Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 februari 2020, over het bericht ‘Ministerie sjoemelde met stikstofcijfers om Lelystad Airport snel te openen’

2020D20582
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Transportvoorstellen van de Europese Commissie zodat het vrij verkeer van goederen, personen en diensten zo veel mogelijk ongehinderd doorgang kan blijven vinden en tegelijkertijd de verdere verspreiding van het virus wordt voorkomen

2020D20283
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen