Brieven regering

Zoekresultaten (77.751)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Besluit nadeelcompensatie Uniper

Besluit nadeelcompensatie Uniper. Besluit Met deze brief informeer ik u over mijn besluit over de nadeelcompensatie die ik Uniper toeken voor het nadeel dat zij heeft geleden als gevolg van de productiebeperking bij het gebruik van...

2024D06876

Brieven regering

Winter Briefing 2024 Task force monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland

Winter Briefing 2024 Task force monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland.

2024D06995

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief “Reactie m.b.t. handelwijze Hollandse Energie Maatschappij (HEM)” van A. van A. te Heemstede

Reactie op verzoek commissie over de brief “Reactie m.b.t. handelwijze Hollandse Energie Maatschappij (HEM)” van A. van A. te Heemstede. Reactie Hierbij zend ik u de door de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat verzochte...

2024D06951

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024

Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024. met de ambitie om dit aan te nemen tijdens de Raad WSBVC en de Raad ECOFIN van juni. Inhoud/achtergrond/tijdpad onderhandelingen De vragen voor het beleidsdebat zijn ten...

2024D06893

Brieven regering

Werkagenda verslavingspreventie kansspelen op afstand

Werkagenda verslavingspreventie kansspelen op afstand. mensen met financiële problemen of schulden. Daarom is in samenwerking met de Nederlandse Schuldhulproute een pilot gestart rondom het ontwikkelen van een gids op Geldfit.nl. Hiermee worden mensen met schuldenproblematiek of...

2024D06814

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘PNN Monitor International Scholarship PhD Candidates’ van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN)

Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘PNN Monitor International Scholarship PhD Candidates’ van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). 31288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 1104 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap...

2024D06847

Brieven regering

Wenselijkheid zelfonderzoek en zelfmelden door bedrijven bij financieel-economische criminaliteit

Wenselijkheid zelfonderzoek en zelfmelden door bedrijven bij financieel-economische criminaliteit. het zelfonderzoek naar financieel-economische criminaliteit, wil het Openbaar Ministerie eisen formuleren waaraan dat onderzoek moet voldoen om in een strafrechtelijk zaaksonderzoek te worden betrokken. De onderwerpen die...

2024D06819

Brieven regering

Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 22 december 2023

Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 22 december 2023. ook het in het reglement beleggen van de taken die bij een Chief Information Officer (CIO) horen, aangezien digitalisering een steeds belangrijker onderdeel wordt in de maatschappij en...

2024D06795

Brieven regering

Regeling Bibob-formulieren 2024

Regeling Bibob-formulieren 2024. 31109 Evaluatie Wet BIBOB Nr. 33 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2024 Met deze brief informeer ik...

2024D06804

Brieven regering

Onderzoeken verduurzaming gebouwde omgeving

Onderzoeken verduurzaming gebouwde omgeving. vergelijkbaar waren, zo blijkt uit de recente cijfers van het CBS. Huishoudens isoleren volop, installeren zonnepanelen of schaffen een (hybride) warmtepomp aan. In deze brief breng ik u graag op de hoogte...

2024D06774

Brieven regering

Stand van de Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf

Stand van de Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf. 29362 Modernisering van de overheid Nr. 351 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2024 In...

2024D06829

Brieven regering

Toestemming ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan PV NAVO en PV EU

Toestemming ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan PV NAVO en PV EU. 2024D06797 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2024 Met verwijzing naar het verzoek van de vaste commissie voor...

2024D06797

Brieven regering

Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Beckerman over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer (Kamerstuk 36197-18)

Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Beckerman over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer (Kamerstuk 36197-18). Appreciatie Tijdens de...

2024D06787

Brieven regering

Toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets

Toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets. Toepassing In navolging van de brief betreffende de regeling met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) inzake bulkdatasets, welke door de minister van Binnenlandse Zaken en...

2024D06706

Brieven regering

Meerjarig financieel overzicht ICT budgetten voor Buitenlandse Zaken 2024-2028

Meerjarig financieel overzicht ICT budgetten voor Buitenlandse Zaken 2024-2028. Hierbij bieden wij u het meerjarig financieel overzicht van ICT-budgetten van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan. Met deze opgave geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken invulling...

2024D06799