Kamerstukken

Zoekresultaten (521.884)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023. DEFINITEF OVERZICHT VERZOEKEN COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Woensdag 20 december 2023, bij aanvang procedurevergadering om 10.15 uur: het lid SAHLA (D66)...

2023D44188

Toezeggingen

Toezegging bij Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673)

Toezegging bij Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673). De minister zegt toe de AMvB, waarin onder andere het opstellen van de werkwijze die gericht is op voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie door de werkgever wordt geregeld, in de komende maanden aan de Kamer te sturen.

TZ202303-043

Toezeggingen

Toezegging bij Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673)

Toezegging bij Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673). De minister zegt toe de AMvB, waarin het opstellen van de werkwijze die gericht is op voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie door de werkgever wordt geregeld, voor te hangen aan de Tweede Kamer.

TZ202303-042

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven op 1 december 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven op 1 december 2023. Den Haag, 1 december 2023 Voortouwcommissie: commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van vrijdag 1 december 2023...

2023D47786

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023.

2023D47785

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan

Beslisnota inzake Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan.

2023D47782

Brieven regering

Kamerbrief Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023

Kamerbrief Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023. Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins...

2023D47783

Brieven regering

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor deWestelijke Balkan

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor deWestelijke Balkan. Op 8 november jl. presenteerde de Europese Commissie het jaarlijkse uitbreidingspakket.1 Naast een algemene mededeling over het uitbreidingsbeleid bevat het pakket landenrapportages over de tien (potentiële) kandidaat-lidstaten: Albanië...

2023D47781

Overige Kamerstukken

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023.

2023D47784

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Nederlandse inzet in de Sahelregio

Beslisnota inzake Nederlandse inzet in de Sahelregio.

2023D47776

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering

Beslisnota inzake Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering.

2023D47780

Brieven regering

Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering

Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering. Aanstelling Op 16 november heb ik uw Kamer het Nationaal Convenant MKB-Financiering toegestuurd. Dit convenant verwoordt de ambities en oplossingsrichtingen van de sector om te komen tot het beste mkb-financieringsklimaat van...

2023D47779

Overige Kamerstukken

Staat van de Europese Unie 2024

Staat van de Europese Unie 2024.

2023D47772

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Van den Brink over het bericht dat Europese voetbalclubs sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zo’n 40 miljoen euro aan transfer– en huursommen aan hun Russische tegenhangers hebben betaald

Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Van den Brink over het bericht dat Europese voetbalclubs sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zo’n 40 miljoen euro aan transfer– en huursommen aan hun Russische...

2023D47760

Overige Kamerstukken

De politieke en veiligheidssituatie in de Sahe

De politieke en veiligheidssituatie in de Sahe.

2023D47775