Brieven regering

Zoekresultaten (77.700)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Voortgang onderhandelingen pandemie-instrument en Internationale Gezondheidsregeling (IHR)

Voortgang onderhandelingen pandemie-instrument en Internationale Gezondheidsregeling (IHR). de inhoudelijke bepalingen van het instrument ter versterking van pandemische preventie, paraatheid en respons. Ten 3 WHA Special Session; SSA2(5), 1 December 2022. 4 Zie: WHO | Intergovernmental Negotiating...

2024D06108

Brieven regering

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het werken met en als zelfstandige(n) en de hoofdlijnen van het arbeidsmarktpakket

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het werken met en als zelfstandige(n) en de hoofdlijnen van het arbeidsmarktpakket. 2024D06172 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 februari 2024 Op 10...

2024D06172

Brieven regering

Fiche: Aanbeveling Raadsmandaat onderhandelingen EU-Zwitserland

Fiche: Aanbeveling Raadsmandaat onderhandelingen EU-Zwitserland. naar verwachting onderwerpen als dierenwelzijn en nieuwe technologieën om voedsel te produceren, en kan bijdragen aan een voedselveiligheidsruimte tussen de EU en Zwitserland. Met een akkoord over gezondheid wordt samenwerking op...

2024D06162

Brieven regering

Fiche: Aanbeveling over maatschappelijke betrokkenheid

Fiche: Aanbeveling over maatschappelijke betrokkenheid. de aanbeveling over maatschappelijke participatie bij het vormen van overheidsbeleid. Over de algemene mededeling betreffende het DoDP wordt geen apart fiche geschreven, aangezien de inhoud van deze mededeling voldoende wordt gedekt...

2024D06168

Brieven regering

Fiche: Richtlijn transparantieverplichtingen belangenvertegenwoordigingsdiensten buiten EU

Fiche: Richtlijn transparantieverplichtingen belangenvertegenwoordigingsdiensten buiten EU. het Interne Markt Informatie (IMI) systeem3. De amendering stelt lidstaten in staat om het IMI te gebruiken voor de uitvoering van de voorgestelde richtlijn. De tweede verordening betreft de Single...

2024D06165

Brieven regering

Fiche: Aanbeveling over inclusieve en veerkrachtige verkiezingen

Fiche: Aanbeveling over inclusieve en veerkrachtige verkiezingen. de aanbeveling over verkiezingen. Over de algemene mededeling betreffende het DoDP wordt geen apart fiche geschreven, aangezien de inhoud van deze mededeling voldoende wordt gedekt in de andere fiches...

2024D06169

Brieven regering

Benoeming voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol

Benoeming voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol. Benoeming In de Voortgangsbrief van het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol van 20 december 20231 bent u geïnformeerd over het proces om te komen tot een voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol...

2024D06151

Brieven regering

Overzicht fiscale wetten die in werking treden bij Koninklijk Besluit

Overzicht fiscale wetten die in werking treden bij Koninklijk Besluit. Overzicht Op 2 februari 2021 heeft mijn ambtsvoorganger antwoorden gegeven op Kamervragen van de leden Omtzigt en Leijten over wetten of delen van wetten die wel...

2024D06036

Brieven regering

Verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

Verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024. een essentieel steunpakket voor Oekraïne van 50 miljard euro voor de periode van 2024 tot en met 2027 gericht op herstel, wederopbouw en hervormingen in het...

2024D05745

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de Planningsbrief 2024

Reactie op verzoek commissie over de Planningsbrief 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 Nr. 51 BRIEF VAN...

2024D05976

Brieven regering

Nieuw Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne

Nieuw Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 19 637 Vreemdelingenbeleid 36 045 Situatie in Oekraïne Nr. 3205 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de...

2024D05925

Brieven regering

Verscheidene onderwerpen op het gebied van drugs

Verscheidene onderwerpen op het gebied van drugs. een stand van zaken van de omvang en aard van de behandelingen in de verslavingszorg over de periode van 2017–2022. De kerncijfers van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie...

2024D05812

Brieven regering

Jaarplan 2024 van het Staatstoezicht op de Mijnen

Jaarplan 2024 van het Staatstoezicht op de Mijnen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 Nr...

2024D05846

Brieven regering

Reactie op Visie 'Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland' van NLR

Reactie op Visie 'Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland' van NLR. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 1143 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D05947