Kamerstukken

Zoekresultaten (541.514)

U zoekt in Kamerstukken

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Media

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Media. --1  Gewijzigde motie van het lid Martens-America over de huidige erkenningsperiode met één jaar verlengen (t.v.v. 32827-303)   32827-310  Motie van het lid Eerdmans over uiterst zorgvuldig omgaan met de...

2024P09080

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Voorhang ontwerpregeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO 2024

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Voorhang ontwerpregeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO 2024. --1  Gewijzigde motie van het lid Martens-America over bij hervorming van de lokale omroepen het totale medialandschap versterken en afbakening...

2024P09078

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mbo

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mbo. 31524-610  Motie van het lid Tseggai over de komende periode prioriteit maken van het verbeteren van de onderwijskwaliteit op het mbo   31524-609  Motie van het lid Tseggai over blijven...

2024P09083

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Box-3

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Box-3. 32140-191  Motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over automatische doorwerking van een onherroepelijke uitspraak over box 3 voor alle belastingplichtigen   32140-192  Motie van het lid Maatoug...

2024P09086

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen. 27858-667  Motie van het lid Kostic over de gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen leggen bij de gebruiker en niet bij de biologische boer die zijn buur is   27858-658...

2024P09087

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 27 en 28 mei

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 27 en 28 mei. 21501-32-1647  Motie van het lid Pierik over de eisen aan de eco-regeling in de periode 2025-2027 niet verder verhogen   21501-32-1648  Motie van...

2024P09088

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten. 31288-1133  Motie van het lid Stultiens over het betrekken van de aandachtspunten van de universiteiten en de KNAW bij de uitwerking van de Wet screening kennisveiligheid   31288-1132...

2024P09084

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs. 24587-960  Motie van het lid Uitermark over bij het oproepen van zelfmelders prioriteit geven aan specifieke daders   24587-956  Motie van de leden Ellian en Wilders over de...

2024P09076

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Emancipatie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Emancipatie. 30420-404  Motie van het lid Ergin over stappen in beeld brengen die verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen in het licht van het CBS-onderzoek bevorderen   30420-397  Motie van de leden...

2024P09082

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024 en Informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024 (Let op: tijdstip gewijzigd)

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024 en Informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024 (Let op: tijdstip gewijzigd). De minister zegt toe om samen met de minister van Defensie een appreciatie te sturen van het Clingendaelrapport over de toekomst van EU-missies, en daarbij specifiek in te gaan op de EU-trainingsmissie

TZ202405-049

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de situatie in Gaza

Toezegging bij Debat over de situatie in Gaza . De minister van BuHaOS zal de Kamer informeren over de export van dual use-goederen naar Israël, die offensief gebruikt zouden kunnen worden in de oorlog in Gaza.

TZ202405-048

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de situatie in Gaza

Toezegging bij Debat over de situatie in Gaza . De minister zegt toe de Kamer in de eerstvolgende geannoteerde agenda RBZ op hoofdlijnen te informeren over de conferentie van 15 mei 2024 inzake sancties tegen Hamas, het tegengaan van financiering van Hamas en het tegengaan van terroristische online content.

TZ202405-047

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de situatie in Gaza

Toezegging bij Debat over de situatie in Gaza . De minister zegt toe dat zij, voordat haar opvolger aantreedt, een brief aan de Kamer zal sturen over de uitvoering van de motie-Brekelmans over c.s. een oplossing zoeken voor de lacune opdat aanwijzing van de Iraanse Revolutionaire Garde als terreurorganisatie kan geschieden (Kamerstuk 36410-V, nr.

TZ202405-046

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de situatie in Gaza

Toezegging bij Debat over de situatie in Gaza . De minister zegt toe de Kamer te informeren over de implicaties van een mogelijke opschorting van het EU-Israël Associatieakkoord, mede met het oog op het voorkomen dat Iran meer ruimte krijgt om de veiligheid van Israël in het geding te brengen. Ook zegt zij toe om de Kamer in de eerstvolgende

TZ202405-045

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister informeert de Kamer over de uitkomsten van de Trade and Technology Council tussen de EU en de VS.

TZ202402-105

Toegezegd aan Bamenga, P.