Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.180)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

51e vergadering, donderdag 9 februari 2023

51e vergadering, donderdag 9 februari 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Voortgang van de implementatie van de Omgevingswet; Informele JBZ-Raad 25-27 januari 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen); Verdrag met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum...

Plenaire verslagen

50e vergadering, woensdag 8 februari 2023

50e vergadering, woensdag 8 februari 2023; Opening; Mededelingen; Implementatie Europese klimaatwet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren; Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum...

Plenaire verslagen

49e vergadering, dinsdag 7 februari 2023

49e vergadering, dinsdag 7 februari 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Beëdiging van de heer H.M. Krul (CDA); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp; Sluiting;

Plenaire verslagen

48e vergadering, donderdag 2 februari 2023

48e vergadering, donderdag 2 februari 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Implementatie Europese klimaatwet; Afscheid van de heer Knops (CDA); Implementatie Europese klimaatwet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Implementatie Europese klimaatwet; Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden; Huurverlaging 2023...

Plenaire verslagen

47e vergadering, woensdag 1 februari 2023

47e vergadering, woensdag 1 februari 2023; Opening; Mededelingen; Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden; Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs; Leraren en lerarenopleidingen; Documenten inzake COVID-19 binnen het onderwijs naar aanleiding van Woo-verzoek; Onderwijs aan...

Plenaire verslagen

46e vergadering, dinsdag 31 januari 2023

46e vergadering, dinsdag 31 januari 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Werving internationale studenten; Sluiting;

Plenaire verslagen

45e vergadering, donderdag 26 januari 2023

45e vergadering, donderdag 26 januari 2023; Opening; Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES; Participatiewet; Landbouw- en Visserijraad 30 januari; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afbouw salderingsregeling kleinverbruikers; Spoor; Luchtkwaliteit in Nederland; Sluiting;

Plenaire verslagen

44e vergadering, woensdag 25 januari 2023

44e vergadering, woensdag 25 januari 2023; Opening; Mededelingen; Seksueel geweld en kindermisbruik; Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen; Excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in te stellen bewustwordingsfonds; Beëdiging van de heer N. Drost (ChristenUnie); Mededelingen...

Plenaire verslagen

43e vergadering, dinsdag 24 januari 2023

43e vergadering, dinsdag 24 januari 2023; Opening; Vragenuur; Afscheid van de heer Segers (ChristenUnie); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wadden; Maritiem; Factsheet Sociale veiligheid hoger onderwijs; Ondersteuning Nederlandse deelnemers aan Europese...

Plenaire verslagen

42e vergadering, donderdag 19 januari 2023

42e vergadering, donderdag 19 januari 2023; Opening; Mededelingen; Verzoekschriften; Staat van de rechtsstaat; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Staat van de rechtsstaat; Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15; Eerdere veroordeling verdachte in zaak-Gino; Raad...

Plenaire verslagen

41e vergadering, woensdag 18 januari 2023

41e vergadering, woensdag 18 januari 2023; Opening; Mededelingen; Verzamelwet VWS 2022; Verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; Toename agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel; Sluiting;

Plenaire verslagen

40e vergadering, dinsdag 17 januari 2023

40e vergadering, dinsdag 17 januari 2023; Opening; Beëdiging van de heer E.J. Slootweg (CDA); Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afbouw salderingsregeling kleinverbruikers; Sluiting;

Plenaire verslagen

39e vergadering, donderdag 22 december 2022

39e vergadering, donderdag 22 december 2022; Opening; Mededelingen; Natuur; Hersteloperatie kinderopvangtoeslag; Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne; Afscheid van het lid Van der Molen (CDA); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Mededelingen...

Plenaire verslagen

38e vergadering, woensdag 21 december 2022

38e vergadering, woensdag 21 december 2022; Opening; Mededelingen; Kinderopvang; Arbeidsongeschiktheid; Armoede- en schuldenbeleid; Incidentele suppletoire begrotingen inzake (eenmalige) energietoeslag lage inkomens; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Incidentele suppletoire begrotingen inzake (eenmalige) energietoeslag lage inkomens; Vliegveiligheid; Luchtvaart; Uitvoeringswet...

Plenaire verslagen

37e vergadering, dinsdag 20 december 2022

37e vergadering, dinsdag 20 december 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs; Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022; Landbouw- en Visserijraad 26 september 2022 (overige...