Kamerstukken

Zoekresultaten (4)

U zoekt op ‘25424-513’ U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Regeling van werkzaamheden

belang van het kind (Kamerstuk 34541) ter advisering voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 35227-7; 30196-697; 32735-280; 29279-564; 31016239; 29689-1012;...

2020D22653

Plenaire verslagen

70e vergadering, donderdag 7 mei 2020

70e vergadering, donderdag 7 mei 2020; Opening; Afscheid van het lid Diks; Beëdiging van de heer T.J.H. van den Nieuwenhuijzen-Wittens; Mededelingen; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Sluiting;

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO GGZ

Motie van de leden Diertens en Van den Berg over het organiseren van regionale doorzettingsmacht   25424-517  Motie van de leden Van Gerven en Hijink over een reclameverbod voor geestelijke gezondheidszorg   25424-516  Motie van de...

2020P01741

Moties

Motie van de leden Renkema en Kuiken over regie nemen op het wegwerken van de wachtlijsten

Motie van de leden Renkema en Kuiken over regie nemen op het wegwerken van de wachtlijsten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 513 MOTIE VAN DE LEDEN RENKEMA EN KUIKEN...

2020D03341