Kamerstukken

Zoekresultaten (464.264)

U zoekt in Kamerstukken

Kamervragen

Terugfluiten ECB president in aanpak inflatie

Terugfluiten ECB president in aanpak inflatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15538 Vragen van het lid Ephraim (Groep Van Haga) aan de Minister van Financiën over terugfluiten ECB-president in aanpak inflatie (ingezonden 15 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend met het

2022D32456

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Roon over VN-rapporteur die sanctiebeleid onderzoekt en haar donateurs

Antwoord op vragen van het lid Roon over VN-rapporteur die sanctiebeleid onderzoekt en haar donateurs. Onze Referentie BZDOC-596911800-22 Onze Referentie BZDOC-596911800-22 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag

2022D32466

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over dienstauto’s, in aanvulling op eerdere vragen over hetzelfde onderwerp van het lid Van Raan

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over dienstauto’s, in aanvulling op eerdere vragen over hetzelfde onderwerp van het lid Van Raan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3239 Vragen van het lid Van

2022D26413

Kamervragen

De ISDE-regeling

De ISDE-regeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15539 Vragen van het lid Erkens (VVD) aan de Minister voor klimaat en energie over de ISDE-regeling (ingezonden 15 augustus 2022). Vraag 1 Ziet u een groter aantal aanvragen binnenkomen voor de investeringssubsidie duurzame

2022D32457

Moties

Motie van het lid Ceder c.s. over in en na 2022 de steun voortzetten aan organisaties die strijden tegen kinderprostitutie

Motie van het lid Ceder c.s. over in en na 2022 de steun voortzetten aan organisaties die strijden tegen kinderprostitutie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 Nr. 41 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S.

2021D45883

Brieven regering

Europees Asiel- en Migratiepact

Europees Asiel- en Migratiepact. verschillende vormen van concrete solidariteit uitgewerkt, waaraan de buitengrenslidstaten behoefte zouden kunnen hebben. Solidariteit kan wat het kabinet betreft op verschillende manieren worden getoond. Het kan gaan om herplaatsing, financiële solidariteit, of solidariteit in de vorm van capaciteitsopbouw of

2022D23049

Kamervragen

De Nederlandse Zorgautoriteit die ongevraagd gegevens van honderdduizenden patiënten in de geestelijke gezondheidszorg opvraagt

De Nederlandse Zorgautoriteit die ongevraagd gegevens van honderdduizenden patiënten in de geestelijke gezondheidszorg opvraagt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15292 Vragen van de leden Leijten en Hijink (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

2022D31793

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Ceder c.s. over in en na 2022 de steun voortzetten aan organisaties die strijden tegen kinderprostitutie (Kamerstuk 35925-XVII-41) en appreciatie Onderzoeksrapport Werkveld Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen

Uitvoering van de motie van het lid Ceder c.s. over in en na 2022 de steun voortzetten aan organisaties die strijden tegen kinderprostitutie (Kamerstuk 35925-XVII-41) en appreciatie Onderzoeksrapport Werkveld Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen. is het kabinet voornemens om de directe financiering voor de bestrijding van seksuele

2022D19824

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eppink over het stikstofbeleid

Antwoord op vragen van het lid Eppink over het stikstofbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3234 Vragen van het lid Eppink (JA21) aan de Minister voor Natuur en Stikstof over het stikstofbeleid

2022D26473

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over lange wachttijden bij de IND

Antwoord op vragen van het lid Podt over lange wachttijden bij de IND. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3235 Vragen van het lid Podt (D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over lange

2022D26444

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over dienstauto’s

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over dienstauto’s. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3238 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en

2022D26415

Brieven regering

Afschrift brief van Commissaris Dombrovskis over het klachtenmechanisme voor handelsafspraken

Afschrift brief van Commissaris Dombrovskis over het klachtenmechanisme voor handelsafspraken. het opnemen van tijdspaden die klagers meer duidelijkheid geven binnen welke termijnen de Europese Commissie op hun klacht zal reageren en deze zal beoordelen. De Europese Commissie zou graag meer ervaring opdoen om te beoordelen of tijdpaden van

2022D18563

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over aanranding door asielzoekers

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over aanranding door asielzoekers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3236 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Staatssecretaris van Justitie en

2022D26455

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de kosten van deelname aan WEF-bijeenkomsten

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de kosten van deelname aan WEF-bijeenkomsten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3237 Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister voor

2022D26472

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over de onzichtbaarheid van de premier in het maatschappelijk debat over de dringende noodzaak om de natuur te herstellen en de stikstofmaatregelen die daarvoor nodig zijn

Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over de onzichtbaarheid van de premier in het maatschappelijk debat over de dringende noodzaak om de natuur te herstellen en de stikstofmaatregelen die daarvoor nodig zijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de

2022D26384

Naar boven