Kamerstukken

Zoekresultaten (464.313)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over de Hoofdlijnenbrief Media 2022

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over de Hoofdlijnenbrief Media 2022. 20220706CD Hoofdlijnenbrief media 2022 32827-250 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 augustus 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 6 juli 2022 overleg gevoerd met mevrouw Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media,

2022D31207

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Boswijk en Van Campen over ‘werkbezoeken aan de grensregio in het kader van stikstof en de aangenomen motie over verschillen aan de grens’

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Boswijk en Van Campen over ‘werkbezoeken aan de grensregio in het kader van stikstof en de aangenomen motie over verschillen aan de grens’. Programma DG Stikstof Ons kenmerk DGS / 22380933 Pagina van 7 Programma DG Stikstof Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK

2022D32591

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Boswijk over de Kamerbrief 'Openstelling saneringsregeling visserij'

Uitstel beantwoording vragen van het lid Boswijk over de Kamerbrief 'Openstelling saneringsregeling visserij'. Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied Ons kenmerk DGNVLG / 22403609 Pagina van 2 Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500

2022D32592

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het ontbreken van een volwaardig ziekenhuis Voorne-Putten

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het ontbreken van een volwaardig ziekenhuis Voorne-Putten. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het ontbreken van een volwaardig ziekenhuis Voorne-Putten (2022Z14904). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers Pagina

2022D32590

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over belangenverstrengeling van Ab Osterhaus met Bavarian Clinic

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over belangenverstrengeling van Ab Osterhaus met Bavarian Clinic. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over belangenverstrengeling van Ab Osterhaus met Bavarian Clinic. Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers Pagina van Pagina

2022D32587

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving aangaande de 320.000 verloren levensjaren door uitgestelde zorg in Nederland

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving aangaande de 320.000 verloren levensjaren door uitgestelde zorg in Nederland. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving aangaande de 320.000 verloren levensjaren door uitgestelde zorg in Nederland (2022Z14319, ingezonden 6 juli 2022).

2022D32588

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD naar medische specialisten

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD naar medische specialisten. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Kuiken (PvdA) over het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD naar medische specialisten (2022Z12943 ingezonden 23 juni 2022). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn

2022D32589

Brieven regering

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen. REMOVETHIS Bijgaand treft u aan een afschrift van mijn reactie, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op de brief van de Stichting SPOTS. Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst

2022D32583

Overige Kamerstukken

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals.

2022D32581

Overige Kamerstukken

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen.

2022D32584

Overige Kamerstukken

Verkenning eWallets Speelveldanalyse

Verkenning eWallets Speelveldanalyse.

2022D32579

Brieven regering

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals. Hierbij ontvangt u het eerste ‘Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals’ dat Zorginstituut Nederland (hierna het Zorginstituut) aan mij heeft uitgebracht. Sinds 22 oktober 2019 is het nieuwe

2022D32580

Overige Kamerstukken

Waarden, kansen en uitdagingen rond het Europese Digitale Identiteit raamwerk

Waarden, kansen en uitdagingen rond het Europese Digitale Identiteit raamwerk.

2022D32578

Brieven regering

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit. Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit Datum 17 augustus 2022 Betreft Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2022-0000413586 Uw kenmerk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2022-0000413586

2022D32577

Naar boven