35463 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees Parlement en de Raad van15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens (PbEU 2017,L 57) (Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening)

2020D30875
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Kies periode

tot Toepassen