Kamerstukken

Zoekresultaten (464.325)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Overige Kamerstukken

Response of the Netherlands on the draft proposal to amend the State aid Temporary Crisis Framework to support the EU economy in the context of Russia’s invasion of Ukraine

Response of the Netherlands on the draft proposal to amend the State aid Temporary Crisis Framework to support the EU economy in the context of Russia’s invasion of Ukraine.

2022D32609

Overige Kamerstukken

Questionnaire for the public consultation on the Revision of the State aid Railway Guidelines (Railway Guidelines)

Questionnaire for the public consultation on the Revision of the State aid Railway Guidelines (Railway Guidelines).

2022D32610

Overige Kamerstukken

EVALUATION OF STATE AID RULES FOR BANKS IN DIFFICULTY TARGETED CONSULTATION

EVALUATION OF STATE AID RULES FOR BANKS IN DIFFICULTY TARGETED CONSULTATION.

2022D32608

Overige Kamerstukken

Reaction to public consultation CYBER RESILIENCE ACT

Reaction to public consultation CYBER RESILIENCE ACT.

2022D32607

Overige Kamerstukken

EU-wetgevingsonderhandelingen EZK. Kwartaalrapportage, april – juni 2022

EU-wetgevingsonderhandelingen EZK. Kwartaalrapportage, april – juni 2022.

2022D32606

Brieven regering

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen. Kwartaalrapportage Hierbij stuur ik u, mede namens de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de rapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen voor de periode april tot en

2022D32605

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht Moeder van mishandelde jongen (5) uit azc Katwijk: 'Hij reageert anders'

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht Moeder van mishandelde jongen (5) uit azc Katwijk: 'Hij reageert anders'. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 17 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4138869 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 17

2022D32604

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30 augustus 2022 te Praag

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30 augustus 2022 te Praag. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 17 augustus 2022 Betreft Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30

2022D32603

Kamervragen

Luxetaks op drinkwater

Luxetaks op drinkwater. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15581 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister-President over luxetaks op drinkwater (ingezonden 17 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend met de berichtgeving over een luxetaks op drinkwater?1 Vraag 2

2022D32569

Kamervragen

Het bericht ‘Vermogenden gebruiken eigen goede doelen als belastingconstructie’

Het bericht ‘Vermogenden gebruiken eigen goede doelen als belastingconstructie’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15582 Vragen van het lid Inge van Dijk (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Vermogenden gebruiken eigen goede doelen als

2022D32570

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Wilders over het OM dat draalt met de vervolging van mensen die mij met de dood bedreigen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Wilders over het OM dat draalt met de vervolging van mensen die mij met de dood bedreigen. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 augustus 2022 Onderwerp

2022D32594

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over de Hoofdlijnenbrief Media 2022

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over de Hoofdlijnenbrief Media 2022. 20220706CD Hoofdlijnenbrief media 2022 32827-250 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 augustus 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 6 juli 2022 overleg gevoerd met mevrouw Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media,

2022D31207

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Boswijk en Van Campen over ‘werkbezoeken aan de grensregio in het kader van stikstof en de aangenomen motie over verschillen aan de grens’

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Boswijk en Van Campen over ‘werkbezoeken aan de grensregio in het kader van stikstof en de aangenomen motie over verschillen aan de grens’. Programma DG Stikstof Ons kenmerk DGS / 22380933 Pagina van 7 Programma DG Stikstof Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK

2022D32591

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Boswijk over de Kamerbrief 'Openstelling saneringsregeling visserij'

Uitstel beantwoording vragen van het lid Boswijk over de Kamerbrief 'Openstelling saneringsregeling visserij'. Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied Ons kenmerk DGNVLG / 22403609 Pagina van 2 Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500

2022D32592

Naar boven