Lijst van vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 35470-XII-2)

2020D20862
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag

35427-5
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen