Kamerstukken

Zoekresultaten (540.509)

U zoekt in Kamerstukken

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering commissie SZW op 21 mei 2024 (PDF)

Agenda procedurevergadering commissie SZW op 21 mei 2024. Den Haag, 16 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 29 DiZa i.v.m. agendapunt 23 EU i.v.m. agendapunt 22, 34 EZK...

2024D19668

Wetsvoorstellen

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 2023 opgenomen.

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Gennip C.E.G. van (CDA)
Schouten C.J. (CU)
36560-XV

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560 XV Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 2023 VOORSTEL VAN WET Ontvangen 15 mei 2024 Wij Willem-Alexander, bij...

2024D16419

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2023 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 18 juni 2024; agendapunten toegevoegd

Herziene convocatie wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2023 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 18 juni 2024; agendapunten toegevoegd. Den Haag, 15 mei 2024 HERZIENE CONVOCATIE (agendapunten* toegevoegd) Noot: • De indicatieve spreektijden worden via de...

2024D13597

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560 XV Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 2023 MEMORIE VAN TOELICHTING Nr. 4 1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024...

2024D16420

Overige Kamerstukken

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 36560 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 Nr. 2 Brief van de Algemene Rekenkamer Aan de...

2024D16321

Overige Kamerstukken

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560 XV Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN...

2024D16276

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Appreciatie motie van het lid Kathmann over een juridische grondslag ontwikkelen met kaders voor het gebruik van gezichtsherkenning door de politie en de mate waarin andere rechten mogen worden ingeperkt (Kamerstuk 26643-1172)

Beslisnota bij Kamerbrief Appreciatie motie van het lid Kathmann over een juridische grondslag ontwikkelen met kaders voor het gebruik van gezichtsherkenning door de politie en de mate waarin andere rechten mogen worden ingeperkt (Kamerstuk 26643-1172). Minister...

2024D20024

Brieven regering

Stand van zaken PBL

Stand van zaken PBL. Directoraat-Generaal Migratie Directie Regie Migratieketen Ketensturing  Datum 17 mei 2024 Ons kenmerk 5381774 Directoraat-Generaal Migratie Directie Regie Migratieketen Ketensturing  Datum 17 mei 2024 Ons kenmerk 5381774 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van...

2024D20025

Brieven regering

Appreciatie motie van het lid Kathmann over een juridische grondslag ontwikkelen met kaders voor het gebruik van gezichtsherkenning door de politie en de mate waarin andere rechten mogen worden ingeperkt (Kamerstuk 26643-1172)

Appreciatie motie van het lid Kathmann over een juridische grondslag ontwikkelen met kaders voor het gebruik van gezichtsherkenning door de politie en de mate waarin andere rechten mogen worden ingeperkt (Kamerstuk 26643-1172). Appreciatie motie 1172 ingediend...

2024D20023

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Stand van zaken PBL

Beslisnota bij Kamerbrief Stand van zaken PBL. De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Beslisnota bij Kamerbrief Stand van zaken PBL 1. Aanleiding Op 1 maart jl. heeft de rechtbank het beroep van een vreemdeling tegen het...

2024D20026

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid. TER ONDERTEKENING Aan: MOCW Brief aan Tweede Kamer over voortgang wetsvoorstel screening kennisveiligheid Pagina 1 van 1 Aanleiding Hoewel dit uw streven was, is het niet...

2024D20022

Brieven regering

Stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid

Stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid. Stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid Onderzoek en Wetenschapsbeleid Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 45986414 Bijlagen Graag informeer ik uw Kamer over...

2024D20021

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(Kamerstuk 36550-VIII)

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(Kamerstuk 36550-VIII). Lijst met feitelijke vragen Wijziging van...

2024D20020

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) MEMORIE...

2024D14418