Kamerstukken

Zoekresultaten (540.509)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Sprekerslijst

Sprekerslijst. ________________________________________________________________ PVV = Partij voor de Vrijheid DENK GroenLinks-PvdA PvdD = Partij voor de Dieren VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie FVD = Forum voor Democratie NSC = Nieuw Sociaal Contract SGP = Staatkundig...

2024D19840

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen inzake Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda (Kamerstuk 32140-184)

Lijst van vragen inzake Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda (Kamerstuk 32140-184).

2024D19960

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-IX)

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-IX).

2024D19958

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van de leden Flach en Koekkoek 36378-46 ter vervanging van nr. 31 over meer ruimte voor lokale en provinciale regels ten behoeve van een goede energievoorziening

Nader gewijzigd amendement van de leden Flach en Koekkoek 36378-46 ter vervanging van nr. 31 over meer ruimte voor lokale en provinciale regels ten behoeve van een goede energievoorziening. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024...

2024D19953

Overige Kamerstukken

NS Jaarverantwoording 2023

NS Jaarverantwoording 2023. NS Jaarverantwoording 2023 Vervoerconcessie HRN 2015-2025 Jaarverantwoording 2023 2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 6 2 Aanpak personeelstekort en beleidsprioriteiten voor 2023 8 2.1 Integrale aanpak personeelstekort 8 2.2 Herstel na corona 9...

2024D19942

Brieven regering

Jaarverantwoording ProRail en NS 2023

Jaarverantwoording ProRail en NS 2023. Jaarverantwoording Voor reizigers is het van groot belang dat zij gebruik kunnen maken van een betrouwbaar reisproduct. Zoals ProRail en NS eerder hebben gemeld, stonden de prestaties op het spoor in...

2024D19939

Overige Kamerstukken

Brief ProRail en NS over prestaties HSL

Brief ProRail en NS over prestaties HSL. 1/3 Aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Mevrouw Drs. V.L.W.A. Heijnen Postbus 20901 2500 EX Den Haag Datum 26 april 2024 Eigenaar Uw kenmerk E-mailadres Ons kenmerk/ID VT20170018-15467352033812...

2024D19944

Brieven regering

Besluit rond ontheffing Russische gevlagde schepen

Besluit rond ontheffing Russische gevlagde schepen. Besluit Op 14 mei 2024 heeft de minister van Defensie tijdens het Vragenuur op de vraag van het Kamerlid Kahraman (NSC) over het onderzoek van Pointer inzake Russische spionageschepen op...

2024D19937

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht 'Inruim 400 woonwijken ligt tot 10.000 kilo vuurwerk opgeslagen: 'Dat is 400 keer heel gevaarlijk''

Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht 'Inruim 400 woonwijken ligt tot 10.000 kilo vuurwerk opgeslagen: 'Dat is 400 keer heel gevaarlijk''. Aan Staatssecretaris TER BESLISSING Datum 7 mei 2024...

2024D19951

Overige Kamerstukken

ProRail jaarrapportage 2023 deel A

ProRail jaarrapportage 2023 deel A. Toelichting Jaarrapportage ProRail Van de jaarrapportage van ProRail is deel A meegestuurd. Deel B bevat financiële gegevens informatie over 2023 wordt, en gegevens over MIRT-projecten. Financiële na een verwerkingsslag om aan...

2024D19940

Overige Kamerstukken

Addendum Jaarverantwoording 2023

Addendum Jaarverantwoording 2023. NS Groep N.V., Utrecht Handelsregister Utrecht 30124358 NS Stakeholder- en Concessiemanagement Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland www.ns.nl Postbus 2025 3500 HA Utrecht Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat t.a.v...

2024D19943

Overige Kamerstukken

Rechtvaardigingsgrond niet behalen PI Kwaliteit van Aansluitingen

Rechtvaardigingsgrond niet behalen PI Kwaliteit van Aansluitingen.

2024D19945

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Jaarverantwoording ProRail en NS 2023

Beslisnota bij Kamerbrief Jaarverantwoording ProRail en NS 2023. Aan Staatssecretaris TER BESLISSING Datum 8 mei 2024 Onze referentie IENW/BSK-2024/106263 Opgesteld door Bestuurskern Dir.Openbaar Vervoer en Spoor Aansturing NS en ProRail Beslistermijn 20 mei 2023 Bijlage(n) 13...

2024D19948

Brieven regering

Voorhangbrief beschikbaarheidbijdrage inzake modulaire bekostiging ziekenhuisopleidingen

Voorhangbrief beschikbaarheidbijdrage inzake modulaire bekostiging ziekenhuisopleidingen. De opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel (hierna: ziekenhuisopleidingen) zijn sinds 2023 modulair ingericht. In het Integraal Zorgakkoord (IZA)1 is afgesproken om te verkennen of de bekostiging van...

2024D19931

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij voorhangbrief beschikbaarheidbijdrage inzake modulaire bekostiging ziekenhuisopleidingen

Beslisnota bij voorhangbrief beschikbaarheidbijdrage inzake modulaire bekostiging ziekenhuisopleidingen.

2024D19932