Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.812)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Informele Europese Raad d.d. 17 juni 2024

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Informele Europese Raad d.d. 17 juni 2024. 21501-20-2089  Motie van de leden Van Baarle en Piri over bij de aankomende informele Raad oproepen tot het spoedig treffen van daadkrachtige Europese sancties...

2024P10532

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie. 32824-429  Motie van het lid Ceder over de wachttijd voor asielzoekers voor toetreding tot de arbeidsmarkt verkorten naar drie maanden   --1  Gewijzigde motie van de leden...

2024P10257

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040. --1  Gewijzigde motie van het lid Teunissen over over zich in Europees verband inzetten om houtige biomassaverbranding niet langer aan te merken als duurzame energiebron (t.v.v. 31793-260)  

2024P10235

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Mbo

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Mbo. 31524-608  Motie van de leden Tseggai en Stultiens over onbetaalde stages verbieden  

2024P10234

Stemmingsuitslagen

Aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Acute Zorg

Aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Acute Zorg. 29247-448  Motie van het lid Daniëlle Jansen over een resultaatsverplichting verbinden aan de investering in valpreventie   29247-449  Motie van de leden Daniëlle Jansen en Welzijn over onderzoek...

2024P10236

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Openbaar vervoer en Taxi

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Openbaar vervoer en Taxi. 23645-820  Motie van het lid Heutink c.s. over de geïnde boete van €500.000 door NS laten inzetten voor de aankoop van bodycams   23645-825  Motie van de...

2024P10072

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg inzake de vervanging van onderzeebootcapaciteit

Moties ingediend bij het notaoverleg inzake de vervanging van onderzeebootcapaciteit. 34225-66  Motie van het lid Stoffer over het door de ADR laten toetsen van de hardheid van de met Nederlandse bedrijven overeengekomen afspraken in de ICA's...

2024P10063

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefstijlpreventie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefstijlpreventie. 32793-769  Motie van het lid El Abassi over per 2025 een btw-nultarief op onbewerkte groenten en fruit overeenkomstig de SEO-interpretatie   --1  Gewijzigde motie van de leden Daniëlle Jansen en...

2024P10070

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2024

Moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2024. 36550-14  Motie van het lid Ergin over uitspreken dat de hersteloperatie KOT en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen niet in gevaar mogen komen door bezuinigingen...

2024P10065

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting

Motie ingediend bij Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting. --1  Gewijzigde motie van het lid Idsinga c.s. over de eerste periodieke OESO peer...

2024P10067

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart. 31936-1160  Motie van het lid De Hoop c.s. over een einde maken aan de stikstofjacht op boeren voor de luchtvaart en de stikstofruimte inzetten voor legalisatie van PAS-melders   31936-1164...

2024P10073

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in verband met het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden (36461)

Wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in verband met het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden (36461). 36461-0  Wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in verband met het waarborgen...

2024P10075

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen (36351-(R2184))

Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen (36351-(R2184)). 36351-(R2184)-0...

2024P10068

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024) (36442)

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024) (36442). 36442-13  Gewijzigd amendement van het lid Van...

2024P10064

Stemmingsuitslagen

2024P10066