Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (101)

U zoekt in Grapperhaus, F.B.J.

Wetsvoorstellen

Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022

Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van vooral technische aard. Daarbij gaat het om verschrijvingen, taalkundige omissies, foutieve verwijzingen en andere technische gebreken. Om de kwaliteit van...

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

F.B.J. Grapperhaus CDA
Dekker S. (VVD)
36003

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen seksueel misbruik met kinderen

Dit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht om voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen zelfstandig strafbaar te stellen. Het wetsvoorstel geeft hiermee uitvoering aan de in de Tweede Kamer aangenomen...

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

F.B.J. Grapperhaus CDA
35991

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

F.B.J. Grapperhaus CDA
35975-VI

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van de vierde verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen (Twm) COVID-19 met drie maanden van 1 december 2021 tot 1 maart 2022. De Twm, bevat de maatregelen in...

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Jonge H.M. de (CDA)
F.B.J. Grapperhaus CDA
K.H. Ollongren D66
35979

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet publieke gezondheid (Wpg) om mogelijk te maken dat een coronatoegangsbewijs alleen kan worden gebaseerd op vaccinatie of herstel (2G). Dit geldt alleen voor bepaalde activiteiten in sectoren die expliciet in de...

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Jonge H.M. de (CDA)
F.B.J. Grapperhaus CDA
K.H. Ollongren D66
35973

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat het coronatoegangsbewijs in sommige gevallen ook op de werkvloer en bij het bezoeken van bepaalde locaties kan worden ingezet als dat noodzakelijk is met het oog op de vermindering van...

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 3 anderen

Jonge H.M. de (CDA)
Wiersma A.D. (VVD)
F.B.J. Grapperhaus CDA
K.H. Ollongren D66
35971

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 3 anderen

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet publieke gezondheid wegens het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

In dit wetsvoorstel wordt een lid van de Wet publieke gezondheid (Wpg) geschrapt. In dit lid wordt bepaald dat de medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen een instemmingsrecht hebben wanneer regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs...

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 3 anderen

Jonge H.M. de (CDA)
F.B.J. Grapperhaus CDA
K.H. Ollongren D66
I.K. van Engelshoven D66
35972

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 3 anderen

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Dit wetsvoorstel regelt een aantal taken van de minister van Justitie en Veiligheid op het terrein van bestrijding van terrorisme en bescherming van de nationale veiligheid. Deze taken worden in de praktijk door de NCTV uitgevoerd...

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

F.B.J. Grapperhaus CDA
35958

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

In deze vijfde incidentele suppletoire begroting van 2021 wordt de begroting voor het jaar 2021 van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) gecorrigeerd in verband met de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten...

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

F.B.J. Grapperhaus CDA
35923

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021

In deze vierde incidentele suppletoire begroting van 2021 wordt de begroting voor het jaar 2021 van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) gecorrigeerd in verband met het bijstaan van door overstromingen in Limburg getroffen inwoners...

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

F.B.J. Grapperhaus CDA
35922

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (Twbmt) in verband met het verlengen van de werkingsduur

Op 1 maart 2017 is de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (Twbmt) in werking getreden. De Twbmt vloeide voort uit het ‘Actieprogramma integrale aanpak jihadisme’. Vanwege de ingrijpende aard van de maatregelen in de Twbmt vervalt...

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

F.B.J. Grapperhaus CDA
35917

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

F.B.J. Grapperhaus CDA
35925-VI

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Begroting voor het Defensiematerieelfonds (K) voor 2022

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 voor het Defensiematerieelfonds

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Defensie

F.B.J. Grapperhaus CDA
35925-K

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Defensie

Commissie Defensie

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Defensie (X) voor 2022

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Defensie

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Defensie

F.B.J. Grapperhaus CDA
35925-X

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Defensie

Commissie Defensie

Wetsvoorstellen

Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

Met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (de ‘coronawet’) is een tijdelijk hoofdstuk toegevoegd aan de Wet publieke gezondheid. Dit hoofdstuk biedt de grondslag voor de diverse coronamaatregelen. De tijdelijke wet vervalt na drie maanden, tenzij die...

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Jonge H.M. de (CDA)
F.B.J. Grapperhaus CDA
K.H. Ollongren D66
35899

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport