Kamerstukken

Zoekresultaten (464.172)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Brieven regering

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID  DATUM 3 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4151570 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID  DATUM 3 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4151570 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van >

2022D32341

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat veteranen niet naar de herdenking van WOII kunnen gaan door Schiphol-chaos en corona

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat veteranen niet naar de herdenking van WOII kunnen gaan door Schiphol-chaos en corona. In deze brief treft u de beantwoording aan van de vragen die op 4 augustus 2022 zijn gesteld door lid Koerhuis aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat veteranen niet naar de

2022D32305

Overige Kamerstukken

Audify audiojaarrapport 2021

Audify audiojaarrapport 2021.

2022D32304

Brieven regering

Commerciële Radio: nadere appreciatie uitspraak rechtbank Rotterdam van 20 juli 2022

Commerciële Radio: nadere appreciatie uitspraak rechtbank Rotterdam van 20 juli 2022. Commerciële Bij brief van 1 augustus 20221 heb ik de Tweede Kamer in kennis gesteld van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 20 juli jl. in de beroepsprocedure die Kink FM, een potentiële nieuwe toetreder op de FM-radiomarkt, heeft ingesteld tegen het

2022D32303

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over ongecontroleerd contact tijdens zittingsdagen door Ridouan Taghi

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over ongecontroleerd contact tijdens zittingsdagen door Ridouan Taghi. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 9 augustus 2022 Onderwerp Uitstelbericht

2022D32302

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat een jongerenwerker publiekelijk aan de schandpaal is genageld door de overheid zonder dat daar een veroordeling aan ten grondslag ligt

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat een jongerenwerker publiekelijk aan de schandpaal is genageld door de overheid zonder dat daar een veroordeling aan ten grondslag ligt. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2022D32301

Kamervragen

De situatie in Suriname

De situatie in Suriname. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15486 Vragen van het lid Sylvana Simons (BIJ1) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de situatie in Suriname (ingezonden 9 augustus 2022). Vraag 1 Zijn de

2022D32288

Kamervragen

Verslag van staatskasfraude in Suriname

Verslag van staatskasfraude in Suriname. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15487 Vragen van het lid Sylvana Simons (BIJ1) aan de Minister-President en de ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken over verslag van staatskasfraude in Suriname (ingezonden 9 augustus 2022).

2022D32289

Kamervragen

Fors hogere rekening drinkwater

Fors hogere rekening drinkwater. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15483 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister-President over fors hogere rekening drinkwater (ingezonden 9 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend met het feit dat de rekening voor drinkwater

2022D32286

Kamervragen

De wettelijke verankering van coronamaatregelen in de Wpg

De wettelijke verankering van coronamaatregelen in de Wpg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15482 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de wettelijke verankering van coronamaatregelen in de Wpg (ingezonden 9

2022D32285

Kamervragen

De aanpak van illegale boerenacties

De aanpak van illegale boerenacties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15481 Vragen van het lid Michon-Derkzen (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de aanpak van illegale boerenacties (ingezonden 9 augustus 2022). Vraag 1 Bent u het eens met de stelling dat

2022D32284

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de GGZ

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de GGZ. Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Westerveld (GroenLinks) over de GGZ (2022Z14909). Hoogachtend, de minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder Pagina van Pagina van Pagina van Pagina van Antwoorden op Kamervragen van het lid Westerveld (GroenLinks) over de

2022D32295

Kamervragen

Het bericht ‘LangeLand sluit SEH tijdelijk om tekort SEH-artsen’

Het bericht ‘LangeLand sluit SEH tijdelijk om tekort SEH-artsen’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15484 Vragen van het lid Van den Hil (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht: «LangeLand sluit SEH tijdelijk om tekort SEH-artsen»

2022D32287

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over een hitteplan voor dieren

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over een hitteplan voor dieren. Directoraat-generaal Agro Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn Ons kenmerk DGA-DAD / 22344497 Pagina van 2 Directoraat-generaal Agro Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

2022D32290

Naar boven