Brieven regering

Zoekresultaten (77.751)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024

Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024. Verzamelbrief Met deze brief wordt u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), geïnformeerd over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BO Waddengebied) van 17 januari 2024 en over...

2024D06836

Brieven regering

Kabinetsappreciatie triloogakkoord Europees Begrotingsraamwerk

Kabinetsappreciatie triloogakkoord Europees Begrotingsraamwerk. een toevoeging ten opzichte van het Raadsakkoord. De criteria zijn beschreven in de verordening en zien er onder andere op toe dat de hervormingen en investeringstoezeggingen moeten bijdragen aan het verbeteren van...

2024D06792

Brieven regering

RIVM Kennisupdate 'Ammoniak van Zee'

RIVM Kennisupdate 'Ammoniak van Zee'. een ruimtelijke kalibratiemethode om de berekende ammoniakconcentraties te corrigeren naar de metingen. Deze nieuwe methode zal worden toegepast op zowel de huidige kaarten als die uit het verleden. Deze kunnen dan...

2024D06742

Brieven regering

Onderzoek Kansengelijkheid in selectie en assessment

Onderzoek Kansengelijkheid in selectie en assessment. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 673 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over...

2024D06855

Brieven regering

Rapport Verkenning en strategisch advies HCU

Rapport Verkenning en strategisch advies HCU. 29 683 Dierziektebeleid Nr. 285 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2024 Met deze...

2024D06738

Brieven regering

Appreciatie ex ante evaluatie NPLG

Appreciatie ex ante evaluatie NPLG. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 682 Nationale Omgevingsvisie 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR NATUUR EN STIKSTOF Aan de Voorzitter...

2024D06693

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning bij een werkbezoek aan Denemarken en Zweden

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning bij een werkbezoek aan Denemarken en Zweden. 2024D06664 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2024 Op 9 februari jl. ontving ik het...

2024D06664

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de implementatie van het fit-for-55-pakket

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de implementatie van het fit-for-55-pakket. . Dat betekent dat geen andere regels worden opgenomen dan voor de implementatie noodzakelijk. Dit betekent dat voor eventuele aanvullende nationale...

2024D06657

Brieven regering

Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024

Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024. , en het toepassen van de Dublinverordening. Alleen zo kan een volledig beeld ontstaan van de staat van het Schengengebied en kunnen gerichte maatregelen worden genomen om ontstane tekortkomingen weg...

2024D06668

Brieven regering

Ontwikkelingen mestmarkt

Ontwikkelingen mestmarkt. 30 252 Toekomstvisie agrarische sector Nr. 152 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2024 Er zijn grote zorgen...

2024D06655

Brieven regering

Uitstel kabinetsreactie op WKR-advies voor Klimaatplan

Uitstel kabinetsreactie op WKR-advies voor Klimaatplan. het advies dat de WKR op 15 december 2023 heeft aangeboden. Om een goede kabinetsreactie te geven is meer tijd nodig omdat het een groot aantal aanbevelingen betreft die breed...

2024D06653

Brieven regering

Nieuwe governance Nationaal Metrologisch Instituut VSL

Nieuwe governance Nationaal Metrologisch Instituut VSL. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 600 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D06612

Brieven regering

Staat van de oorlog in Europa

Staat van de oorlog in Europa. Op 24 februari is het twee jaar geleden sinds de grootschalige militaire inval van Rusland in Oekraïne. De Russische agressieoorlog duurt al meer dan 10 jaar en is inmiddels verspreid...

2024D06651

Brieven regering

Woo-verzoek over de brand op de Fremantle Highway

Woo-verzoek over de brand op de Fremantle Highway. 31409 Zee- en binnenvaart Nr. 436 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 februari 2024 Naar aanleiding...

2024D06498

Brieven regering

Actuele situatie Ter Apel

Actuele situatie Ter Apel. 19637 Vreemdelingenbeleid Nr. 3207 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 februari 2024 Op 23 januari jl. heeft de...

2024D06599