Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over een Taskforce voor handelsbevordering en economische ontwikkeling tussen Nederland en Afrika (Kamerstuk 34952-69) en van de motie van het lid Kuik c.s. over een publiek-private Afrikacoalitie (Kamerstuk 33625-309)

2020D28619
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Reactie op de motie van de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen over internationale sociale voorwaarden verplicht stellen voor meer productcategorieën met hoge mvo-risico's (Kamerstuk 35470-XVII-10)

2020D27108
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Stand van zaken kabinetsreactie briefadvies ‘Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19’ van de AIV en reactie op motie van het lid Voordewind c.s. over het AIV-advies als leidraad gebruiken (Kamerstuk 33625-311)

2020D26965
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen