Besluit van 14 mei 2020, houdende wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren vanwege de introductie van een grondslag om aanvullende regels te stellen over de registratie van gegevens over geiten en enkele technische aanpassingen

2020D21294

Kies periode

tot Toepassen