Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Gräper-van Koolwijk, F.Q.

Wetsvoorstellen

Wet versterking auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Wet auteurscontractenrecht in verband met de verdere versterking van de positie van de maker en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en...

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Weerwind F.M. (D66)
36536

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid