Kamerstukken

Zoekresultaten (48)

U zoekt op ‘"marineschepen.nl"’ U zoekt in Kamerstukken

Verslagen

Vervanging Onderzeebootcapaciteit (ongecorrigeerd)

We willen toch niet dat we er straks een enorm probleem bij krijgen? Graag een reactie. Voorzitter. Hier bleven de onthullingen niet bij. De Volkskrant en marineschepen.nl deden onderzoek naar het gunningsproces omtrent onze nieuwe onderzeeboten...

2024D22711

Plenaire verslagen

71e vergadering, dinsdag 14 mei 2024

71e vergadering, dinsdag 14 mei 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet integrale suïcidepreventie; Rapport "Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie"...

Overige Kamerstukken

Vragenuur (ongecorrigeerd)

Vragenuur (ongecorrigeerd). Pointer heeft inderdaad in samenwerking met marineschepen.nl en de Deense publieke omroep, meen ik, onderzoek hiernaar gedaan. De heer Kahraman en uw Kamer weten dat de MIVD al meerdere jaren waarschuwt voor Russische spionage...

2024D19054

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2023, over Materieel

dus alsnog proberen te doen. Als de Staatssecretaris hier geen antwoord op heeft, kan dat wellicht in de tweede termijn terugkomen. Het gaat over de iteratieslagen. Ik las een interview met de KTZ Paul Flos op...

2023D29487

Overige Kamerstukken

Initiatiefnota

zij gedeeltelijk zelf bepalen over de inzet. Ook voor proportionaliteit, noodzakelijkheid en meerwaarde zijn context van de specifieke casus bepalend voor het daadwerkelijke oordeel. Hoe duurder, effectiever en schaarser de capaciteit, hoe groter de kans dat...

2023D07756

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 november 2022, over Personeel/Materieel Defensie

de Nederlandse en Duitse luchtverdedigingsfregatten. Eind 2020 tekenden toenmalig Staatssecretaris Visser en haar Duitse collega Zimmer een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van nieuwe fregatten. Toen al schreef Jaime Karreman van marineschepen.nl de profetische kop boven zijn...

2022D48577

Verslagen

Personeel/Materieel Defensie (ongecorrigeerd stenogram)

steken we weer van de wal, namelijk voor de vervanging van de Nederlandse en Duitse luchtverdedigingsfregatten. Eind 2020 tekenden toenmalig staatssecretaris Visser en haar Duitse collega Zimmer een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van nieuwe fregatten. Toen...

2022D46290

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Materieel Defensie

Is de Staatssecretaris het met me eens dat de factor tijd daarom ook zwaar moet meewegen in de gestelde eisen? In een interview met marineschepen.nl lazen wij dat de Staatssecretaris over de mogelijk te ontstane capability...

2022D28993

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eppink over de aanbestedingsregels van de aankoop en productie van defensiematerieel

34 225, nr. 35). Vraag 10 Kunt u uiteenzetten waardoor er vertraging is opgelopen? Antwoord 10 Zie het antwoord op vraag 9. 4 https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2022/03/onbegrijpelijk-dat-kabinet-aarzelt-met-extrauitgaven-voor-defensie-9419w/. 5 https://marineschepen.nl/nieuws/Vervanging-onderzeeboten-vertraagd-271021.html. 6 https://open.overheid.nl/

2022D26113

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Eppink over de aanbestedingsregels van de aankoop en productie van defensiematerieel

afstemming. U ontvangt de beantwoording zo spoedig mogelijk. 4 https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2022/03/onbegrijpelijk-dat-kabinet-aarzelt-met-extrauitgaven-voor-defensie-9419w/ 5 https://marineschepen.nl/nieuws/Vervanging-onderzeeboten-vertraagd-271021.html 6 https://open.overheid.nl/repository/ronl-e3abf17c-9549-4bc9-8eb3-c3655f5ef8f8/1/pdf/

2022D13068

Kamervragen

De aanbestedingsregels van de aankoop en productie van defensiematerieel

De aanbestedingsregels van de aankoop en productie van defensiematerieel. 4 https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2022/03/onbegrijpelijk-dat-kabinet-aarzelt-met-extrauitgaven-voor-defensie-9419w/ 5 https://marineschepen.nl/nieuws/Vervanging-onderzeeboten-vertraagd-271021.html 6 https://open.overheid.nl/repository/ronl-e3abf17c-9549-4bc9-8eb3-c3655f5ef8f8/

2022D09229

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Wijngaarden en Rajkowski over het bericht 'Minister Bijleveld en Admiraals Kramer en Tas uiten zorgen tijdens commando-overdracht'

in Nederland op dit moment elf kabels aan waarvan zeven kabels Nederland met de oostkust van Groot-Brittannië verbinden, één kabel met het 1 https://marineschepen.nl/nieuws/vice-admiraal-rene-tas-nieuwe-commandantzeestrijdkrachten-090921.html 2 Dreigingsbeeld Statelijke Actoren, Kamerstuk 30 821, nr.

2021D36720

Kamervragen

Het bericht 'Minister Bijleveld en Admiraals Kramer en Tas uiten zorgen tijdens commando-overdracht'

er geen goed zicht is op de vraag of dit daadwerkelijk gebeurt? Vraag 6 Maken verdachte scheepsbewegingen in de regel onderdeel uit van diepzeewater onderzoeksinstituut GUGI of gebeurt het ook buiten dat verband? 1 https://marineschepen.nl...

2021D33031

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Helvert en Palland over het bericht 'Gaat de Nederlandse industrie aan boord van Nederlandse onderzeeboten?'

Strategie maakt verder kenbaar dat Defensie er belang bij heeft om als launching customer bij te dragen aan de ontwikkeling en bouw van hoogwaardige oppervlakteschepen, zodat de zelfscheppende marinebouw op dit terrein beschikbaar blijft. 1 https://marineschepen.nl/nieuws/Gaat-de-Nederlandse-industrie-aan-boord-van-Nederlandseonderzeeboten-180221.html.

2021D11733

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de NAVO ministeriële op 23 en 24 maart 2021

en andere bondgenoten over defensie-inzet, ook in deze regio. 2 Marineschepen.nl, 2 januari 2021, «China waarschuwt Britten (en dus ook Nederland) voor reis door Zuid-Chinese Zee» (https://marineschepen.nl/nieuws/China-waarschuwt-Britten-en-dusook-Nederland-voor-reis-door-Zuid-Chinese-Zee-020121.html). Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 28 676,

2021D10644