Voorstel van het lid Lodders (VVD) een schriftelijk overleg te voeren over de geannoteerde agenda voor de Landbouw- en Visserijraad van 20 juli en het verslag van de videoconferentie voor de EU Landbouw- en Visserijministers op 29 juni 2020 op 14 juli 2020 om 16.00 uur

2020D29626
Indiener Helma Lodders
Kamerlid VVD

Kies periode

tot Toepassen