Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.653)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024. 21501-20-2062  Motie van het lid Eerdmans over afkopen in plaats van opvangen in geval van herverdeling van asielzoekers over lidstaten...

2024P05986

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse. 21501-08-943  Motie van het lid Grinwis c.s. over de voorbereidingen voor een nationaal natuurherstelplan ter hand nemen en voor het einde van het jaar...

2024P05988

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wet NLQF

Motie ingediend bij de Wet NLQF. 36341-8  Motie van het lid Paternotte over onderzoek naar de effectiviteit van het handhavings- en sanctieregime met betrekking tot het gebruik van de naam "hogeschool" en "universiteit"  

2024P05992

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)

Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF). 36341-0  Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)   36341-7  Amendement van de leden Soepboer...

2024P05991

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap

Moties ingediend bij het debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap. 24170-324  Motie van het lid El Abassi over een op kleinere gemeenten gericht uitvoeringsplan ontwikkelen voor het opstellen en uitvoeren van een lokale inclusieagenda...

2024P05990

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici

Moties ingediend bij het debat over het bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici. 30821-210  Motie van het lid Timmermans c.s. over onderzoeken hoe aanvullende maatregelen genomen kunnen...

2024P05989

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Wet verhoging minimumloon 2024

Aangehouden motie ingediend bij de Wet verhoging minimumloon 2024. --1  Tweede nader gewijzigde motie van het lid Patijn over varianten voor compensatie uitwerken voor groepen waarvan de koopkracht is overschat (t.v.v. 36488-11)  

2024P05619

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leraren

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leraren. 27923-468  Motie van de leden Ceder en Stoffer over borgen dat de goede bestaande samenwerking omtrent het aanpakken van het lerarentekort en het opleiden van leraren in stand   27923-465...

2024P05556

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg

Moties ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg. 31839-1006  Motie van het lid Synhaeve over het samen met jongeren in kaart brengen van de emotionele schade bij jongeren in ZIKOS-afdelingen en een wijze voor passend...

2024P05561

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wadden

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wadden. 29684-268  Motie van het lid Heutink over nooit auto's weren van de Waddeneilanden waar ze reeds zijn toegestaan   29684-270  Motie van het lid Kostic over een plan van aanpak...

2024P05553

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Toezicht en Handhaving

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Toezicht en Handhaving. --1  Gewijzigde motie van het lid Paternotte c.s. over in overleg gaan met onvrije landen die voor langdurig in Nederland verblijvende diaspora informeel onderwijs sponsoren (t.v.v. 31289-579)  ...

2024P05557

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid. 19637-3230  Motie van het lid Koekkoek over het delen van de Declaration of Intent met de Kamer zodra daar toestemming van Egypte voor is   19637-3224  Motie van...

2024P05555

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang proces BFTK 2024-2028

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang proces BFTK 2024-2028. 36410-VII-98  Motie van het lid Bikker c.s. over een wettelijke borging van Friestalig media-aanbod   36410-VII-94  Motie van de leden Tjeerd de Groot en Meulenkamp over concrete...

2024P05560

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024. 21501-20-2062  Motie van het lid Eerdmans over afkopen in plaats van opvangen in geval van herverdeling van asielzoekers over lidstaten...

2024P05616

Stemmingsuitslagen

Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##) (36478)

Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##) (36478). 36478-10  Amendement van het lid Stoffer over...

2024P05552