Toezeggingen : Toezegging bij Wapenexportbeleid

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat kijken naar de mogelijkheden voor een langere looptijd van vergunningen, ook in het kader van onderhoudscontracten, en informeert de Kamer daarover per brief in eerste kwartaal 2023. Daarbij wordt ook meegenomen wat te doen indien omstandigheden in het land van bestemming tijdens de looptijd van een vergunning veranderen.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Klink, J.J. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2021A08367
Datum: 21 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Wapenexportbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking