Amendementen

Zoekresultaten (12.663)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van het lid Ceder ter vervanging van nr. 17 over extra middelen voor noodhulp

Amendement van het lid Ceder ter vervanging van nr. 17 over extra middelen voor noodhulp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor...

2024D03449

Amendementen

Amendement van het lid Ceder over extra middelen voor noodhulp

Amendement van het lid Ceder over extra middelen voor noodhulp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 Nr. 17...

2024D03448

Amendementen

Amendement van het lid Flach over extra middelen voor de ecoregeling

Amendement van het lid Flach over extra middelen voor de ecoregeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het...

2024D03321

Amendementen

Amendement van het lid Bromet c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor kruidenmixen voor de verrijking van grasland

Amendement van het lid Bromet c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor kruidenmixen voor de verrijking van grasland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het...

2024D03342

Amendementen

Amendement van het lid Bromet over middelen voor kruidenmixen voor de verrijking van grasland

Amendement van het lid Bromet over middelen voor kruidenmixen voor de verrijking van grasland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

2024D03339

Amendementen

Amendement van de leden Vedder en Grinwis ter vervanging van nr. 26 over middelen voor de regeling Vestigingssteun jonge landbouwers

Amendement van de leden Vedder en Grinwis ter vervanging van nr. 26 over middelen voor de regeling Vestigingssteun jonge landbouwers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het...

2024D03334

Amendementen

Amendement van het lid Vedder c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor de regeling Vestigingssteun jonge landbouwers

Amendement van het lid Vedder c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor de regeling Vestigingssteun jonge landbouwers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie...

2024D03408

Amendementen

Amendement van het lid Flach over middelen voor waterputten als bluswatervoorziening

Amendement van het lid Flach over middelen voor waterputten als bluswatervoorziening. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het...

2024D03192

Amendementen

Amendement van het lid Tjeerd de Groot over middelen voor de verhoging van het EIP-subsidieplafond

Amendement van het lid Tjeerd de Groot over middelen voor de verhoging van het EIP-subsidieplafond. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en...

2024D03203

Amendementen

Amendement van het lid Vedder c.s. over middelen voor de regeling Vestigingssteun jonge landbouwers

Amendement van het lid Vedder c.s. over middelen voor de regeling Vestigingssteun jonge landbouwers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

2024D03287

Amendementen

Amendement van het lid Bamenga over structureel extra middelen voor vergeten crises

Amendement van het lid Bamenga over structureel extra middelen voor vergeten crises. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024...

2024D03258

Amendementen

Amendement van het lid Van Baarle over extra middelen voor noodhulp in Gaza

Amendement van het lid Van Baarle over extra middelen voor noodhulp in Gaza. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar...

2024D03225

Amendementen

Amendement van het lid Hirsch over extra middelen voor de wederopbouw van Gaza

Amendement van het lid Hirsch over extra middelen voor de wederopbouw van Gaza. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar...

2024D03230

Amendementen

Amendement van het lid Dobbe over structureel extra middelen voor vrouwenrechten en gendergelijkheid

Amendement van het lid Dobbe over structureel extra middelen voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar...

2024D03145

Amendementen

Amendement van de leden Ellian en Sneller ter vervanging van nr. 8 over het laten vervallen van de preprocessuele bewijs- en verzamelingsplicht

Amendement van de leden Ellian en Sneller ter vervanging van nr. 8 over het laten vervallen van de preprocessuele bewijs- en verzamelingsplicht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 498 Wijziging van het Wetboek van...

2024D02714