Kamerstukken

Zoekresultaten (514.619)

U zoekt in Kamerstukken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Koninkrijksrelaties in verband met de herfinanciering van de covidleningen.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

36401

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Koninkrijksrelaties

Plenaire verslagen

5e vergadering, woensdag 27 september 2023

5e vergadering, woensdag 27 september 2023; Opening; Mededelingen; Klokkenluiders; Mensenhandel en prostitutie; Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen; Be√ędiging van mevrouw E.S. Akerboom (PvdD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen; Sluiting;

Moties

Gewijzigde motie van de leden Van den Brink en Brekelmans t.v.v. 36333-55

Gewijzigde motie van de leden Van den Brink en Brekelmans t.v.v. 36333-55. 36333-71 27 september 2023 Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asieloovangvoorzieningen) GEWIJZIGDE...

2023D39313

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda JBZ-Raad op 28 september 2023 (o.a. Kamerstuk 32317-851)

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda JBZ-Raad op 28 september 2023 (o.a. Kamerstuk 32317-851). 32317 JBZ-Raad Verslag van een schriftelijk overleg De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen...

2023D39310

Overige Kamerstukken

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief.

2023D39311

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda JBZ-Raad op 28 september 2023 (o.a. Kamerstuk 32317-851)

Beslisnota bij Kamerbrief verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda JBZ-Raad op 28 september 2023 (o.a. Kamerstuk 32317-851).

2023D39312

Brieven regering

Definitieve kaderbrief Wlz 2024

Definitieve kaderbrief Wlz 2024. Definitieve Op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de minister voor Langdurige Zorg en Sport voor ieder kalenderjaar het bedrag vast dat in dat kalenderjaar beschikbaar is voor op grond...

2023D39304

Moties

Motie van de leden Ceder en Bisschop

Motie van de leden Ceder en Bisschop. 36333-68 27 september 2023 Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asieloovangvoorzieningen) MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN...

2023D39307

Moties

Motie van het lid Ceder

Motie van het lid Ceder. 36333-70 27 september 2023 Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asieloovangvoorzieningen) MOTIE VAN HET LID CEDER Plenair debat (wetgeving)...

2023D39309

Moties

Motie van het lid Ceder

Motie van het lid Ceder. 36333-69 27 september 2023 Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asieloovangvoorzieningen) MOTIE VAN HET LID CEDER Plenair debat (wetgeving)...

2023D39308

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Definitieve kaderbrief Wlz 2024

Beslisnota bij Kamerbrief Definitieve kaderbrief Wlz 2024.

2023D39305

Moties

Motie van het lid Bisschop

Motie van het lid Bisschop. 36333-67 Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen asielzoekers mogelijk 27 te september maken (Wet 2023 gemeentelijke taak mogelijk maken asieloovangvoorzieningen) MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Plenair debat (wetgeving)...

2023D39306

Moties

Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink

Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink. 36333-66 27 september 2023 Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asieloovangvoorzieningen) MOTIE VAN DE LEDEN...

2023D39303

Moties

Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink

Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink. 36333-63 27 september 2023 Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asieloovangvoorzieningen) MOTIE VAN DE LEDEN...

2023D39300

Moties

Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink

Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink. 36333-64 27 september 2023 Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asieloovangvoorzieningen) MOTIE VAN DE LEDEN...

2023D39301