Moties

Zoekresultaten (54.251)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, [start_date], [end_date]

Moties

Motie van de leden Van Vroonhoven en Diederik van Dijk over het wetsvoorstel Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte binnen een maand intrekken

Motie van de leden Van Vroonhoven en Diederik van Dijk over het wetsvoorstel Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte binnen een maand intrekken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 836 Personen- en familierecht Nr. 91...

2024D14572

Moties

Motie van het lid Erkens over een bestuursakkoord met concrete doelstellingen voor de versnelling van gaswinning op de Noordzee

Motie van het lid Erkens over een bestuursakkoord met concrete doelstellingen voor de versnelling van gaswinning op de Noordzee. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 505 MOTIE VAN...

2024D14731

Moties

Motie van het lid Kröger over het rijksvastgoed zo snel mogelijk laten voldoen aan de label C-plicht

Motie van het lid Kröger over het rijksvastgoed zo snel mogelijk laten voldoen aan de label C-plicht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 503 MOTIE VAN HET LID...

2024D14729

Moties

Motie van het lid Kröger over geen onomkeerbare stappen zetten in het versnellen van de gaswinning op de Noordzee voordat het afbouwpad voor gas gereed is

Motie van het lid Kröger over geen onomkeerbare stappen zetten in het versnellen van de gaswinning op de Noordzee voordat het afbouwpad voor gas gereed is. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 023 Voorzienings-...

2024D14727

Moties

Motie van het lid Teunissen over voor overeenkomsten voor gaswinning in de Noordzee een kosten-batenanalyse laten maken door een onafhankelijke partij

Motie van het lid Teunissen over voor overeenkomsten voor gaswinning in de Noordzee een kosten-batenanalyse laten maken door een onafhankelijke partij. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 507...

2024D14733

Moties

Motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien

Motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 128 Voorstel van wet van het lid Maatoug...

2024D14760

Moties

Motie van het lid Kostic c.s. over het op korte termijn beantwoorden van de vragen en het adresseren van de zorgen omtrent de wijziging van de Transgenderwet

Motie van het lid Kostic c.s. over het op korte termijn beantwoorden van de vragen en het adresseren van de zorgen omtrent de wijziging van de Transgenderwet.

2024D14588

Moties

Motie van de leden Van Nispen en Tseggai over meer hulp voor geadopteerden en laagdrempelige en onbeperkte toegang tot het eigen dossier

Motie van de leden Van Nispen en Tseggai over meer hulp voor geadopteerden en laagdrempelige en onbeperkte toegang tot het eigen dossier. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 836 Personen- en familierecht Nr. 93...

2024D14584

Moties

Motie van het lid Vermeer over het vermijden van extra controles op de tweedehandsverkoop op onlineplatformen

Motie van het lid Vermeer over het vermijden van extra controles op de tweedehandsverkoop op onlineplatformen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1369 MOTIE VAN HET LID VERMEER Voorgesteld 11 april...

2024D14757

Moties

Motie van het lid El Abassi over inzetten op preventieve maatregelen om de druk op de cellencapaciteit te verminderen

Motie van het lid El Abassi over inzetten op preventieve maatregelen om de druk op de cellencapaciteit te verminderen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 951 MOTIE VAN HET LID...

2024D14708

Moties

Motie van het lid Idsinga over uitspreken dat het bestaande gratis karakter van de Belastingtelefoon en de Helpdesk Intermediairs behouden blijft

Motie van het lid Idsinga over uitspreken dat het bestaande gratis karakter van de Belastingtelefoon en de Helpdesk Intermediairs behouden blijft. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1368 MOTIE VAN HET...

2024D14756

Moties

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat het onaanvaardbaar is wanneer de leveringszekerheid van gas aan Nederlandse huishoudens en bedrijven onzekerder wordt door de definitieve sluiting van het Groningenveld

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat het onaanvaardbaar is wanneer de leveringszekerheid van gas aan Nederlandse huishoudens en bedrijven onzekerder wordt door de definitieve sluiting van het Groningenveld. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2024D14725

Moties

Motie van het lid Bushoff over waar nodig een pauzeknop voor veranderingen in de regionale ziekenhuiszorg indrukken

Motie van het lid Bushoff over waar nodig een pauzeknop voor veranderingen in de regionale ziekenhuiszorg indrukken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 247 Acute zorg Nr. 444 MOTIE VAN HET LID BUSHOFF Voorgesteld...

2024D14523

Moties

Motie van het lid Daniëlle Jansen over een resultaatsverplichting verbinden aan de investering in valpreventie

Motie van het lid Daniëlle Jansen over een resultaatsverplichting verbinden aan de investering in valpreventie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 247 Acute zorg Nr. 448 MOTIE VAN HET LID DANIËLLE JANSEN Voorgesteld 11...

2024D14527

Moties

Motie van het lid Claassen c.s. over onderzoeken wat de stand van zaken is betreffende de uitbreiding van het mobiel medisch team

Motie van het lid Claassen c.s. over onderzoeken wat de stand van zaken is betreffende de uitbreiding van het mobiel medisch team. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 247 Acute zorg Nr. 446 MOTIE...

2024D14525