Kamerstukken

Zoekresultaten (468.974)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 11 oktober 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag van

2022D39509

Moties

Motie van het lid Bisschop

Motie van het lid Bisschop. 33037-471 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) TD Mestbeleid — motie maatwerkaanpak De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat afbouw van de derogatie en de daaraan verbonden voorwaarde van minimaal 80% grasland zal leiden

2022D40016

Moties

Motie van het lid Bisschop

Motie van het lid Bisschop. 33037-472 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) TD Mestbeleid — motie bufferstroken De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorgestelde generieke aanwijzing van drie meter brede bemestingsvrije bufferzones afwijkt

2022D40017

Overige Kamerstukken

Voorstel van het lid BOSWIJK (CDA) voor een hoorzitting met de heer Remkes en voor het omzetten van het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 11 oktober in een schriftelijk overleg (SO)

Voorstel van het lid BOSWIJK (CDA) voor een hoorzitting met de heer Remkes en voor het omzetten van het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 11 oktober in een schriftelijk overleg (SO). Tweetal e-mailprocedures commissie LNV dd. 6 en 7 oktober 2022 2022Z18730 Van: Boswijk, D.G. (Derk) Verzonden: donderdag 6 oktober

2022D40020

Overige Kamerstukken

Beslisnota's bij brief Vertraging wetsvoorstel cameratoezicht douane

Beslisnota's bij brief Vertraging wetsvoorstel cameratoezicht douane.

2022D40015

Moties

Motie van de leden Thijssen en Bromet

Motie van de leden Thijssen en Bromet. 33037-474 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN DE LEDEN THIJSSEN BROMET Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) Motie: derogatie gelden toekomstbestendig besteden De Kamer, Gehcord de beraadslaging; Overwegende, het ondersteunen van veehouders die hun derogatie verliezen, van

2022D40022

Overige Kamerstukken

Verzoek m.b.t. commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid

Verzoek m.b.t. commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.iw@tweedekamer.nl Commissie I&W Aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Plaats en datum: Den Haag, 6 oktober 2022 Betreft: Voorstel van de voorbereidingsgroep Integraal

2022D39911

Moties

Motie van het lid Boswijk c.s.

Motie van het lid Boswijk c.s.. 33037-470 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) a De kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat als er met verplichte bemestingsvrije zones gaat worden gewerkt de bestaande vergoedingen voor veel natuur in slootkanten

2022D40014

Moties

Motie van het lid Boswijk c.s.

Motie van het lid Boswijk c.s.. 33037-469 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) ©) De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat als er met verplichte bemestingsvrije zones gewerkt gaat worden hierdoor een groot areaal grond voor voedselproductie

2022D40010

Moties

Motie van het lid Grinwis c.s.

Motie van het lid Grinwis c.s.. 33037-473 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een groot deel van de implementatie van het vernieuwde GLB/NSP nog onduidelijk is of niet vaststaat en de

2022D40021

Moties

Motie van het lid Vestering

Motie van het lid Vestering. 33037-459 MOTIE Mestbeleid VAN HET LID VESTERING 06 oktober 2022 Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) Q De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Verzoekt de regering geen tegemoetkomingregeling op te stellen voor de derogatie, en gaat over tot de orde van de dag, Vestering

2022D39995

Moties

Motie van de leden Bromet en Thijssen

Motie van de leden Bromet en Thijssen. 33037-464 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN THIJSSEN Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de landbouw voor een groot aantal verschillende uitdagingen staat en dat deze niet eén voor één op de kunnen

2022D40000

Moties

Motie van het lid Van Campen c.s.

Motie van het lid Van Campen c.s.. 33037-467 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S. 06 oktober 2022 Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) () De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat het tot 2026 voorgestelde afbouwpad van derogatie op de Nitraatrichtlijn aantoonbaar juridisch geborgd zal leiden

2022D40006

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het verhogen van de tarieven door energiemaatschappijen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het verhogen van de tarieven door energiemaatschappijen. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Ons kenmerk DGKE / 22509499 Pagina van 3 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr

2022D40007

Moties

Motie van het lid Vestering

Motie van het lid Vestering. 33037-457 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID VESTERING Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) () De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er stapsgewijs een eind komt aan de derogatie en dat daarmee ook een einde komt aan eێn van de voorwaarden aan de

2022D39993

Naar boven