Brieven regering

Zoekresultaten (77.751)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Blauwtong: stand van zaken februari 2024

Blauwtong: stand van zaken februari 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 669 Dierziekte blauwtong Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D06537

Brieven regering

Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 625 Waterbeleid Nr. 664 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22...

2024D06583

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024. onder meer het vrij verkeer van diensten en goederen, erkenning van beroepskwalificaties en handhaving en implementatie. De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens 1 Kamerstuk 21...

2024D06445

Brieven regering

Uitstel aanbieding literatuuronderzoek sociale media en democratie met speciale aandacht voor anonimiteit

Uitstel aanbieding literatuuronderzoek sociale media en democratie met speciale aandacht voor anonimiteit. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 821 Nationale Veiligheid 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2024D06453

Brieven regering

Vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

Vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen. Vervolg Op 18 januari 2024 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uw Kamer op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnformeerd over de...

2024D06475

Brieven regering

Afschrift adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de basisinfrastructuur 2025-2028

Afschrift adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de basisinfrastructuur 2025-2028. 32820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 517 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D06309

Brieven regering

Tussentijdse evaluatie Invest International

Tussentijdse evaluatie Invest International. In 2021 is Invest International opgericht om ondersteuning te bieden aan op het buitenland gerichte activiteiten van Nederlandse ondernemingen en internationale projecten die een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en die...

2024D06397

Brieven regering

Aanvulling Wob-besluit 2009 registratie mogelijke burgerslachtoffers in Afghanistan

Aanvulling Wob-besluit 2009 registratie mogelijke burgerslachtoffers in Afghanistan. 27925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 964 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2024 Door een...

2024D06394

Brieven regering

Brieven regering

Jaarplan 2024 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Jaarplan 2024 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1135 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D06337

Brieven regering

Resultaten onderzoekscommissie naar het ontslag van een onderofficier van de Koninklijke Marechaussee

Resultaten onderzoekscommissie naar het ontslag van een onderofficier van de Koninklijke Marechaussee. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 176 Functioneren Koninklijke Marechaussee Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van...

2024D06344

Brieven regering

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de inrichting van de monitoring en evaluatie Omgevingswet en over de implementatie van de Omgevingswet

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de inrichting van de monitoring en evaluatie Omgevingswet en over de implementatie van de Omgevingswet. Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer d.d. 23 januari...

2024D06407

Brieven regering

Verslag van de Energieraad van 19 december 2023

Verslag van de Energieraad van 19 december 2023. energie-efficiëntie, stelt de Commissie dat de primaire energieconsumptie (consumptie door eindgebruikers zoals de industrie, het transport, huishoudens, en landbouw, plus energieverbruik van de energiesector zelf voor de productie...

2024D06325

Brieven regering

Benoeming twee nieuwe leden Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Benoeming twee nieuwe leden Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. 30950 Racisme en Discriminatie Nr. 360 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20...

2024D06333

Brieven regering

Datalek PI Nieuwegein

Datalek PI Nieuwegein. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 16 FEBRUARI 2024 ONS KENMERK 5251532 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 16 FEBRUARI 2024 ONS KENMERK 5251532 Pagina van 1...

2024D06359