Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Bikker, M.H.

Wetsvoorstellen

Strafverhoging discriminatoir gemotiveerde geweldsdelicten

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Buitenweg en Segers wijzigt het Wetboek van Strafrecht. Doel van het voorstel is het invoeren van een strafverhoging voor elk geweldsdelict dat met een discriminatoir oogmerk wordt gepleegd. Met een discriminatoir...

Indiener F.C.G.M. Timmermans
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Ellemeet C.E. (GL)
Bikker M.H. (CU)
35709

Indiener F.C.G.M. Timmermans
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid