Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (47)

U zoekt in Vijlbrief, J.A.

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld

Het wetsvoorstel regelt het definitief beëindigen van de gaswinning uit het Groningenveld. Daartoe worden de Gaswet en de Mijnbouwwet gewijzigd. De gaswinning uit het Groningenveld heeft grote problemen veroorzaakt in Groningen. Na de aardbevingen van 2018...

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Vijlbrief H. (D66)
36441

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Commissie Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

Het wetsvoorstel houdende wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35603) verankert de publiekrechtelijke aanpak van de versterkingsopgave. Het doel is het bereiken van veilige gebouwen...

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Vijlbrief H. (D66)
36094

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Commissie Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 2021. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

K.H. Ollongren D66
Vijlbrief J.A. (D66)
35975-C

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 2021. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

K.H. Ollongren D66
Vijlbrief J.A. (D66)
35975-B

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wet implementatie richtlijnen accijns 2022

Voorstel voor wijziging van de Wet op de accijns en twee andere wetten vanwege drie Europese richtlijnen (de horizontale accijnsrichtlijn, de richtlijn alcoholaccijns en de richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen). Het gaat onder meer om...

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

J.A. Vijlbrief D66
35918

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen

Voorstel voor een wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en de Invorderingswet 1990 die het mogelijk maakt een tegemoetkoming toe te kennen aan belanghebbenden als een onterecht handelen of nalaten van de inspecteur of...

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
J.A. Vijlbrief D66
35930

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Begroting van het provinciefonds voor het jaar 2022

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het provinciefonds.

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

K.H. Ollongren D66
Vijlbrief J.A. (D66)
35925-C

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Voorstel voor het veranderen van het moment van belastingheffing op de waarde van aandelenopties voor werknemers van startende ondernemingen. Dit wetsvoorstel is onderdeel van het Belastingplan 2022.

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

J.A. Vijlbrief D66
35929

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2022

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het gemeentefonds.

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

K.H. Ollongren D66
Vijlbrief J.A. (D66)
35925-B

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

Voorstel voor het verlagen van de verhuurderheffing met € 180 miljoen per 1 januari 2022. Dit wetsvoorstel is onderdeel van het van het Belastingplan 2022.

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

K.H. Ollongren D66
J.A. Vijlbrief D66
35932

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Belastingplan 2022

Dit wetsvoorstel regelt wijzigingen in de belastingen en tegemoetkomingen voor burgers en bedrijven, onder meer in de arbeidskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de autobelastingen, diverse vrijstellingen en aftrekposten voor bedrijven, de huurtoeslag, de overdrachtsbelasting en de energiebelasting.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 2 anderen

W.B. Hoekstra CDA
J.A. Vijlbrief D66
A.C. van Huffelen D66
35927

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 2 anderen

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Voorstel voor een wijziging in de vennootschapsbelasting om te voorkomen dat over een deel van de winst van een multinationale onderneming geen belasting wordt geheven.

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

J.A. Vijlbrief D66
35933

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Dit wetsvoorstel regelt de invoering in de inkomstenbelasting, de dividendbelasting, de vennootschapsbelasting en de bronbelasting van een belastingmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen die is voorgeschreven in de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD-2).

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

J.A. Vijlbrief D66
35931

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Overige fiscale maatregelen 2022

Dit wetsvoorstel regelt veranderingen in onder meer de eigenwoningregeling en box 3 in de inkomstenbelasting, het leveren van gegevens door kinderopvangorganisaties, de regeling voor belastingvermindering speur- en ontwikkelingswerk, negatieve btw-meldingen en de wet op de belasting...

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

J.A. Vijlbrief D66
A.C. van Huffelen D66
35928

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

Voorstel voor het intrekken van de BIK (de baangerelateerde investeringskorting) met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

J.A. Vijlbrief D66
35873

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën