Overige Kamerstukken

Zoekresultaten (253.196)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Verzoek tot uitstellen commissiedebat Personeel

Verzoek tot uitstellen commissiedebat Personeel. Van: Verzonden: vrijdag 24 mei 2024 14:44 Aan: Commissie DEF Onderwerp: Verzoek emailprocedure uitstellen CD Personeel Beste commissiegriffie, Graag doe ik namens het lid Tuinman het verzoek tot het vervroegen, danwel...

2024D21257

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd” (Kamerstuk 32813-1369)

Beslisnota bij Kamerbrief Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd” (Kamerstuk 32813-1369).

2024D21254

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen inzake het rapport Staat van de Rijksverantwoording 2023 (Kamerstuk 36560-3).

Lijst van vragen inzake het rapport Staat van de Rijksverantwoording 2023 (Kamerstuk 36560-3).. 36560 Financieel jaarverslag van het Rijk 2023 nr. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld .. De commissie voor de Rijksuitgaven heeft een aantal...

2024D21255

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2023 (Kamerstuk 36560-3)

Lijst van vragen, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2023 (Kamerstuk 36560-3). Totaallijst feitelijke vragen Staat van de Rijksverantwoording 2023 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer) (36560-3) / 36560 Financieel...

2024D21256

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd” (Kamerstuk 32813-1369)

Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd” (Kamerstuk 32813-1369).

2024D21253

Overige Kamerstukken

Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 22

Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 22. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Agenda Opgesteld 24 mei 2024 OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER Dinsdag 28 mei 14.00 uur Woensdag 29 mei 10.15 uur Donderdag 30 mei 10.15 uur...

2024D21181

Overige Kamerstukken

Sprekerslijst

Sprekerslijst. ________________________________________________________________ PVV = Partij voor de Vrijheid DENK GroenLinks-PvdA PvdD = Partij voor de Dieren VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie FVD = Forum voor Democratie NSC = Nieuw Sociaal Contract SGP = Staatkundig...

2024D21109

Overige Kamerstukken

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief. Directie Algemene Fiscale Politiek Ons kenmerk 2024-0000325124 Directie Algemene Fiscale Politiek Ons kenmerk 2024-0000325124 Pagina van Pagina van Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag...

2024D21241

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht dat landen van de Europese Unie (EU) 33 miljoen euro per uur mislopen door de fiscale behandeling van superrijken

Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht dat landen van de Europese Unie (EU) 33 miljoen euro per uur mislopen door de fiscale behandeling van superrijken. MinisterievanFinancién TERBESLISSING Aan SeTriShet...

2024D21242

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Tielen over het bericht ‘Drie doden door ‘soms levensgevaarlijke kruiden’, RIVM waarschuwt’

Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Tielen over het bericht ‘Drie doden door ‘soms levensgevaarlijke kruiden’, RIVM waarschuwt’.

2024D21237

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Gabriëls over asfaltcentrales

Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Gabriëls over asfaltcentrales. Aan Staatssecretaris TER BESLISSING Datum 13 mei 2024 Onze referentie IENW/BSK -2024/138531 Opgesteld door Bestuurskern Dir Duurzame Leefomg & Circ Economie Leefomgeving Beslistermijn 20-05-2024 Bijlage(n)...

2024D21244

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Inzet van Nederland voor de 77e World Health Assembly

Beslisnota bij Kamerbrief Inzet van Nederland voor de 77e World Health Assembly.

2024D21231

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. 36 569 Voorstel van wet van de leden De Hoop en Olger van Dijk tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met het mogelijk maken van provinciale inbesteding van openbaar vervoerconcessies (Wet...

2024D21219

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. 36 569 Voorstel van wet van de leden De Hoop en Olger van Dijk tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met het mogelijk maken van provinciale inbesteding van openbaar vervoerconcessies...

2024D21220

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer K.G. inzake de hoge salarissen van de directeuren bij Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer K.G. inzake de hoge salarissen van de directeuren bij Stichting Sanquin Bloedvoorziening.

2024D21228