Kamerstukken

Zoekresultaten (533.495)

U zoekt in Kamerstukken, Vanaf 09/09/2008

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024. De minister stuurt voor het einde van het jaar een evaluatie naar de Kamer over leegstand. Het Vlaamse model wordt hierin opgenomen

TZ202404-177

Toegezegd aan Paternotte, J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024. De minister stuurt de Kamer in april 2024 een brief aangaande de optop-aanpak. Die gaat over het beter benutten van de bestaande voorraad.

TZ202404-176

Toezeggingen

Toezegging bij Notaoverleg Digitalisering

Toezegging bij Notaoverleg Digitalisering . De staatssecretaris van BZK zal in de volgende evaluatie van het cloudbeleid, die voor het eind van dit jaar met de Kamer wordt gedeeld, tevens ingaan op de punten die zijn genoemd door het lid Rajkowski van de VVD met betrekking tot de steun voor gemeenten.

TZ202404-175

Toegezegd aan Rajkowski, Q.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Notaoverleg Digitalisering

Toezegging bij Notaoverleg Digitalisering . De staatssecretaris van BZK zal in de volgende verzamelbrief ingaan op het instellen van een adviesorgaan generatieve AI.

TZ202404-174

Toegezegd aan Rajkowski, Q.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Notaoverleg Digitalisering

Toezegging bij Notaoverleg Digitalisering . De staatssecretaris van BZK zal in de volgende verzamelbrief de Kamer informeren over het instellen van een kinder Autoriteit Persoonsgegevens.

TZ202404-173

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024. De minister informeert de Kamer in juni 2024, als onderdeel van het interdepartementaal beleidsonderzoek, over twee variaties van een planbatenheffing.

TZ202404-172

Toezeggingen

Toezegging bij Notaoverleg Digitalisering

Toezegging bij Notaoverleg Digitalisering . De staatssecretaris van BZK zal in de volgende verzamelbrief de Kamer informeren over de thema's van het meerjarig dialoogprogramma van het Rathenau Instituut.

TZ202404-171

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024. De minister informeert de Kamer in mei 2024 schriftelijk over de mogelijkheden aangaande het inzetten van het juridische instrumentarium in het dispuut met de provincie Zuid-Holland over de woningbouwopgave. Dit doet hij na het gesprek dat hij nog gaat

TZ202404-170

Toegezegd aan Flach, A.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Openbaar vervoer en taxi

Toezegging bij Openbaar vervoer en taxi. De staatssecretaris zegt toe voor de behandeling van de Voorjaarsnota een terugkoppeling te geven over de exacte besteding van de 150 miljoen euro die vrijgemaakt is voor het regionale OV.

TZ202404-168

Toegezegd aan Dijk, O.C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Openbaar vervoer en taxi

Toezegging bij Openbaar vervoer en taxi. De staatssecretaris zegt toe om met regionale OV-bedrijven in gesprek te gaan over het opleggen van regionale reisverboden en aan te dringen op een goede handhaving hierop.

TZ202404-167

Toezeggingen

Toezegging bij Openbaar vervoer en taxi

Toezegging bij Openbaar vervoer en taxi. De staatssecretaris zegt toe te kijken naar mogelijkheden voor gebruikers en reizigers om tijdens de concessieperiode van de Waddenveren een meer betrokken rol te kunnen krijgen. Tevens zegt zij toe het thema leefbaarheid mee te nemen in de nota van uitgangspunten.

TZ202404-166

Toegezegd aan Dijk, O.C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Openbaar vervoer en taxi

Toezegging bij Openbaar vervoer en taxi. De staatssecretaris zegt toe de consultatieperiode van de nieuwe Waddenveren-concessie voor Terschelling te verlengen van 8 naar 12 weken en roept eilandbewoners op hier gebruik van te maken.

TZ202404-165

Toegezegd aan Hoop, H.E. de

Toezeggingen

Toezegging bij Openbaar vervoer en taxi

Toezegging bij Openbaar vervoer en taxi. De staatssecretaris zegt toe in het eerstvolgende geschikte overleg in Brussel aandacht te vragen voor een snelle behandeling van het MDMS-voorstel in Europa.

TZ202404-164

Toegezegd aan Hoop, H.E. de

Toezeggingen

Toezegging bij Openbaar vervoer en taxi

Toezegging bij Openbaar vervoer en taxi. De staatssecretaris zegt toe het voorstel van Olger van Dijk, om een gratis service aan te bieden waarbij reizigers hun oude OV-kaart kosteloos kunnen inwisselen voor een nieuwe OVpay-kaart, te bespreken met de betrokken OV-bedrijven.

TZ202404-163

Toegezegd aan Dijk, O.C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Openbaar vervoer en taxi

Toezegging bij Openbaar vervoer en taxi. De staatssecretaris zegt toe om met haar collega's van Justitie en Veiligheid in gesprek te gaan of de toegang van NS--medewerkers tot het rijbewijsregister versneld kan worden. Zij zal hiervoor voor juni een terugkoppeling geven aan de Kamer.

TZ202404-162

Toegezegd aan Dijk, O.C. van