Toezeggingen : Toezegging bij Voedselzekerheid en water

De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer zo mogelijk in de memorie van toelichting bij de begroting 2024 en anders zo snel mogelijk daarna te informeren over de evaluatie van de pilot kennishubs, en de gevolgen van deze evaluatie voor de actieve rol van BuHa-OS met het oog op opschaling in combinatielanden.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Klink, J.J. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01329
Datum: 23 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Voedselzekerheid en water
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking