Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (216)

U zoekt in Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2023 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2023.

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

36470-VI

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

36410-VI

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

36435-VI

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid over 2022 opgenomen.

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

36360-VI

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 en enkele andere wetten

Het wetsvoorstel geeft rechters en raadsheren van de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven de mogelijkheid om na hun verplichte ontslag op zeventigjarige leeftijd nog drie...

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Weerwind F.M. (D66)
36358

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

36350-VI

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van EU-richtlijn 2021/2118 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG betreffende...

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming
+ 2 anderen

Weerwind F.M. (D66)
36339

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming
+ 2 anderen

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen ('Spreidingswet')

Doel van dit wetsvoorstel is het geven van een (structurele) wettelijke taak aan gemeenten bij de opvang van asielzoekers. De regering wil zo verandering brengen in de situatie dat het Centraal orgaan opvang Asielzoeker (COA) afhankelijk...

Indiener E. van der Burg
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Eric van der Burg
36333

Indiener E. van der Burg
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

Dit wetvoorstel regelt de tijdelijke verwerking van persoonsgegevens van de bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag gedupeerde ouders en hun uithuisgeplaatste kinderen. Hiermee wordt het mogelijk om deze groep ouders en kinderen een ondersteuningsaanbod te kunnen...

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Weerwind F.M. (D66)
36275

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121 over grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. Met dit voorstel wordt het voor vennootschappen gemakkelijker om...

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Weerwind F.M. (D66)
36267

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2022.

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

36250-VI

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Goedkeuring verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken

Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) over wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 2021, 116). Hiermee wordt het verlenen van wederzijdse rechtshulp in strafzaken vereenvoudigd. Het verdrag bevat de...

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

36232-(R2174)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering

Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) over uitlevering (Trb. 2021, 117). Hiermee wordt de uitlevering op het gebied van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad vereenvoudigd. Het verdrag maakt het mogelijk...

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

36233-(R2175)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet seksuele misdrijven

Dit wetsvoorstel vervangt in Boek 2 Wetboek van Strafrecht de huidige Titel XIV Misdrijven tegen de zeden door een nieuwe Titel XIV Seksuele misdrijven. Met deze nieuwe titel wordt de strafrechtelijke aansprakelijkheid geregeld voor verschillende vormen...

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

36222

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de aanpak van ondermijning wordt verstevigd door onder meer aanpassing van wetgeving. Burgemeesters en gezaghebbers beschikken op dit moment over bevoegdheden om ter handhaving van de openbare orde op te...

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

36217

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid