Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Oskam, P.

Wetsvoorstellen

Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Dit wetsvoorstel bevat de begroting, de Raming, voor de Tweede Kamer voor het jaar 2025. Deze Raming wordt vervolgens door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegevoegd aan hoofdstuk IIA van de Rijksbegroting.

Indiener M. (Martin) Bosma
Voorzitter van de Tweede Kamer
+ 1 andere

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
M. Bosma PVV
Oskam, P.  (CDA)
36528

Indiener M. (Martin) Bosma
Voorzitter van de Tweede Kamer
+ 1 andere

Commissie Binnenlandse Zaken