Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Westerveld, E.M.

Wetsvoorstellen

Wet strafbaarstelling conversiehandelingen

Conversiehandelingen hebben tot doel de seksuele gerichtheid of genderidentiteit van mensen te veranderen tot de heersende norm. Meestal gaat het hierbij om de verandering van homo- naar heteroseksualiteit en wordt ook wel gesproken van ‘homogenezingstherapie’. Slachtoffers...

Indiener W. Paulusma
Tweede Kamerlid
+ 4 anderen

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Paulusma W. (D66)
B. Becker VVD
E.M. Westerveld GL
M. van Nispen SP
Portretfoto Ines Kostic met partijlogo PvdD
36178

Indiener W. Paulusma
Tweede Kamerlid
+ 4 anderen

Commissie Justitie en Veiligheid