Kamerstukken

Zoekresultaten (6)

U zoekt op ‘25424-509’ U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over aanpak wachttijden in de ggz (Kamerstuk 25424-581)

Verslag van een schriftelijk overleg over aanpak wachttijden in de ggz (Kamerstuk 25424-581). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 588 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 juli 2021 De...

2021D28975

Brieven regering

Uitwerking vervolgaanpak wachttijden ggz en overige onderwerpen met betrekking tot de ggz

Uitwerking vervolgaanpak wachttijden ggz en overige onderwerpen met betrekking tot de ggz. de ontwikkeling van de keteninformatievoorziening en nu, als eerste vervolgstap, gezamenlijk criteria vast te stellen waaraan een bestendige IV-oplossing dient te voldoen, mede gelet...

2020D40512

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 juni 2020, over GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 juni 2020, over GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 25 424 Geestelijke gezondheidszorg 29 325 Maatschappelijke Opvang 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 547...

2020D22772

Brieven regering

Reactie op het manifest Lijm de zorg en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg ggz van 29 januari 2020

Reactie op het manifest Lijm de zorg en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg ggz van 29 januari 2020. is het doel altijd om een passende behandeling voor cliënten te vinden, zodat zij niet tussen wal...

2020D07721

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO GGZ

het verbeteren van financiële prikkels met ongewenste gevolgen   25424-511  Motie van het lid Diertens c.s. over vergroten van de inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen   25424-509  Motie van de leden Diertens en Van den Berg over het...

2020P01741

Moties

Motie van de leden Diertens en Van den Berg over het organiseren van regionale doorzettingsmacht

Motie van de leden Diertens en Van den Berg over het organiseren van regionale doorzettingsmacht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 509 MOTIE VAN DE LEDEN DIERTENS EN VAN DEN...

2020D03329