Kamervragen

Zoekresultaten (99.077)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

Het bericht ‘Parlement Ghana akkoord met wet die lhbti's celstraf oplevert’

Het bericht ‘Parlement Ghana akkoord met wet die lhbti's celstraf oplevert’. 2024Z03295 (ingezonden 1 maart 2024) Vragen van de leden Kamminga en Becker (beiden VVD) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht...

2024D07533

Kamervragen

Het bericht 'Turkse sekte met tweeëntwintig moskee-internaten stapt nu in scholen'

Het bericht 'Turkse sekte met tweeëntwintig moskee-internaten stapt nu in scholen'. 2024Z03292 (ingezonden 1 maart 2024) Vragen van de leden Becker en De Kort (beiden VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor...

2024D07530

Kamervragen

Perinatale zorg

Perinatale zorg. 2024Z03296 (ingezonden 1 maart 2024) Vragen van de leden Bikker (ChristenUnie) en Hertzberger (Nieuw Sociaal Contract) aan de minister voor Medische Zorg over perinatale zorg Hebt u kennisgenomen van de artikelen ‘Op de ic...

2024D07534

Kamervragen

De KNMG-gedragscode

De KNMG-gedragscode. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z03192 Vraag van het lid Van Houwelingen (FVD) aan de Minister voor Medische Zorg over de KNMG-gedragscode (ingezonden 29 februari...

2024D07336

Kamervragen

Het aanpassen van antwoorden op schriftelijke vragen over de landelijke vrijstellingslijst en het toch niet uitvoeren van een aangenomen motie, vlak na gesprekken met de jagerslobby

Het aanpassen van antwoorden op schriftelijke vragen over de landelijke vrijstellingslijst en het toch niet uitvoeren van een aangenomen motie, vlak na gesprekken met de jagerslobby. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door...

2024D07334

Kamervragen

Het bericht 'Thom kwam met z’n rolstoel wel de Domtoren op, maar station Maarssen is ‘onmogelijke horde’'

Het bericht 'Thom kwam met z’n rolstoel wel de Domtoren op, maar station Maarssen is ‘onmogelijke horde’'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z03191 Vragen van het lid...

2024D07335

Kamervragen

Het bericht ‘Caribische eilanden krijgen gelijk na gemopper over bureaucratie Nederland’

Het bericht ‘Caribische eilanden krijgen gelijk na gemopper over bureaucratie Nederland’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z03193 Vragen van het lid White (GroenLinks-PvdA) aan de Staatssecretaris van...

2024D07337

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van leden Bushoff, Slagt-Tichelman en Westerveld over de topsalarissen van zorgbestuurders

Uitstel beantwoording vragen van leden Bushoff, Slagt-Tichelman en Westerveld over de topsalarissen van zorgbestuurders. AH 1126 2024Z02053 Mededeling van minister Helder (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 29 februari 2024) De vragen van leden Bushoff, Slagt-Tichelman en...

2024D07433

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over het persbericht ‘Oekraïense school in Breda moet sluiten, onbegrip is groot’

Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over het persbericht ‘Oekraïense school in Breda moet sluiten, onbegrip is groot’. AH 1127 2024Z01292 Antwoord van minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs), mede namens de staatssecretaris van Justitie...

2024D07461

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Martens-America en Ellian over woede over het besluit van de Hogeschool Utrecht om Holocaust-lezingen te schrappen

Antwoord op vragen van de leden Martens-America en Ellian over woede over het besluit van de Hogeschool Utrecht om Holocaust-lezingen te schrappen. AH 1124 2024Z01488 Antwoord van minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 29 februari...

2024D07405

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Blaauw en Boon over het bericht ‘Woede over besluit Hogeschool Utrecht om Holocaust-lezingen te schrappen’

Antwoord op vragen van de leden Blaauw en Boon over het bericht ‘Woede over besluit Hogeschool Utrecht om Holocaust-lezingen te schrappen’. AH 1125 2024Z01489 Antwoord van minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 29 februari 2024)...

2024D07407

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Dobbe over de doorvoer van onderdelen van F-35’s of andere wapensystemen aan Israël

Antwoord op vragen van het lid Dobbe over de doorvoer van onderdelen van F-35’s of andere wapensystemen aan Israël. AH 1123 2024Z00516 Antwoord van minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en van minister Bruins Slot...

2024D07324

Kamervragen

Olievervuiling op Bonaire

Olievervuiling op Bonaire. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z03188 Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de...

2024D07333

Kamervragen

Het item bij Kassa over het tekort aan medische hulpmiddelen in de thuiszorg

Het item bij Kassa over het tekort aan medische hulpmiddelen in de thuiszorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z03187 Vragen van het lid Krul (CDA) aan de...

2024D07332

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Piri over het bericht 'IND handelt in hoger tempo asielaanvragen af, maar de wachttijd blijft oplopen'

Uitstel beantwoording vragen van het lid Piri over het bericht 'IND handelt in hoger tempo asielaanvragen af, maar de wachttijd blijft oplopen'. AH 1118 2024Z02063 Mededeling van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 29...

2024D07369