Overige Kamerstukken

Zoekresultaten (211.116)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Overige Kamerstukken

Rapport (Maat)werk bij langdurige klachten na covid

Rapport (Maat)werk bij langdurige klachten na covid.

2022D32508

Overige Kamerstukken

Rode draden analyse. Bevindingen controlebezoeken zorgverzekeraars. Casuïstiek afbouw klinische ggz

Rode draden analyse. Bevindingen controlebezoeken zorgverzekeraars. Casuïstiek afbouw klinische ggz.

2022D32504

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing door ambtenaren van het ministerie van BZK over Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen d.d. 6 september 2022

Convocatie technische briefing door ambtenaren van het ministerie van BZK over Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen d.d. 6 september 2022. Den Haag, 15 augustus 2022

2022D32432

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-448)

Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-448). Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit DGA-PAV / 22377594 Pagina van Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

2022D32373

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden inzake brede welvaart in de begrotingssystematiek

Lijst van vragen en antwoorden inzake brede welvaart in de begrotingssystematiek. 34 298 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip Nr. 38 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 augustus 2022 De commissie voor de Rijksuitgaven heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Financiën over de brief van 23 mei 2022 inzake brede

2022D30175

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk over de reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’

Inbreng verslag van een schriftelijk over de reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’. Inbreng verslag van een schriftelijk overleg Binnen de vaste

2022D32363

Overige Kamerstukken

Audify audiojaarrapport 2021

Audify audiojaarrapport 2021.

2022D32304

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 (Kamerstuk 36100-XII-1)

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 (Kamerstuk 36100-XII-1). 36 100 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 Nr. 9 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen

2022D24962

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. 36 100 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2021 Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de

2022D24954

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Deltafonds 2021 (Kamerstuk 36100-J-1)

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Deltafonds 2021 (Kamerstuk 36100-J-1). 36 100 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2021 Nr. 6 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en

2022D24960

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2021 (Kamerstuk 36100-A-1)

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2021 (Kamerstuk 36100-A-1). 36 100 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2021 Nr. 6 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister en staatssecretaris van

2022D24961

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. 36 100 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de

2022D24950

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. 36 100 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2021 Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen

2022D24953

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 36100-XII-2)

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 36100-XII-2). 36 100 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 Nr. 8 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste

2022D24959

Naar boven