Toezeggingen

Zoekresultaten (7)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken, Klink, J.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Voedselzekerheid en water

Toezegging bij Voedselzekerheid en water. De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor de volgende COP, te informeren over de taken van de mogelijk nog aan te stellen VN-water gezant.

TZ202305-153

Toegezegd aan Klink, J.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022. De minister komt voor de zomer schriftelijk terug op de vragen van het lid Klink (VVD) over de toegenomen export richting Iran en hoe zich dit verhoudt tot andere EU landen.

TZ202306-188

Toegezegd aan Klink, J.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Voedselzekerheid en water

Toezegging bij Voedselzekerheid en water. De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer zo mogelijk in de memorie van toelichting bij de begroting 2024 en anders zo snel mogelijk daarna te informeren over de evaluatie van de pilot kennishubs, en de gevolgen van deze evaluatie voor de actieve rol van BuHa-OS met het oog op opschaling in

TZ202305-155

Toegezegd aan Klink, J.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Wapenexportbeleid

Toezegging bij Wapenexportbeleid. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat kijken naar de mogelijkheden voor een langere looptijd van vergunningen, ook in het kader van onderhoudscontracten, en informeert de Kamer daarover per brief in eerste kwartaal 2023. Daarbij wordt ook meegenomen wat te doen indien omstandigheden

TZ202212-168

Toegezegd aan Klink, J.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel en Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel en Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking . De minister informeert de Kamer binnen twee weken over de voortgang van de onderhandelingen over het GSP.

TZ202211-191

Toegezegd aan Klink, J.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting)

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting). De minister zegt toe de Kamer te informeren over de mogelijkheden om kennis en kunde van het Nederlandse bedrijfsleven samen te brengen voor de wederopbouw van Oekraïne, bijvoorbeeld door het benoemen van een speciaal Oekraïnegezant, dit voor

TZ202211-042

Toegezegd aan Klink, J.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel . De minister herbevestigd de toezegging om circulariteit mee te nemen in de grondstoffenstrategie.

TZ202210-139

Toegezegd aan Klink, J.J.