Overige Kamerstukken

Zoekresultaten (238.424)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Creating the best SME Debt finance ecosystem

Creating the best SME Debt finance ecosystem.

2023D39867

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief MKB financiering

Beslisnota bij Kamerbrief MKB financiering.

2023D39775

Overige Kamerstukken

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief.

2023D39744

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over de Macro Economische Verkenning (MEV) 2024 (Kamerstuk 36410-2)

Lijst van vragen en antwoorden over de Macro Economische Verkenning (MEV) 2024 (Kamerstuk 36410-2). 1 Hoe kan het dat er in 2024 en 2025 een lastenverzwaring is voor de burgers van respectievelijk 2,6 miljard en 5,5...

2023D39743

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief lijst van vragen en antwoorden over de Macro Economische Verkenning (MEV) 2024 (Kamerstuk 36410-2)

Beslisnota bij Kamerbrief lijst van vragen en antwoorden over de Macro Economische Verkenning (MEV) 2024 (Kamerstuk 36410-2).

2023D39745

Overige Kamerstukken

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief.

2023D39863

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake 36435-VIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023)

Beslisnota inzake 36435-VIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag...

2023D39862

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Uitvoering van de motie van de leden Van der Plas en Bisschop over het twee weken opschuiven van de deadline voor inzaai van vanggewassen bij consumptieaardappelen op zand- en lössgrond (Kamerstuk 33037-504)

Beslisnota inzake Uitvoering van de motie van de leden Van der Plas en Bisschop over het twee weken opschuiven van de deadline voor inzaai van vanggewassen bij consumptieaardappelen op zand- en lössgrond (Kamerstuk 33037-504).

2023D39857

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad en de Europese Politieke Gemeenschap van 5 en 6 oktober 2023

Beslisnota inzake Geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad en de Europese Politieke Gemeenschap van 5 en 6 oktober 2023.

2023D39866

Overige Kamerstukken

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief.

2023D39859

Overige Kamerstukken

36435-VIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023)

36435-VIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023). Totaallijst...

2023D39861

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake 36435-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Beslisnota inzake 36435-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota).

2023D39853

Overige Kamerstukken

36435-B Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

36435-B Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota). Totaallijst feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor...

2023D39855