Toezeggingen : Toezegging bij Jaarverantwoording 2022

De minister komt voor de zomer schriftelijk terug op de vragen van het lid Klink (VVD) over de toegenomen export richting Iran en hoe zich dit verhoudt tot andere EU landen.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Klink, J.J. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02935
Datum: 15 jun 2023
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Jaarverantwoording 2022
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking