24-04-2024) 5. 2024Z06187 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat -...

2024D20620

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering IenW 22 mei 2024 (PDF)

Waterstaat - Verzoek m.b.t. Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (24-04-2024) 2. 2024Z06187 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie brief omwonenden Chemours inzake actieagenda 'Industrie en Omwonenden' (10-04-2024) 3. 2024Z03255 Aan de minister...

2024D20004

Overige Kamerstukken

Jaarbericht 2023 'Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU'

Jaarbericht 2023 'Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU'. Strafrecht C-???/?? P Chemours Netherlands b.v. Volksgezondheid C-???/?? Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Vrij verkeer - Diensten C-???/?? Commissie / Nederland Pensioenen C-???/?? Staatssecretaris van...

2024D19895

Commissieverslagen

Conceptverslag Leefstijlpreventie

blijft geen geld over. Er blijft geen geld over voor de GGD'en, dus die kunnen hun werk niet meer doen. Er blijft geen geld over om de sociaal-economische gezondheidsverschillen aan te pakken. Dat is allemaal weg...

2024D20327

Overige Kamerstukken

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023. Ook heeft de ILT bijgedragen aan de verminderen van risico’s bij de afvalverwerking van Chemours en Indaver in België. Voor het nationale dreigingsbeeld Milieucriminaliteit coördineert de ILT de bestuurlijke...

2024D16285

Overige Kamerstukken

Meetprogramma voor blootstelling aan chemische stoffen advies

Nr. 2024/07 Literatuur Meetprogramma voor blootstelling aan chemische stoffen | pagina 61 van 68 115 Provinciale Staten van Limburg. Mededeling portefeuillehouder inzake (gewijzigde) motie 3015 onderzoek de gezondheidseffecten van Chemelot. 2024. 116 Rechtbank Rotterdam. Tussenvonnis Chemours...

2024D19278

Overige Kamerstukken

Jaarverslag Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 2023

waarop het VTH-stelsel in de praktijk werkt. Daarom neemt de ILT het burgerperspectief mee bij het toezicht op grote, vervuilende bedrijven zoals Tata Steel en Chemours. De inspectie bepaalt de volgorde van het behandelen van...

2024D19162

Overige Kamerstukken

Achtste Nationale SDG Rapportage. Nederland op weg naar brede welvaart

10: samenwerkingsrelaties Rijksoverheid en gemeenten. Bron: VNG. Nationale SDG Rapportage 2023| 34 A B Hoofdstuk C D E F G Annex 2. Gezonde leefomgeving, water en natuur Samenwerken aan de gezonde leefomgeving De zorg voor een...

2024D19158

Overige Kamerstukken

Onderzoeksrapport Ga aardappelen schillen of zoiets

welke thema’s worden behandeld, en de mate waarin deze thema’s agressie en geweld uitlokken. Sinds enkele jaren behandelen de Provinciale Staten in Nederland thema’s die burgers van dichtbij raken. Bijvoorbeeld de stikstofcrisis, de woningbouw, of in...

2024D18814

Overige Kamerstukken

Besluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband met het toevoegen van informatie over zeer zorgwekkende stoffen aan de omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van afvalstoffen

richt zich in de eerste plaats op het zoveel mogelijk beperken van het gebruik van dergelijke stoffen (met name de ZZS) en in de tweede plaats op het veilig omgaan met deze 1 ILT-rapport «Vervolgonderzoek afvalstromen...

2024D17879

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering IenW 24 april 2024 (PDF)

op notitie ACN en meerdere organisaties m.b.t. belang van luchtvracht voor Nederland (24-04-2024) 4. 2024Z06187 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie brief omwonenden Chemours inzake actieagenda 'Industrie en Omwonenden' (10-04-2024) 5...

2024D17014

Overige Kamerstukken

Onderzochte cao's stagevergoedingen

4264 Cao Nexperia B.V. & Itec B.V. 510 Cargill 1111 Cargill Cacao 2538 Celanese Production Netherlands B.V. 2848 Celavita B.V. 1252 Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Covra) 4080 Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V. 3197 Cerexagri B.V. 835...

2024D16927

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering IenW 24 april 2024 (PDF)

op dinsdag 23 april 2024. 12 37. Agendapunt: Onbeantwoorde commissiebrieven Voorstel: Ter informatie. 1. 2024Z06187 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie brief omwonenden Chemours inzake actieagenda 'Industrie en Omwonenden' (10-04-2024) 2...

2024D16336