Kamerstukken

Zoekresultaten (322.043)

U zoekt in Kamerstukken, Vanaf 02/06/2015

Toezeggingen

Toezegging bij Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

Toezegging bij Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee . De minister van Buitenlandse Zaken komt in het verslag van een RBZ terug op de nieuwe juridische analyse van de juridische dienst van de Raad over het plaatsen van de Iraanse Revolutionaire Garde op de EU-terrorismelijst.

TZ202404-185

Toegezegd aan Paternotte, J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

Toezegging bij Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee . De minister van Buitenlandse Zaken informeert de Kamer als daar aanleiding toe is over eventuele gevolgen van operatie Poseidon Archer op humanitaire hulp in Jemen.

TZ202404-184

Toegezegd aan Dobbe, S.E.M.

Overige Kamerstukken

= endstream endobj 23428 0 obj endstream endobj 234...

= endstream endobj 23428 0 obj endstream endobj 234.... = endstream endobj 23428 0 obj endstream endobj 23429 0 obj endstream endobj 23430 0 obj endstream endobj 23431 0 obj endstream endobj 23432 0 obj endstream...

2024D16816

Overige Kamerstukken

Publicatie Focus op inhuur van docenten

Publicatie Focus op inhuur van docenten.

2024D16815

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Arbeidsongeschiktheidscriterium Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen

Beslisnota bij Kamerbrief Arbeidsongeschiktheidscriterium Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen. Aan Minister van SZW BRIEF ONDERTEKENEN Directie Datum 22 april 2024 Onze referentie 2024 - Opgesteld door Tweede contactpersoon Bijlage(n) 0 Pagina 1 van 1 Brief AO-criterium BAZ A...

2024D16814

Brieven regering

Arbeidsongeschiktheidscriterium Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen

Arbeidsongeschiktheidscriterium Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen. Arbeidsongeschiktheidscriterium Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen Datum 24 april 2024 Betreft Arbeidsongeschiktheidscriterium Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen Pagina van Pagina van Werkenden die ziek worden, hebben grote

2024D16813

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024. De minister informeert de Kamer over de vraag of de 0,6% bijdrage bij de NHG-garantie wellicht minder kan.

TZ202404-183

Toegezegd aan Madlener, B.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024. In de evaluatie van de leennormen besteedt de minister aandacht aan de positie van de alleenverdiener.

TZ202404-182

Toegezegd aan Flach, A.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024. De minister informeert de Kamer eind 2024 over het fonds aangaande wooncoöperaties.

TZ202404-181

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024. De minister stuurt omstreeks de zomer een brief over de doorbouwfaciliteit.

TZ202404-180

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024. De minister stuurt voor het einde van de maand een overzicht van waar de 11 à 12 miljard voor het verhogen van de woningbouwopgave precies aan is uitgegeven en wat dit heeft opgeleverd.

TZ202404-179

Toegezegd aan Madlener, B.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024. De minister stuurt voor de zomer van 2024 een brief over de transformatieaanpak.

TZ202404-178

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024. De minister stuurt voor het einde van het jaar een evaluatie naar de Kamer over leegstand. Het Vlaamse model wordt hierin opgenomen

TZ202404-177

Toegezegd aan Paternotte, J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024. De minister stuurt de Kamer in april 2024 een brief aangaande de optop-aanpak. Die gaat over het beter benutten van de bestaande voorraad.

TZ202404-176

Toezeggingen

Toezegging bij Notaoverleg Digitalisering

Toezegging bij Notaoverleg Digitalisering . De staatssecretaris van BZK zal in de volgende evaluatie van het cloudbeleid, die voor het eind van dit jaar met de Kamer wordt gedeeld, tevens ingaan op de punten die zijn genoemd door het lid Rajkowski van de VVD met betrekking tot de steun voor gemeenten.

TZ202404-175

Toegezegd aan Rajkowski, Q.M.