Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (48)

U zoekt in Rij van, M.L.A.

Wetsvoorstellen

Overige fiscale maatregelen 2024

Dit wetsvoorstel regelt veranderingen in twaalf verschillende belastingmaatregelen en hebben vooral een technisch karakter. De verschillende maatregelen zijn te klein voor een zelfstandig wetsvoorstel en worden daarom verzameld ingediend.

Indiener A. de Vries
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Rij M.L.A. van (CDA)
36420

Indiener A. de Vries
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 in verband met aanpassingen in een aantal fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024)

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36421

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de bijzondere regels voor ambtshalve verminderingen (Wet tijdelijke regeling herzien aangifteinkomstenbelasting)

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36428

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw

Dit wetsvoorstel regelt de beprijzing van het gebruik van aardgas en de uitstoot van broeikasgasemissies in de glastuinbouw. Het gaat hierbij om de afschaffing van de verlaagde tarieven voor energiebelasting, de beperking van de vrijstelling voor...

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 2 anderen

Rij M.L.A. van (CDA)
36426

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 2 anderen

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling

Dit wetsvoorstel regelt een aantal aanpassingen van de regeling voor de vrijgestelde beleggingsinstelling in de vennootschapsbelasting. Met deze aanpassingen wordt aansluiting gezocht bij de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36423

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Belastingplan BES eilanden 2024

Dit wetsvoorstel regelt de aanpassing van een aantal onderdelen van het belastingstelsel op Bonaire, Eustatius en Saba.

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36419

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Dit wetsvoorstel regelt een aantal aanpassingen van het kwalificatiebeleid voor (buitenlandse) rechtsvormen voor Nederlandse fiscale doeleinden. Op dit moment wijkt Nederland af op een aantal punten bij het vastellen of een rechtsvorm belasting moet betalen. De...

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36425

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 tot aanpassing van de regeling voor de fiscale beleggingsinstelling (Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling)

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36422

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet compensatie wegens selectie aan de poort

Dit wetsvoorstel regelt de basis voor de vergoeding aan een grote groep belastingplichtigen. Het gaat hier om mensen die niet lang geleden om verkeerde redenen, zoals bijvoorbeeld nationaliteit en leeftijd, zijn geselecteerd voor controle van hun...

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36424

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

Dit wetsvoorstel bevat een groot deel van de belastingvoorstellen voor de industrie en elektriciteitssector die zijn opgenomen in het aanvullend klimaatpakket. Het gaat om de afschaffing van verschillende vrijstellingen in de energiebelasting, de afschaffing van vrijstellingen...

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Rij M.L.A. van (CDA)
36432

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Belastingplan 2024

Het wetsvoorstel belastingplan 2024 regelt het inkomensbeleid voor het komende jaar en de belastingmaatregelen die te maken hebben met de begroting voor 2024. Het belastingplan bestaat uit 15 wetsvoorstellen op verschillende gebieden zoals arbeid en inkomen...

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën
+ 2 anderen

Rij M.L.A. van (CDA)
36418

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën
+ 2 anderen

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 in verband met het herwaarderen van de proceskostenvergoeding en vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke...

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36427

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het provinciefonds (C) voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het provinciefonds. Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Jonge H.M. de (CDA)
Rij M.L.A. van (CDA)
36435-C

Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het gemeentefonds (B) voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het gemeentefonds. Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024. Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging...

Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Jonge H.M. de (CDA)
Rij M.L.A. van (CDA)
36435-B

Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Begroting van het gemeentefonds (B) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het gemeentefonds.

Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Jonge H.M. de (CDA)
Rij M.L.A. van (CDA)
36410-B

Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Commissie Binnenlandse Zaken