Kamerstukken

Zoekresultaten (18.445)

U zoekt in Kamerstukken, Vanaf 12/12/2023

Overige Kamerstukken

Lijst van ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken. Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 22 mei 2024 Brieven regering: Stand van zaken procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) - 19637-3250 staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van...

2024D20412

Amendementen

Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. 36550-XVI-5 over middelen voor BOSA

Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. 36550-XVI-5 over middelen voor BOSA. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 550 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)...

2024D20408

Overige Kamerstukken

RDI Jaarbericht 2023 'Netwerksamenwerking in een digitale infrastructuur'

RDI Jaarbericht 2023 'Netwerksamenwerking in een digitale infrastructuur'. Rijksinspectie Digitale Infrastructuur Voor een veilig verbonden Nederland Netwerksamenwerking in een digitale infrastructuur Jaarbericht 2023 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Zo houden we de infrastructuur aangelegd en verbonden 4 De...

2024D20403

Overige Kamerstukken

Sprekerslijst

Sprekerslijst. ________________________________________________________________ PVV = Partij voor de Vrijheid DENK GroenLinks-PvdA PvdD = Partij voor de Dieren VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie FVD = Forum voor Democratie NSC = Nieuw Sociaal Contract SGP = Staatkundig...

2024D20401

Brieven regering

Jaarbericht Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 2023

Jaarbericht Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 2023. Jaarbericht Hierbij informeer ik uw Kamer over het verschijnen van het Jaarbericht 2023 van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (hierna: de RDI). Digitale infrastructuur is een grondvest en randvoorwaarde voor onze samenleving...

2024D20402

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Jaarbericht Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 2023

Beslisnota bij Kamerbrief Jaarbericht Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 2023. Pagina 2 van 2 Directoraat-generaal Economie en Digitalisering Directie Digitale Economie Kenmerk DGED-DE / 53331178 Toelichting Er is geen media-aandacht voor specifieke onderwerpen voorzien.

2024D20404

Toezeggingen

Toezegging bij Leefstijlpreventie

Toezegging bij Leefstijlpreventie. De staatssecretaris zegt de Kamer een brief toe over de gezonde leefomgeving waarin dieper wordt ingegaan op een overzicht van pijlers.

TZ202405-028

Toezeggingen

Toezegging bij Leefstijlpreventie

Toezegging bij Leefstijlpreventie. De staatsecretaris zegt de Kamer een brief toe over ‘gezondheid in elk beleid’.

TZ202405-027

Toezeggingen

Toezegging bij Leefstijlpreventie

Toezegging bij Leefstijlpreventie. De staatssecretaris zegt toe de Kamer nader te informeren over consultatiebureaus voor ouderen.

TZ202405-026

Stemmingsuitslagen

Aangehouden moties ingediend bij het debat over antisemitisme

Aangehouden moties ingediend bij het debat over antisemitisme. 30950-375  Motie van het lid Boon over de uitdrukking ‘From the river to the sea’ als een oproep tot geweld beschouwen   30950-387  Motie van het lid Diederik...

2024P08626

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over vervoersarmoede

Moties ingediend bij het debat over vervoersarmoede. 31305-458  Motie van het lid El Abassi over voorkomen dat gemeenten overal binnen de stadsgrenzen betaald parkeren invoeren   31305-457  Motie van het lid Van Kent over het bevriezen...

2024P08512

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024. 21501-20-2087  Gewijzigde motie van de leden Koekkoek en Dassen over zo spoedig mogelijk komen tot een nationaal sanctiepakket tegen de...

2024P08628

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Maatoug houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen

Aangehouden motie ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Maatoug houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen. --1  Gewijzigde...

2024P08625

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten (36403)

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten (36403). 36403-0  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten   36403-19  Gewijzigd amendement van het...

2024P08510

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet

Moties ingediend bij de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet. 36403-17  Motie van het lid Tielen over met de NVWA de inzet op het oprollen en bestraffen van illegaal aanbod van vapes met smaakjes aanscherpen  ...

2024P08511