Moties

Zoekresultaten (54.993)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van het lid Ergin over brede diversiteit nastreven in het personeelsbeleid van de Tweede Kamer

Motie van het lid Ergin over brede diversiteit nastreven in het personeelsbeleid van de Tweede Kamer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 528 Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede...

2024D25342

Moties

Motie van de leden Boswijk en Paternotte over een stappenpan voor het verkrijgen van de wetenschappelijke onderbouwing om de Chinese aanpak van Oeigoeren als genocide te bestempelen

Motie van de leden Boswijk en Paternotte over een stappenpan voor het verkrijgen van de wetenschappelijke onderbouwing om de Chinese aanpak van Oeigoeren als genocide te bestempelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 735...

2024D25454

Moties

Motie van het lid Van Nispen over de dagvergoeding bij buitenlandse werkbezoeken voor Kamerleden afschaffen

Motie van het lid Van Nispen over de dagvergoeding bij buitenlandse werkbezoeken voor Kamerleden afschaffen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 528 Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing...

2024D25344

Moties

Motie van het lid Ceder over in Europees verband het standpunt uitdragen dat verlenging van de GSP+-status van Pakistan afhankelijk gemaakt moet worden van effectieve maatregelen om de christelijke minderheid te beschermen

Motie van het lid Ceder over in Europees verband het standpunt uitdragen dat verlenging van de GSP+-status van Pakistan afhankelijk gemaakt moet worden van effectieve maatregelen om de christelijke minderheid te beschermen. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D25445

Moties

Motie van het lid Dobbe over bij de EU pleiten voor het aan banden leggen van wapenleveranties aan landen die doorleveren aan strijdende partijen in Sudan

Motie van het lid Dobbe over bij de EU pleiten voor het aan banden leggen van wapenleveranties aan landen die doorleveren aan strijdende partijen in Sudan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 735 Mensenrechten...

2024D25431

Moties

Motie van de leden Paternotte en Boswijk over een gecoördineerde aanpak om de toegang tot diverse bronnen en kwaliteitsjournalistiek te waarborgen

Motie van de leden Paternotte en Boswijk over een gecoördineerde aanpak om de toegang tot diverse bronnen en kwaliteitsjournalistiek te waarborgen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid Nr...

2024D25415

Moties

Motie van het lid Ceder over binnen de VN-Mensenrechtenraad werken aan een resolutie om christenen en andere religieuze groeperingen in Nigeria beter te beschermen

Motie van het lid Ceder over binnen de VN-Mensenrechtenraad werken aan een resolutie om christenen en andere religieuze groeperingen in Nigeria beter te beschermen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 735 Mensenrechten in het...

2024D25446

Moties

Motie van het lid Piri c.s. over zich inzetten voor de onafhankelijkheid van de internationale gerechtshoven en voor de bescherming van VN-medewerkers en getuigen op Nederlands grondgebied

Motie van het lid Piri c.s. over zich inzetten voor de onafhankelijkheid van de internationale gerechtshoven en voor de bescherming van VN-medewerkers en getuigen op Nederlands grondgebied. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 735...

2024D25448

Moties

Motie van het lid Van Nispen over het voorjaarsreces samen laten vallen met carnaval en in de planning van de recessen eerlijk rekening houden met alle regio's

Motie van het lid Van Nispen over het voorjaarsreces samen laten vallen met carnaval en in de planning van de recessen eerlijk rekening houden met alle regio's. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 528...

2024D25345

Moties

Motie van het lid Piri c.s. over steun aan maatschappelijke organisaties die ontvoerde Oekraïense kinderen proberen te repatriëren, te beschermen tegen ontvoering en te helpen bij hun re-integratie

Motie van het lid Piri c.s. over steun aan maatschappelijke organisaties die ontvoerde Oekraïense kinderen proberen te repatriëren, te beschermen tegen ontvoering en te helpen bij hun re-integratie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32...

2024D25447

Moties

Motie van de leden Michon-Derkzen en Chakor over concrete verbeteringen doorvoeren die noodzakelijk zijn om het Kamergebouw beter toegankelijk te maken voor specifieke doelgroepen

Motie van de leden Michon-Derkzen en Chakor over concrete verbeteringen doorvoeren die noodzakelijk zijn om het Kamergebouw beter toegankelijk te maken voor specifieke doelgroepen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 528 Raming der voor...

2024D25351

Moties

Motie van het lid Van Nispen c.s. over de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening met voorrang, voortvarend en concreet uitwerken

Motie van het lid Van Nispen c.s. over de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening met voorrang, voortvarend en concreet uitwerken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 528 Raming der voor de...

2024D25348

Moties

Motie van het lid Van Nispen over de regels over het registreren van inkomsten en nevenactiviteiten aanscherpen en indringend de regels over transparantie onder de aandacht brengen

Motie van het lid Van Nispen over de regels over het registreren van inkomsten en nevenactiviteiten aanscherpen en indringend de regels over transparantie onder de aandacht brengen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 528...

2024D25346

Moties

Motie van het lid Dobbe c.s. over multiple-entry Schengenvisa aan Russische mensenrechtenactivisten en journalisten verschaffen als zij in eigen land gevaar lopen

Motie van het lid Dobbe c.s. over multiple-entry Schengenvisa aan Russische mensenrechtenactivisten en journalisten verschaffen als zij in eigen land gevaar lopen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid...

2024D25416

Moties

Motie van het lid Palmen over de Kamer vooraf informeren over een voornemen om uitgaven te doen die een bepaalde omvang overschrijden en niet in de begroting zijn opgenomen

Motie van het lid Palmen over de Kamer vooraf informeren over een voornemen om uitgaven te doen die een bepaalde omvang overschrijden en niet in de begroting zijn opgenomen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2024D25353