Verslagen

Zoekresultaten (870)

U zoekt in Kamerstukken, Verslagen

Verslagen

Mensenrechtenbeleid (ongecorrigeerd)

Mensenrechtenbeleid (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 1 (2023-2024) van 25 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Mensenrechtenbeleid VERSLAG VAN...

2023D38898

Verslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen) (ongecorrigeerd)

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen) (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 65 (2022-2023) van 13 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden...

2023D36865

Verslagen

Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (TK 35286) (ongecorrigeerd)

Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (TK 35286) (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 64 (2022-2023) van 11 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde...

2023D36336

Verslagen

Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (ongecorrigeerd)

Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 63 (2022-2023) van 3 juli 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer,

2023D30107

Verslagen

Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs (ongecorrigeerd)

Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 62 (2022-2023) van 3 juli 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl...

2023D30096

Verslagen

Slotwet en Jaarverslag 2022 (ongecorrigeerd)

Slotwet en Jaarverslag 2022 (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 61 (2022-2023) van 29 juni 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer...

2023D29459

Verslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV) (ongecorrigeerd)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV) (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 60 (2022-2023) van 28 juni 2023 Aan ongecorrigeerde...

2023D29175

Verslagen

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022 (ongecorrigeerd)

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022 (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 59 (2022-2023) van 27 juni 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen...

2023D28874

Verslagen

Initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één” (36139) (vervolg) (ongecorrigeerd)

Initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één” (36139) (vervolg) (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 58 (2022-2023) van 26 juni 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag...

2023D28588

Verslagen

Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2023 en voortzetting beantwoording commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs (ongecorrigeerd)

Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2023 en voortzetting beantwoording commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 57 (2022-2023) van 26 juni 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel...

2023D28592

Verslagen

Jaarverslag en slotwet 2022 (ongecorrigeerd)

Jaarverslag en slotwet 2022 (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 56 (2022-2023) van 21 juni 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer...

2023D32355

Verslagen

Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2022 (ongecorrigeerd)

Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2022 (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 55 (2022-2023) van 20 juni 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd...

2023D27297

Verslagen

Veteranenbeleid (ongecorrigeerd)

Veteranenbeleid (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 54 (2022-2023) van 19 juni 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Veteranenbeleid VERSLAG VAN...

2023D27004

Verslagen

Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (ongecorrigeerd)

Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 53 (2022-2023) van 19 juni 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden...

2023D27003

Verslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (ongecorrigeerd)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 52 (2022-2023) van 15 juni 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen...

2023D26743