Antwoord op vragen van de leden de leden Westerveld, Renkema en Futselaar over het rapport van WOinActie ‘Inventarisatie omvang en gevolgen van structureel overwerk aan de Nederlandse universiteiten’

2020D07745
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Antwoorden op vragen commissie over de beantwoording vragen commissie over de uitvoering van de motie van de leden Van Helvert en Koopmans over de internationale inspanningen van de Koningin en de motie van de leden Sjoerdsma en Van Ojik over de politieke verantwoordelijkheid met betrekking tot nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis (Kamerstuk 32791-3)

2020D07736
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Kies periode

tot Toepassen