Wetsvoorstellen

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2023 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2023.

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Schreinemacher E.N.A.J. (VVD)
36470-XVII

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII).

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Schreinemacher E.N.A.J. (VVD)
36410-XVII

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII). Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Schreinemacher E.N.A.J. (VVD)
36435-XVII

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over 2022 opgenomen.

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Schreinemacher E.N.A.J. (VVD)
36360-XVII

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Schreinemacher E.N.A.J. (VVD)
36350-XVII

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Incidentele suppletoire begroting inzake steun voor Oekraïne

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023 in verband met de steun aan Oekraïne.

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Schreinemacher E.N.A.J. (VVD)
36337

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Schreinemacher E.N.A.J. (VVD)
36250-XVII

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Schreinemacher E.N.A.J. (VVD)
36200-XVII

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 voor de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Schreinemacher E.N.A.J. (VVD)
36120-XVII

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over 2021 opgenomen.

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Schreinemacher E.N.A.J. (VVD)
36100-XVII

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tom de Bruijn
35975-XVII

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor 2022. Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tom de Bruijn
35925-XVII

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik

Wijziging van de Wet strategische diensten voor de uitvoering van de Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de...

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Buitenlandse Zaken

Kaag S.A.M. (D66)
35904

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Kaag S.A.M. (D66)
35850-XVII

Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over 2020 opgenomen.

Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Kaag S.A.M. (D66)
35830-XVII

Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking