Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (4)

U zoekt in Dijk van, J.J.

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Van Dijk tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012-2013

Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Van Dijk tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012-2013

Indiener T.M. Jadnanansing
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

33349

Indiener T.M. Jadnanansing
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke...

Indiener V.A. Bergkamp
Tweede Kamerlid
+ 4 anderen

32476

Indiener V.A. Bergkamp
Tweede Kamerlid
+ 4 anderen

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

Indiener A.M.C. Eijsink
Tweede Kamerlid
+ 9 anderen

32414

Indiener A.M.C. Eijsink
Tweede Kamerlid
+ 9 anderen

Commissie Defensie

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Indiener J.J. (Jan Jacob) van Dijk
Tweede Kamerlid

32007

Indiener J.J. (Jan Jacob) van Dijk
Tweede Kamerlid

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap