Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Vaste commissie voor Financiën, Sneller, J.C.

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel voor een Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de Europese Unie

Met dit voorstel krijgen Nederlanders buiten de Europese Unie het recht om een basisbetaalrekening bij een Nederlandse bank aan te vragen en aan te houden.

Indiener J.C. Sneller
Tweede Kamerlid

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Sneller J.C. (D66)
36015

Indiener J.C. Sneller
Tweede Kamerlid

Commissie Financiën