Kamerstukken

Zoekresultaten (464.264)

U zoekt in Kamerstukken

Kamervragen

Het artikel “Onder de radar”

Het artikel “Onder de radar”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15500 HERDRUK* Vragen van het lid Kat (D66) aan de Minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen naar aanleiding van het artikel «Onder de radar» (ingezonden 10 augustus 2022). Vraag 1 Bent u

2022D32361

Kamervragen

De stukken van de aandeelhoudersvergadering van Schiphol

De stukken van de aandeelhoudersvergadering van Schiphol. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15499 Vragen van de leden Omtzigt (Omtzigt), Dassen (VOLT), Azarkan (DENK) en Van der Plas (BBB) aan de Ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over de stukken van de

2022D32360

Kamervragen

De hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de Europese Unie

De hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de Europese Unie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15501 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister voor Klimaat & Energie over de hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de

2022D32362

Kamervragen

De vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom

De vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15497 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister voor Klimaat en Energie over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom

2022D32358

Kamervragen

Het boek ‘De Melkveerevolutie , Lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog’

Het boek ‘De Melkveerevolutie , Lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15498 Vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof over het boek «De

2022D32359

Kamervragen

Het bericht dat de justitiële samenwerking tussen Nederland en India niet goed verloopt

Het bericht dat de justitiële samenwerking tussen Nederland en India niet goed verloopt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15495 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de justitiële samenwerking tussen Nederland en

2022D32353

Kamervragen

De tweet van Dr. Chantal Bleker-Rovers en langdurige bescherming na infectie

De tweet van Dr. Chantal Bleker-Rovers en langdurige bescherming na infectie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15496 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de tweet van Dr. Chantal Bleker-Rovers en langdurige

2022D32357

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kröger over asielopvang op cruiseschepen op zee

Antwoord op vragen van het lid Kröger over asielopvang op cruiseschepen op zee. AH 3665 2022Z15293 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Vraag 1 Kent u het bericht dat onder meer UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland de opvang van asielzoekers op cruiseschepen op zee kwalificeren als ‘een

2022D32381

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht 'Uitspraak Europees Hof zet Nederlands asielbeleid op losse schroeven; staat mag documenten asielzoeker niet meer zomaar opzijschuiven'

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht 'Uitspraak Europees Hof zet Nederlands asielbeleid op losse schroeven; staat mag documenten asielzoeker niet meer zomaar opzijschuiven'. AH 3663 2022Z13084 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar

2022D32379

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘Kabinet overweegt asielopvang op zee, huidige situatie kan nog weken duren’

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘Kabinet overweegt asielopvang op zee, huidige situatie kan nog weken duren’. AH 3664 2022Z15291 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Vraag 1 Klopt het dat u van plan bent asielzoekers op te vangen op (cruise)schepen die niet zijn

2022D32380

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht 'Onrust in azc Katwijk na mishandeling Adam (5)'

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht 'Onrust in azc Katwijk na mishandeling Adam (5)'. AH 3662 2022Z12756 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3530 Vraag 1 Bent u bekend met het bericht “Onrust in azc Katwijk na

2022D32378

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over gratieverlening Frank Masmeijer

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over gratieverlening Frank Masmeijer. AH 3657 2022Z15241 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 10 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Ellian (VVD), van uw Kamer aan de minister voor Rechtsbescherming over gratieverlening Frank

2022D32370

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest. AH 3656 2022Z14802 Mededeling van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 10 augustus 2022) Op 8 juli 2022 heeft het lid Vestering (PvdD), schriftelijke vragen gesteld over het toezicht tijdens het Offerfeest (kenmerk

2022D32350

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering en Van Esch over de vondst van plastic in veevoer, melk en vlees

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering en Van Esch over de vondst van plastic in veevoer, melk en vlees. AH 3659 2022Z15009 Mededeling van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 10 augustus 2022) De vragen van de leden Vestering en Van Esch (beiden PvdD) over de vondst van plastic in veevoer, melk en

2022D32372

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kops en Edgar Mulder over het bericht 'Pal naast Natura 2000-gebied in Barchem wil Natuurmonumenten grote huizen bouwen'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kops en Edgar Mulder over het bericht 'Pal naast Natura 2000-gebied in Barchem wil Natuurmonumenten grote huizen bouwen'. AH 3660 2022Z15318 Mededeling van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 10 augustus 2022) De schriftelijke vragen van de leden Kops en Mulder (beide PVV) over

2022D32376

Naar boven